NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Zdawalność egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Zdawalność egzaminu maturalnego w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek była wyższa niż w roku 2018

W dniu 4 lipca 2019r. CKE opublikowała informacje o wynikach matury w roku szkolnym 2018/2019. W tym roku do egzaminu dojrzałości w części ustnej i pisemnej w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek przystąpiło 1 089 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Maturzyści liceów i techników przystąpili w maju do trzech egzaminów obowiązkowych – matematyki, wybranego języka nowożytnego i języka polskiego, a ponadto obowiązkowego wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Jak wynika z analizy 76,29% maturzystów zdało egzamin maturalny, 23,51% maturzystów to tacy, którzy nie zdali tylko jednego przedmiotu w części obowiązkowej i są uprawnieni do egzaminu w sesji poprawkowej w miesiącu sierpniu.

UM Włocławek