NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Zapraszamy w lutym do Galerii przy Miedzianej !

Główna sala wystawowa

W najbliższy piątek, 5 lutego o godz. 18oo w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku otwarta zostanie wystawa Andrzeja Łączyńskiego zatytułowana „NOKTURN” (ceramika, malarstwo).

Autor jest artystą plastykiem zamieszkałym w Göteborgu w Szwecji, jednak utrzymującym żywą więź z Polską, czego dowodem jest obecna wystawa, do której prace powstały we włocławskiej Fabryce Fajansu. Zasadnicza część wystawy jest poświęcona twórczości Fryderyka Chopina i jest rodzajem kompozycji – instalacji, której głównym motywem są czarno-białe, malowane, fajansowe ptaki. Drugą część stanowi – nawiązująca do włocławskiej tradycji w kształcie, lecz zupełnie oryginalnie malowana – ceramika oraz obrazy. Autor ukończył studia w Szwecji w Göteborgu. Studiował malarstwo i rzeźbę. Z domu wyniósł zainteresowania fotografią. W jego twórczości wszystkie te doświadczenia wpływają na siebie, nakładają się. Są przetwarzane i ponownie włączane w końcowy efekt kolejnych prac. Galeria do wystawy wydała katalog z biografią i reprodukcjami prac.

Wernisażowi, 5 lutego, towarzyszyć będą utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu zespołu Camerata Vladislavia. Tłem muzycznym podczas całego okresu trwania wystawy Andrzeja Łączyńskiego we Włocławku będzie Chopin w interpretacji grupy Novi Singers.

Wystawa czynna będzie do 28 lutego 2010 r.

„Salon Młodych”

Dokładnie tydzień po wernisażu w dużej sali,12 lutego 2010 r. o godz. 18oo w Salonie Młodych otwarta zostanie wystawa malarstwa i rysunku czterech uczennic z Pracowni Plastycznej Włocławskiego Centrum Kultury.

Julia Hetflajsz ur. w 1995 r. Jest uczennicą II kl Gimnazjum nr 3 we Włocławku. Od 2008 roku uczęszcza do Pracowni Edukacji Plastycznej Włocławskiego Centrum Kultury.

Natalia Kacprzak ur. w 1991 r. Jest uczennicą klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej we Włocławku. Od wieku dziecięcego uczestniczyła w zajęciach plastycznych we Włocławskim Centrum Kultury. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień w konkursach plastycznych dla dzieci i młodzieży. Po kilkuletniej przerwie, od 2007 roku ponownie uczęszcza na zajęcia plastyczne przygotowując się do egzaminów na uczelnię artystyczną.

Iza Skierska ur. w 1991 r.  Jest uczennicą klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej we Włocławku. Od 2009 roku uczestniczy w zajęciach plastycznych we Włocławskim Centrum Kultury. Aktualnie przygotowuje się  do egzaminów wstępnych na uczelnię  artystyczną.

Katarzyna Żukowska ur. w 1988 r. we Włocławku. Jest studentką III roku administracji w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  we Włocławku. Od 2009 roku uczestniczy w zajęciach plastycznych we Włocławskim Centrum Kultury. W Pracowni Edukacji Plastycznej przygotowuje się do podjęcia studiów plastycznych.

Zajęcia plastyczne w WCK prowadzą instruktorzy malarstwa i rysunku, artyści plastycy:  Janina Twardy i  Mariusz Konczalski.
Do wystawy Galeria wydała zaproszenie z informacją o autorkach, reprodukcjami prac. Wystawa czynna będzie do 28 lutego br.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

1. „Rzeźba,  rzeźba”, zajęcia wprowadzające podstawowe wiadomości o rzeźbie jako dziedzinie plastyki i rzeźbie jako dziele sztuki.
Uczestnicy poznają tematy rzeźb, materiały i narzędzia rzeźbiarskie oraz wykonają z plasteliny własną małą formę rzeźbiarską.
Wartością zajęć będzie także  rozwijanie wyobraźni i kreatywności oraz stwarzanie możliwości nabywania nowych doświadczeń plastycznych.
Spotkania adresowane do dzieci z klas drugich

2. „Portret rodzinny we wnętrzu” rodzinne warsztaty twórcze.
Kolejne rodzinne warsztaty, na które Galeria zaprasza dzieci wraz  z  opiekunami.
Podczas spotkania spróbujemy powiedzieć, co to jest portret i jakie są rodzaje portretów. Przede wszystkim jednak warsztaty będą okazją do wspólnej plastycznej zabawy. Uczestnicy będą tworzyć techniką kolażu i asamblażu (z wykorzystaniem gotowych elementów- ubrań, fotografii itp.) portrety rodzinne. Podczas działań twórczych prowadzona będzie dokumentacja fotograficzna.
Cele zajęć to: rozbudzanie wyobraźni, inspirowanie do własnej ekspresji, rozwijanie umiejętności posługiwania się wybranymi technikami plastycznymi. Wartością spotkań będzie także kształtowanie wrażliwości estetycznej i przygotowanie do świadomego odbioru sztuki.
Termin warsztatów : 21.02.2010 r.