Opublikowano: nie, Maj 5th, 2013

Zapraszamy na konkurs poetycki do Śmiłowic

VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

PATRONAT HONOROWY SPRAWUJĄ

Wójt Gminy Choceń
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Zgłowiączki”
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne
Kujawsko – Pomorski Związek Literatów

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach z wielką przyjemnością ma zaszczyt kolejny raz zaprosić do udziału w VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach. Konkurs od lat cieszy się zainteresowaniem wielu młodych twórców. W konkursie systematycznie bierze udział ponad stu uczestników. Organizatorzy otrzymują kilkaset wierszy. Konkurs daje szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów oraz możliwość spotkania ze znanymi w regionie poetami. Organizatorom zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących „poetów” oraz starszej, piszącej„do szuflady” młodzieży.


Dyrektor SP Śmiłowice
Sławomir Gwardecki 

Regulamin

VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach.

Cele konkursu:

 • przybliżenie postaci i twórczości Leona Stankiewicz,
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,
 • promocja młodych twórców,
 • stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.

Regulamin konkursu

 1. Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz grup literackich.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu zawierającego od 1 do 3 utworów  (nie więcej), różnych lub tworzących całość tematyczną. Każdy wiersz powinien być podpisany godłem (pseudonimem) i nadesłany w 3 egzemplarzach (może być w wersji elektronicznej). Do wierszy trzeba dołączyć zaklejoną kopertę z godłem oraz wiekiem ewentualnie klasą autora. W kopercie powinny być następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz nazwa szkoły i ewentualne dane opiekuna.
 3. Na konkurs nie należy przysyłać prac niesamodzielnych, wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
 4. Tematyka prac jest dowolna.
 5. Prace należy dostarczyć do 10 maja br. na adres: Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Śmiłowice 98, 87 – 850 Choceń (z dopiskiem Konkurs Poetycki).
 6. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatora.
 7. Organizator przewiduje przyznanie I, II i III nagrody w każdej kategorii wiekowej, przyznanie wyróżnień indywidualnych oraz wyróżnień dla szkół uczestniczących w konkursie. Jedną z form nagrody będzie publikacja nagrodzonych utworów m.in. na q4,smilowice.pl.
 8. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów nastąpi po 30 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową oraz na stronach: smilowice.pl, chocen.pl, q4.pl.
 10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania nagrodzonych utworów.
 11. W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy. Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gwardecki tel. 054 284 51 86.
MartinezFilm

Informacje

ZUS ostrzega: Uwaga na fałszywe maile

17 października 2019, Możliwość komentowania ZUS ostrzega: Uwaga na fałszywe maile została wyłączona

MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych

15 października 2019, Możliwość komentowania MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych została wyłączona

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką

11 października 2019, Możliwość komentowania Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką została wyłączona

Dzieła godne wystawienia

11 października 2019, Możliwość komentowania Dzieła godne wystawienia została wyłączona

Spacer szlakiem włocławskich Żydów

11 października 2019, Możliwość komentowania Spacer szlakiem włocławskich Żydów została wyłączona

Papież-poeta na kujawskiej ziemi

10 października 2019, Możliwość komentowania Papież-poeta na kujawskiej ziemi została wyłączona

Archiwa