Opublikowano: nie, Maj 5th, 2013

Zapraszamy na konkurs poetycki do Śmiłowic

VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach

ORGANIZATOR KONKURSU

Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach

PATRONAT HONOROWY SPRAWUJĄ

Wójt Gminy Choceń
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Zgłowiączki”
Kujawsko – Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalne
Kujawsko – Pomorski Związek Literatów

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Śmiłowicach z wielką przyjemnością ma zaszczyt kolejny raz zaprosić do udziału w VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach. Konkurs od lat cieszy się zainteresowaniem wielu młodych twórców. W konkursie systematycznie bierze udział ponad stu uczestników. Organizatorzy otrzymują kilkaset wierszy. Konkurs daje szansę rzetelnej oceny nadesłanych utworów oraz możliwość spotkania ze znanymi w regionie poetami. Organizatorom zależy na uczestnictwie najmłodszych, debiutujących „poetów” oraz starszej, piszącej„do szuflady” młodzieży.


Dyrektor SP Śmiłowice
Sławomir Gwardecki 

Regulamin

VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Poetyckiego im. Leona Stankiewicza w Śmiłowicach.

Cele konkursu:

 • przybliżenie postaci i twórczości Leona Stankiewicz,
 • zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością poetycką,
 • promocja młodych twórców,
 • stworzenie autorom możliwości zaprezentowania swoich utworów.

Regulamin konkursu

 1. Uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz grup literackich.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu zawierającego od 1 do 3 utworów  (nie więcej), różnych lub tworzących całość tematyczną. Każdy wiersz powinien być podpisany godłem (pseudonimem) i nadesłany w 3 egzemplarzach (może być w wersji elektronicznej). Do wierszy trzeba dołączyć zaklejoną kopertę z godłem oraz wiekiem ewentualnie klasą autora. W kopercie powinny być następujące informacje: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu oraz nazwa szkoły i ewentualne dane opiekuna.
 3. Na konkurs nie należy przysyłać prac niesamodzielnych, wcześniej publikowanych i nagradzanych w innych konkursach.
 4. Tematyka prac jest dowolna.
 5. Prace należy dostarczyć do 10 maja br. na adres: Szkoła Podstawowa w Śmiłowicach, Śmiłowice 98, 87 – 850 Choceń (z dopiskiem Konkurs Poetycki).
 6. Oceny utworów dokona jury powołane przez organizatora.
 7. Organizator przewiduje przyznanie I, II i III nagrody w każdej kategorii wiekowej, przyznanie wyróżnień indywidualnych oraz wyróżnień dla szkół uczestniczących w konkursie. Jedną z form nagrody będzie publikacja nagrodzonych utworów m.in. na q4,smilowice.pl.
 8. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione utwory zostaną zaprezentowane szerokiej publiczności podczas spotkania podsumowującego wyniki konkursu.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród oraz prezentacja wyróżnionych utworów nastąpi po 30 maja 2013 roku w Szkole Podstawowej w Śmiłowicach. O szczegółach finału uczestnicy zostaną poinformowani drogą pocztową oraz na stronach: smilowice.pl, chocen.pl, q4.pl.
 10. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania nagrodzonych utworów.
 11. W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy. Osoba odpowiedzialna: Sławomir Gwardecki tel. 054 284 51 86.
MartinezFilm

Informacje

Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego została wyłączona

Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku została wyłączona

Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich została wyłączona

Sobotni spacerek z przewodnikiem

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Sobotni spacerek z przewodnikiem została wyłączona

Piknik wojskowy „Wierni Polsce”

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Piknik wojskowy „Wierni Polsce” została wyłączona

Włocławianie korzystają z miejskich rowerów

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Włocławianie korzystają z miejskich rowerów została wyłączona

Archiwa