NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Zakończyła się weryfikacja propozycji zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2023

Zakończyła się weryfikacja formalno-merytoryczna propozycji mieszkańców zgłoszonych do Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

Wyniki weryfikacji wraz z uzasadnieniami negatywnych ocen zostały już opublikowane m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.um.wlocl.pl/28-propozycji-wstepnie-zakwalifikowanych-pod-glosowanie-we-wloclawskim-budzecie-obywatelskim-na-rok-2023/, na stronie dedykowanej WBO: https://wloclawek.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

Pod głosowanie wstępnie zakwalifikowanych zostało 28 propozycji mieszkańców – w tym 16 projektów w kategorii ogólnomiejskiej, 8 w kategorii instytucjonalnej i 4 w kategorii zielonej. Dwa projekty zostały połączone w jeden, natomiast dwadzieścia projektów uzyskało negatywną ocenę.

Teraz rusza procedura odwoławcza. Każdy wnioskodawca może złożyć odwołanie od negatywnego wyniku weryfikacji w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty opublikowania wyników oceny projektów. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Włocławek. Odwołanie musi zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania i podpis odwołującego.

Listę projektów ostatecznie zakwalifikowanych pod głosowanie poznamy 24 czerwca 2022, natomiast głosowanie rozpocznie się 27 czerwca i potrwa do 11 lipca.

Zwycięskie projekty Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 poznamy do 10 sierpnia.

UM Włocławek