NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży


Zapraszamy młodzież i dzieci do wejścia w świat teatru!
Spotkanie organizacyjne: 24 stycznia 2011 r., godz. 17.00 w Klubie „Stara Remiza” przy ul. Żabiej 8.

Cel zajęć:
Wprowadzenie dzieci w świat teatru, kształtowanie i rozwijanie zainteresowań plastycznych.

Ogólny program:
Zapoznanie dzieci z różnymi formami teatru, wystawianie przedstawień teatralnych, samodzielne wykonywanie dekoracji, rekwizytów i lalek teatralnych, poznanie teatrów w naszym mieście, wystawianie przedstawień dla zaproszonej publiczności, zaprezentowanie się z przedstawieniem na Dniach Włocławka.

Czas trwania:
Zajęcia będą trwały od stycznia 2011 do czerwca 2011 roku. Odbywać się będą 2 razy
w tygodniu po 2 godziny (poniedziałek i czwartek w godz. 17.00-19.00).

Spotkanie organizacyjne:
24 stycznia 2011 r., godz.17:00

Miejsce:
Klub „Stara Remiza”, ul Żabia 8

Osoba prowadząca:
Agnieszka Podlasińska, animator kultury, inicjatorka wielu imprez dla dzieci w mieście.
Pracuje w Zespole Szkół nr 8 we Włocławku, prezes stowarzyszenia Nowa Grupa Kujawska i stowarzyszenia Po Prostu

Opłata za udział w zajęciach:
30 zł / miesiąc

Nauczyciele bądź rodzice zainteresowani udziałem dzieci w zajęciach teatralnych proszeni
są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (na odwrocie) i dostarczenie osobiście lub
pocztą na adres: WCK- Klub Stara Remiza, ul. Żabia 8, Włocławek lub e-mailem na adres: stara.remiza@wckwloclawek.pl, fax: 54 232 10 22. Szczegółowe inf. pod nr tel.: 54 232 10 22

Źródło: WCK