NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Zabronione wyrzucanie odpadów.

W dalszym ciągu strażnicy miejscy spotykają się z interwencjami dotyczącymi pozbywania się odpadów komunalnych, pobudowlanych i wielkogabarytowych, niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestety do tego rodzaju procederu wykorzystuje się niezabudowane, łatwo dostępne i puste nieruchomości.

Jednym z niechlubnych przykładów, jaki został zgłoszony do wyjaśnienia przez naszą jednostkę, były odpady podrzucone na placu przy ulicy Cyganka. Na podstawie zapisów monitoringu wizyjnego miasta oraz materiału wizyjnego przekazanego przez pracownika instytucji, będącej właścicielem zanieczyszczonej nieruchomości, sprawcy zanieczyszczenia zostali ustaleni i ukarani. Nielegalnie wyrzucone odpady, musieli zabrać we własnym zakresie i na własny koszt. Przypominamy, że zanieczyszczenie miejsca dostępnego dla publiczności jest wykroczeniem, opisanym w art. 145 Kodeksu Wykroczeń, za które można nałożyć mandat karny do 500 zł.

SM we Włocławku