NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

XXIX plener malarski nt. „ULICA TRZECIEGO MAJA”

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku  uprzejmie informuje, że w dniu 9 maja br. (niedziela) zostanie zorganizowany XXIX  plener malarski  nt. „ULICA TRZECIEGO MAJA”.
Do udziału w plenerze zapraszamy dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół średnich. Zwracamy się z prośbą do opiekunów zainteresowanych plenerem
o przesłanie listy uczestników w terminie do 30 kwietnia br. na adres:  Dział Oświatowy, Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, 87-800 Włocławek.

Z uwagi na fakt, że w plenerach bierze udział wielu uczestników prosimy o zgłaszanie chętnych w liczbie nie przekraczającej 15 osób. Uczestnicy przynoszą ze sobą materiały malarskie, krzesło i podkład pod rysunek.

W zgłoszeniach należy podać: imię i nazwisko uczestnika, datę urodzenia, nazwę szkoły. Bliższych informacji udziela: mgr Ewa Jabłońska, Dział Oświatowy,

Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary 6, tel. 0 54 232-30-01
e-mail:oswiata@muzeum.wloclawek.pl

REGULAMIN
XXIX PLENERU MALARSKIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
nt.„ULICA TRZECIEGO MAJA”

1. Organizatorami XXIX pleneru są Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we  Włocławku oraz Urząd Miasta Włocławek.

2. Celem pleneru jest zainteresowanie dzieci i młodzieży zabytkami miasta, rozwijanie ich wrażliwości estetycznych oraz zdolności plastycznych, a także wyrobienie wśród młodego pokolenia potrzeby obcowania z zabytkami.

3. Tematem XXIX pleneru malarskiego jest  „ULICA TRZECIEGO MAJA”. Uczestnicy wybierają  jej fragment i utrwalają na kartonie, wybraną przez siebie  dowolną techniką. Pracę należy podpisać – imię i nazwisko, data urodzenia,  nazwa szkoły lub placówki zgłaszającej uczestnika na plener.

4. Warunki pleneru:

― w plenerze biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół  średnich;
― organizatorzy zapewniają karton – brystol (format A-2), który będzie opieczętowany

stemplem Muzeum;

materiały malarskie, krzesła i podkład pod rysunek przynoszą uczestnicy.

5. Uczestnicy pleneru zbierają się na ulicy 3 Maja  22 (przy gmachu Urzędu Miasta) o godzinie 9:30, w celu pobrania od organizatorów  kartonu.
Czas trwania pleneru 10:00 – 14:00

Uwaga: w przypadku bardzo złej pogody, termin pleneru zostanie przełożony na 16 maja br.

6. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów Komisja, która  będzie oceniała prace dla każdej grupy wiekowej. Komisja będzie brała pod uwagę wykonanie, ogólny wyraz plastyczny prac, nie stosując podziału na technikę.

7. Ogłoszenie wyników konkursu i otwarcie wystawy poplenerowej odbędzie się
w dniu 29 maja o godz. 11.00 w siedzibie Muzeum Etnograficznego przy ul.   Bulwary 6 we Włocławku.

8. Prace biorące udział w konkursie poplenerowym nie będą zwracane uczestnikom.