NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

XIX Bieg Popiełuszki

Niezależne Zrzeszenie Sportowe przeprowadziło W dniu 16 pazdziernika br., przy pięknej, słonecznej aurze, XIX Włocławski Bieg Dzieci i Młodzieży  poświęcony 27 rocznicy męczeńskiej śmierci Błogosławionego ks.Jerzego Popiełuszki. Patronat nad biegiem objął Poseł RP Łukasz Zbonikowski.

W biegu wzieło udział ok. 500 zawodniczek i zawodników ze szkół Włocławka, Smólnika i Chocenia. W klasyfikacji generalnej – w kategorii masowość – zwyciężył Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza (125 osób) przed Gimnazjum nr. 2 i Zespołem Szkół Integracyjnych nr.1

W poszczególnych kategoriach kolejność była następująca:

Szkoły Podstawowe:
– Dziewczęta
1. Julia Graczyk – Sz.P. nr 10
2. Oliwia Stosińska – Sz.P. Smólnik
3. Aleksandra Grzesikowska – Sz.P. nr. 10
– Chłopcy
1. Krystian Tycz – Sz.P. nr 10
2. Cezary Marciniak – Sz.P. nr 10
3. Krzysztof Kosmacz – Sz.P. nr 10
Gimnazja:
– Dziewczęta
1. Alicja Waśkowska – Gim. nr 8
2. Zuzanna Tomczewska – Zesp.Sz.Kat
3.Adrianna Waśkowska – Gim. nr 8
– Chłopcy
1. Krzysztof Ptak – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
2. Adrian Twardowski – Gimnazjum nr 10
3. Wojciech Kraszewski – Zesp.Sz.Kat.

 Szkoły ponadgimnazjalne:
– Dziewczęta
1. Marlena Jankowska – ZSTech.
2. Magdalena Komorska – Społeczne LO Choceń
3. Patrycja Plisińska – Zesp.Sz.Tech.
-Chłopcy
1. Łukasz Michałowski – Zesp.Sz.Tech.
2. Damian Błachowicz – Społeczne LO Choceń
3.Adrian Witkowski – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

Dzieci i młodzież niepełnosprawna:
1. Michał Nieznański – Zesp.Sz.Integr. nr 1
2. Andrzej Chojnacki – Zesp.Sz.Integr. nr 1
3. Justyna Grabowska – Zesp.Sz.Integr. nr.1

Drużynowo w kategorii Szkół Podstawowych:
1. Szkoła Podstawowa nr 10
2. Zespół Szkół Integracyjnych nr 1
3. Szkoła Podstawowa Smólnik

Kategoria Gimnazja:
1. Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza
2. Gimnazjum nr 2
3. Gimnazjum nr 5

Medale, dyplomy i puchary wręczali, Prezes Niezależnego Zrzeszenia Sportowego,
Radny Jarosław Chmielewski oraz Radny Stanisław Krzemieniewski.