NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

X Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku ogłasza X Ogólnopolski konkurs poetycki im. Zdzisława Arentowicza

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski, adresowany jest do autorów zrzeszonych i niezrzeszonych w organizacjach twórczych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie 3 utworów poetyckich o dowolnej tematyce oraz jednego utworu o tematyce niepodległościowej, nienagradzanych i niepublikowanych, w czterech egzemplarzach maszynopisu.
  Utwory powinny być podpisane godłem słownym (pseudonimem), którym opatrzona będzie także oddzielna koperta, zawierająca wewnątrz dane: imię, nazwisko, wiek autora, dokładny adres domowy, mailowy i numer telefonu.
  Prosimy też o dopisanie oświadczenia o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.”
  Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.
  Nie będą brane pod uwagę prace przesłane drogą mailową.
 3. Wiersze należy przesłać na adres:
  Miejska Biblioteka Publiczna
  im. Z. Arentowicza we Włocławku
  ul. Warszawska 11/13
  87-800 Włocławek
  z dopiskiem: „Arentowicz”
  Termin nadsyłania wierszy upływa z dniem 30 marca 2018r. (decyduje data stempla pocztowego). Podsumowanie Konkursu nastąpi 9 maja 2018r.
 4. O przyznaniu nagród decyduje Jury, powołane przez organizatora. Dla laureatów przewidziano nagrody pieniężne. Laureaci zostaną poinformowani przez organizatora o nagrodach i wyróżnieniach.
 5. Autor, nadsyłając prace na Konkurs, zgadza się na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego oraz publikację wierszy.

MBP Włocławek