NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wysoka kara grzywny za wypalanie odpadów.

Jednym z istotnych działań strażników miejskich, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, jest kontrolowanie gospodarstw domowych pod kątem zabronionego pozbywania się odpadów komunalnych, poprzez ich spalanie. Oprócz możliwości nałożenia mandatu karnego osoba, która zostanie przyłapana na realizacji nielegalnego procederu, musi liczyć się z tym, że wobec niej zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Tak stało się w przypadku mieszkańca nieruchomości przy ulicy Stodólnej, wobec którego Sąd Rejonowy we Włocławku zastosował dość wysoką, dotkliwą karę grzywny w wysokości 800 zł (wyrok nie jest prawomocny).

Informując o tym, nie zamierzamy w żaden sposób epatować strachem przed wysokością i nieuchronnością kary, ale przede wszystkim zwracamy uwagę i przypominamy, że nie wolno w sposób zabroniony pozbywać się jakichkolwiek odpadów, w tym poprzez spalanie ich w domowych paleniskach. Piec, czy kominek w domu nie jest śmietnikiem. Nie można do niego wrzucać żadnych odpadów w celu ich spalenia.

SM we Włocławku