NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Włocławskie szkoły wspierają zdolnych uczniów

Dziś w Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy odbędzie się konferencja, zatytułowana: „Innowacje pedagogiczne w zakresie wspierania uzdolnień i talentów dzieci i młodzieży z uwzględnieniem wpływu eksperymentów pedagogicznych na ich rozwój oraz kreatywność nauczycieli”. Będą w niej uczestniczyć reprezentanci włocławskich placówek: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych, Zespołu Szkół nr 9, III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej, a także doradcy metodyczni Centrum Doskonalenia i Edukacji oraz reprezentanci włocławskiej delegatury Kuratorium Oświaty.