Twitter

Polecamy.

  • Otwarta Akcja Poboru Krwi - 5 sierpień 2021 5 sierpnia 2021 at 12:30 – 16:30 3 Maja, 87-810 Włocławek, Polska Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. 3 Maja u wylotu do Pl. Wolności.
  • Piknik rodzinny "Kosmiczne stulecie" 7 sierpnia 2021 at 15:00 – 18:00 Plac Stanisława Staszica, 87-810 Włocławek, Polska towarzyszenie Bibliotekarzy Polskich - Oddział we Włocławku orazMiejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza zapraszają napiknik rodzinny „Kosmiczne Stulecie” organizowany z okazji 100. rocznicyurodzin Stanisława Lema, czołowego przedstawiciela fantastyki naukowej
2 sierpnia 2021

NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

WŁOCŁAWSKIE MUZEUM KUPIŁO DWÓR W KŁÓBCE

Po dwóch latach starań Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zakupiło z środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego zespół dworsko-parkowy w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski. Tym samym  rozpoczął się proces tworzenia Muzeum Wsi Kujawskiej w Kłóbce. Koncepcja muzeum opiera się na wykorzystaniu istniejącego, niezwykle malowniczego położenia wsi określanej w literaturze XIX w mianem „Perły Kujaw”. Głównymi elementami spójnego układu przestrzennego będą istniejący, neogotycki kościół z l. 80 XIX w., dawna wieś, czyli Kujawsko-Dobrzynski Park Etnograficzny (otwarty w 1993 r.) oraz zespół dworsko-parkowy (ukształtowany w l. 1830-1884).

Przejęcie zespołu dworsko-parkowego było jedyną możliwością powiększenia terenu skansenu, który obejmował powierzchnię tylko 5 ha. W wyniku zakupu przylegających gruntów muzeum dysponuje obecnie terenem o powierzchni 13 ha, który zamyka się
w granicach wytyczonych przez istniejący układ dróg lokalnych i las. Dodatkowo teren ten przecina głęboka dolina rzeki Lubieński z malowniczym zbiornikiem wodnym o pow. 0,5 ha.

W tegorocznym budżecie województwa znalazły się również środki na opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy dworu i zagospodarowania parku. Istniejący dwór zostanie zaadoptowany na muzeum szlachty kujawskiej. Włocławskie muzeum posiada liczne zbiory tzw. „mienia podworskiego” z terenu Kujaw, które dzięki realizacji projektu wrócą do swojego naturalnego środowiska. Dodatkowym argumentem dla ulokowania takiego muzeum w Kłóbce są patriotyczne tradycje dawnych właścicieli miejscowości – rodziny Orpiszewskich oraz postać mieszkającej tu Marii z Wodzińskich Orpiszewskiej, narzeczonej Fryderyka Chopina i muzy Juliusza Słowackiego.

Park dworski w Kłóbce z doliną i spiętrzeniem rzeki Lubieńki należy do najładniejszych tego typu założeń nie tylko na Kujawach. Występuje tu wiele gatunków unikatowego starodrzewia. Docelowo będzie zachowany jego naturalistyczny charakter. Po odtworzeniu głównych szlaków spacerowych powstanie park o charakterze ogrodu botanicznego.

Realizacja projektu ma uzasadnienie także w odbiorze społecznym. Obecnie Skansen
w Kłóbce odwiedza rocznie ok. 20 tys. osób. Ponadto dotychczasowe działania Muzeum
na terenie skansenu w Kłóbce zostały już dwukrotnie nagradzane przez Ministra Kultury
w Ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku  – w 1994 i 2009 r.


Oprócz względów naturalnych i merytorycznych atutem Kłóbki jest jej niezwykle dogodne położenie w odległości 3 km od drogi krajowej E75 i stacji kolejowej Wiktorowo. Perspektywy w tym względzie też są bardzo ciekawe ze względu na planowany w odległości ok. 6 km zjazd z autostrady A-1.
Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, w perspektywie najbliższych lat Kłóbka będzie miała szanse stać się niezwykłą atrakcją turystyczną i wizytówką Województwa Kujawsko-Pomorskiego.