NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

W pierwszą rocznicę beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki 5.06. 2011r. w parafii Matki Bożej Fatimskiej pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Wiesława Alojzego Meringa odbyła się uroczysta Eucharystia. W czasie jej trwania wierni dziękowali za dar życia błogosławionych: Jana Pawła II i księdza Jerzego Popiełuszki. Te dwie wielkie postacie splotły się ze sobą już na stałe. Słowa Papieża Polaka „aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z Krzyża Zmartwychwstanie” wypełniają się na naszych oczach. Włocławek stał się żyzną ziemią, na której Jan Paweł II w 1992 r. siał ziarna Słowa Bożego, a ks. Popiełuszko zrosił je własna krwią. W czasie Mszy modlono się również o dar beatyfikacji ojca Józefa Litomiskiego – Założyciela Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani. „Data beatyfikacji Ks. Popiełuszki na trwałe powiązała Braci Pocieszycieli z włocławską tama i ks. Jerzym. W tym dniu w kalendarzu zakonnym obchodzimy co roku kolejną rocznicę narodzin dla nieba Założyciela Pocieszycieli z Getsemani.” powiedział o. prowincjał Świerad Pettke, który przywitał zaproszonych gości. Na wspólnym świętowaniu nie zabrakło o. Ludwika Pociask – Przełożonego Generalnego Zgromadzenia, kapłanów dekanatów włocławskich, moderatorów i profesorów WSD we Włocławku, którzy licznie przybyli by oddać cześć błogosławionym a także przedstawicieli władz samorządowych: Zarządu Województwa, v-ce Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta oraz posłów i senatorów. We wspólną modlitwę włączyły się siostry zakonne oraz liczni wierni.

W czasie Eucharystii w imieniu Księdza Biskupa, Kanclerz Kurii ks. dr Artur Niemira odczytał dekret, który wyniósł powstałą świątynię do rangi Sanktuarium Męczeństwa bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Decyzję Ordynariusza Diecezji Włocławskiej wierni przyjęli z wielką radością i aplauzem. Świątynia stała się miejscem szczególnego kultu błogosławionego męczennika, w której rok wcześniej spoczęły relikwie ks. Jerzego, podarowane przez ówczesnego abp metropolitę warszawskiego Kazimierza Nycza. Jednocześnie w murach wzniesionej świątyni, biskup Mering poświęcił i wmurował Kamień Węgielny ze Skały Konania Pana Jezusa z Getsemani, ofiarowany przez Kustosza Ziemi Świętej.

Pielgrzymi przybywający na nadwiślański brzeg, w zaciszu nowej świątyni znajdą dla siebie ustronne miejsce, by oddać cześć relikwiom ks. Popiełuszki i w obecności Najświętszego Sakramentu pojednać się z Bogiem. Niebawem w podziemiach kościoła powstanie Sala Pamięci przybliżająca wiernym w sposób multimedialny życie i przesłanie żoliborskiego kapłana.

Włocławek już od dawna cieszył się obecnością ludzi, którzy z różnych stron Polski i świata zatrzymywali się w miejscu uświęconym krwią męczennika. Dziś po osobistej modlitwie pod Krzyżem Pomnikiem przybywają coraz liczniej do wznoszonego Sanktuarium. o. Michał Krysztofowicz CCG