NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości: obejrzyj film promocyjny

Na kanale Urzędu Miasta, na portalu Dailymotion, pod adresem http://dai.ly/feRjdE można obejrzeć film promujący Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości. Budynek przy ul. Toruńskiej został już oddany do użytku. Obecnie trwają prace przygotowawcze, które pozwolą na rozpoczęcie działalności placówki. W lutym, podczas sesji Rady Miasta, będzie poddany pod głosowanie regulamin Inkubatora. Początkujący przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani prowadzeniem własnego biznesu we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości mogą uzyskać szczegółowe informacje w Miejskim Zespole Usług Komunalnych we Włocławku, pod numerami tel. 54 411-64-54, 54 413-70-38; e-mail: inkubator@um.wloclawek.pl lub mzuk@mzukwl.pl. Misją Inkubatora jest przede wszystkim tworzenie sprzyjających warunków do powstania i rozwoju przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze działalności. W Inkubatorze młodzi przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie infrastrukturalne, marketingowe, doradcze, szkoleniowe oraz uzyskać pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych w pierwszym, najtrudniejszym okresie istnienia. Instytucja zagwarantuje także szereg darmowych usług prawnych dla przedsiębiorców. Przedsiębiorcy będą mieli dostęp do urządzeń biurowych, powierzchni magazynowych, produkcyjnych, czy też pod potrzeby usługowe. Do Inkubatora przyjmowane będą firmy, które działają na rynku nie dłużej niż 12 miesięcy. Projekt zakłada, iż w ramach inkubatora funkcjonować będzie 20 firm, w tym 11 o charakterze innowacyjnym. Do 2015 roku zostanie utworzonych 90 miejsc pracy. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 – oś priorytetowa 5 „wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, poddziałanie 5.4. „wzmocnienie regionalnego potencjału badań i rozwoju technologii”. Całkowita jego wartość wynosi 20 mln 137 tys. zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 11 mln 679 tys. zł. Zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej www.inkubator.wloclawek.pl.

Źródło: UM Włocławek