NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Włocławski Alfabet Sztuki. Plastyka w włocławska II poł. XX w. ze zbiorów MZKiD”

🏛️ 26 listopada 2019 r., o godz. 17.00, w gmachu Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 otwarta zostanie wystawa czasowa poświęcona plastyce włocławskiej II poł. XX w.

🏛️ Wystawa pt. „Włocławski Alfabet Sztuki. Plastyka w włocławska II poł. XX w. ze zbiorów MZKiD” prezentuje wybrane dzieła artystów tworzących w mieście i regionie na przestrzeni od 1945 do 2000 r. Druga połowa XX w., to czas największego rozwoju i rozkwitu plastyki we Włocławku. Jego początek wyznacza pierwsza powojenna wystawa sztuki we włocławskim Domu Kultury w kwietniu 1945 r.

🏛️ Pomimo ożywionej działalności kulturotwórczej Muzeum Kujawskiego, Włocławskiego Oddziału ZPAP, Biura Wystaw Artystycznych oraz Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego, w środowisku włocławskim nigdy nie wykształcił się nurt czy tendencja plastyczna, która byłaby charakterystycznym elementem łączącym twórców. Interesujące dążenie do wzajemnego wsparcia i wspólnego prezentowania dzieł zaznacza się już w początkach kształtowania się Grupy Kujawskiej, najstarszej formacji zrzeszającej artystów. Pozostawienie dużego pola do indywidualnego rozwoju plastyków umożliwiło i utrwaliło zróżnicowanie stylistyczne środowiska.

🏛️ Utworzenie województwa włocławskiego spowodowało także zmiany w określeniu obrębu terytorialnego środowiska plastycznego. Do 1976 r. ograniczało się ono do obszaru miasta Włocławka. Zdarzało się, iż dołączali do niego nieliczni reprezentanci Lipna czy Ciechocinka. Dopiero reorganizacja struktur administracyjnych Polski doprowadziła do otwarcia na twórców z terenu Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej.

🏛️ Rozwój włocławskiego środowiska plastycznego (od 1976 r. rozumianego już nie jako terytorium miasta, ale Kujaw wschodnich i ziemi dobrzyńskiej) po 1945 r. przebiegał płynnie z wyraźnymi tendencjami do wzrostu, zarówno liczebności artystów, jak również jakości dzieł. Okres do 1989 r., to czas największej świetności, obfitujący w plenery, wspólne wystawy, budowanie wzajemnych relacji towarzyskich i artystycznych oraz poszukiwań formalnych. Rozwijały się tu takie dziedziny sztuk wizualnych, jak malarstwo, rysunek, grafika, ceramika użytkowa i artystyczna, rzeźba i tkanina. Bardzo duże znaczenie miało zaangażowanie władz miasta i województwa we wspieranie działań twórców i mecenat. Niestety po 1989 r. zaobserwować można zdecydowane spowalnianie i powolne wygasanie impetu, z jakim rozwijało się środowisko włocławskiej plastyki. W nowej rzeczywistości zabrakło już silnego wsparcia zakładów pracy, urzędów i indywidualnych osób.

🏛️ Wystawa „Włocławski alfabet sztuki” prezentuje prace artystów czynnych w środowisku włocławskim w czasie 1945–2000, opierając się o kolekcję własną Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Jest ona nie tylko ekspozycją ukazującą szerokie spektrum tematów, technik, stylistyki i języka plastycznego grona silnych indywidualności artystycznych, ale także przyczynkiem do podejmowania kolejnych szeroko zakrojonych badań nad obrazem sztuki w II poł. XX w., w środowisku włocławskim.

🏛️ Na ekspozycji prezentowane są dzieła: Elżbiety i Andrzeja Bednarskich, Piotra Będkowskiego, Grzegorza Bieniasa, Antoniego Bisagi, Kazimierza Borkowskiego, Marii Brodzińskiej, Letosławy Charaszkiewicz, Krzysztofa Cieślaka, Wiesława Dembskiego, Waldemara Dołęgowskiego, Henryka Domagały, Aleksandry Domanowskiej, Romana Galińskiego, Anny Grzelak, Lucyny Grzesik, Włodzimierza Kaniewskiego, Mariusza Konczalskiego, Janusza Koneckiego, Beaty Kornickiej-Koneckiej, Henryki Królikowskiej, Mariana Apoloniusza Krygiera, Heleny Kuczyńskiej, Franciszka Kwiatkowskiego, Rajmunda Lewandowskiego, Pawła Lewandowskiego-Palle, Mariana Marciniaka, Janusza Nowierskiego, Elżbiety Piwek Białoborskiej, Elżbiety Piwek-Białoborskiej, Wita Płażewskiego, Leona Płoszaya, Józefy Prawowskiej-Majchrowicz, Janusza Rudka, Barbary Skrzypacz, Jana Sowińskiego, Zbigniewa Steca, Jana Stępnia, Józefa Stolorza, Jadwigi Sypniewskiej, Zdzisława Szmidta, Tadeusza Tarnowskiego, Heleny, Jerzego i Konstantego Teodorowiczów, Janiny Twardy, Małgorzaty Waliszewskiej-Kaniewskiej, Tadeusza Wojtasika, Mieczysława Woźnickiego i Jana Zycha.

Ekspozycja prezentowana będzie do 5 kwietnia 2020 r.

MZKiD