NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Włocławek z Certyfikatem „Gmina Fair Play”


W dziesiątej edycji konkursu afiliowanego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a organizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Włocławek, w kategorii duże miasto, otrzymał Certyfikat „Gmina Fair Play 2011 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”. Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicjatywą skierowaną do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawowym celem konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych. Do udziału w dziesiątej edycji konkursu zgłosiły się 72 samorządy z całej Polski. Ostatecznie kapituła konkursu wyłoniła 66 gmin, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę weryfikacyjną, uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2011 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Jedną z najważniejszych korzyści wynikającą z udziału w programie „Gmina Fair Play” jest szeroka promocja i możliwość zaprezentowania dokonań gmin oraz ich planów na szerszym forum publicznym. Dzięki udziałowi w programie, na podstawie badania losowo wybranych przedsiębiorców i inwestorów, gminy mają możliwość zapoznania się z ich oceną. Dzięki analizie benchmarkingowej, która jest opracowywana w oparciu o wyniki badań przedsiębiorców i inwestorów oraz ocenę adytorów, gminy mogą wprowadzić niezbędne zmiany w procedurach i organizacji obsługi inwestorów oraz poznać własną pozycję w stosunku do innych gmin uczestniczących w programie. To właśnie raport benchmarkingowy wskazuje jak usprawnić obsługę inwestorów i jak stworzyć jeszcze lepsze warunki do inwestowania w gminie. Szczegółowe informacje nt. konkursu znajdują się na stronie internetowej http://gmina.fairplay.pl/.

UM Włocławek