Opublikowano: pon, Wrz 30th, 2019

Wiadomości z magistratu 30.09.2019

Włocławek, dn. 30 września 2019 r.

 • Włocławek bierze udział w ćwiczeniach „Kobra – 19” 30 września 2019 roku na terenie miasta Włocławek w ramach szkolenia obronnego przeprowadzone będzie ćwiczenie miejskie pod kryptonimem „Kobra -19” na temat: „Współdziałanie struktur Urzędu Miasta ze służbami, inspekcjami, strażami i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w planowaniu i organizowaniu skutecznego przeciwdziałania rozwojowi zdarzeń kryzysowych i usuwania ich skutków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz działań terrorystycznych”.

  Celem ćwiczenia organizowanego przez Prezydenta Miasta jest zgrywanie organów kierowania miastem, podległych im obsad osobowych oraz wykorzystanie sił i środków, którymi dysponują poszczególne ogniwa systemu obronnego państwa, a także przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagrożenia konfliktem militarnym wraz z realizacją zadań wynikających z planów: zarządzania kryzysowego oraz planów operacyjnych służb.

  W ćwiczeniach „Kobra -19” wezmą udział organy szczebla miejskiego wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi, struktury organizacyjne Urzędu Miasta Włocławek, jednostki organizacyjne miasta, dyżurni stałych dyżurów Prezydenta Miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, funkcjonariusze i pracownicy miejskich służb, straży i inspekcji.

  W godzinach 9.30 – 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta przeprowadzone zostanie ćwiczenie obronne w części teoretycznej, a w godzinach 11.30 – 13.30 w rejonie ujęcia wody pitnej Krzywe Błota odbędą się pokazy praktyczne działania służb w sytuacji napadu terrorystycznego na ujęcie wody, po ich zakończeniu nastąpi omówienie i podsumowanie szkolenia.

  Przedstawicieli redakcji zapraszamy do udziału w części praktycznej ćwiczeń na Krzywych Błotach.

 • Konferencja Stowarzyszenia Radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 30 września 2019 roku w Centrum Kultury Browar B. odbędzie się Konferencja Stowarzyszenia Radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Konferencję poprzedzi briefing prasowy w foyer Browaru B. Briefing planowany jest na godz. 11.45.

  Konferencja Stowarzyszenia Radnych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie otwarta o godz. 12.00 w Sali Widowiskowej Centrum Kultury Browar B. Uczestnicy obejrzą występy artystyczne zespołów: Kujawy i Classic, następnie zwiedzą Browar B.

  Konferencyjne wystąpienia, prezentacje oraz panel Radnych odbędą się w Sali Kameralnej. W programie znalazły się m.in.: prezentacja działań Centrum Kultury Browar B., film o Browarze, wystąpienie Dyrektora Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, prezentacja działań samorządu województwa w zakresie ochrony zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Jeszcze dziś i jutro głosujemy na projekty Budżetu Obywatelskiego
  Do 1 października 2019 roku potrwa głosowanie na projekty w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

  Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej UM Włocławek: http://www.bip.um.wlocl.pl/projekty-zaopiniowane-pozytywnie-budzet-obywatelski-na-rok-2020/, na stronie www.wloclawek.pl: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/270/lista-projektow , na stronie dedykowanej WBO https://bo.wloclawek.eu/budzet-obywatelski-2020/projekty oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

  Głosować można tradycyjnie i elektronicznie.

  Urny, do których można wrzucać wypełnione formularze głosowania, są dostępne w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a i jednostce Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13.

  System do e-głosowania jest dostępny w serwisie: https://bo.wloclawek.eu/ Głosować mogą wyłącznie mieszkańcy Włocławka. Osoba głosująca dysponuje jednym głosem, który może oddać na wybrany projekt.

  Wszystkie materiały, w tym szczegółowe informacje i karty do głosowania w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 są dostępne na: https://bo.wloclawek.eu/budzet-obywatelski-2020/do-pobrania-2020

 • Pięknieją nieruchomości w obszarze rewitalizacji Dzięki dotacjom z Urzędu Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, nowy blask uzyskują prywatne budynki w Śródmieściu.

  W 2019 roku samorząd Włocławka udzielił wsparcia 6 właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na łączną kwotę blisko 840 tys. zł.

  Pod adresem:  http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,trwa_remont_nieruchomosci_w_obszarze_rewitalizacji_,653.html zamieszczona jest fotorelacja z przebiegu prac przy ul. Brzeskiej 23, Bulwarach im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 i Żabiej 27.

 • Będzie konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej Zmieni się kwartał między ul. Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią. Wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej tej części obszaru rewitalizacji.

  Na zlecenie Urzędu Miasta Włocławek, konkurs przygotuje i przeprowadzi Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Bydgoszcz. Przedmiotem konkursu będzie opracowanie koncepcji  programowo-przestrzennej budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią.

  Zgodnie z harmonogramem, konkurs zostanie przeprowadzony i rozstrzygnięty do grudnia 2019 r. Gala wręczenia nagród ma odbyć się w styczniu 2020 r.

  Informacja na ten temat jest opublikowana: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/

 • Brak dostaw wody. Komunikat MPWiK W związku z realizacją inwestycji pn. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Żytniej (od ul. Barskiej do ul. Łanowej) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku informuje, że w dniu 01.10.2019 r. w godzinach od godz. 8.00 do godz. 18.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy ulicy: Żytnia 47, 51, 55a, Kręta 4, 6, 8,  14 Pułku Piechoty 4.

  Po uruchomieniu sieci wodociągowej na sieci wodociągowej mogą wystąpić przebarwienia wody. Utrudnienia te mogą utrzymywać się do kilku godzin. MPWiK prosi o nieużywanie w tym czasie sprzętu AGD, który wymaga zasilania w wodę.

  Komunikat jest opublikowany: https://mpwik.wloclawek.pl/notice.html

 • Ruszył program pilotażowy „Wolontariat szansą na oddłużenie” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku informuje, że przystąpił do realizacji Pilotażowego Programu pn. „Wolontariat szansą na oddłużenie”.

  Program skierowany jest do najemców lokali komunalnych posiadających minimum 3- miesięczne zadłużenie czynszowe. Poprzez pracę w wolontariacie będzie można uzyskać redukcję długu czynszowego.

  Na osoby chętne do udziału w Programie czeka praca w następujących specjalnościach: pracownik gospodarczy, sprzątaczka, pomoc kuchenna, pokojowa, opiekun osoby starszej, opiekun osoby niepełnosprawnej.

  Miesięczny wymiar pracy oraz miejsce, w którym będzie świadczona uzgadniane są z wolontariuszem.

  Praca będzie dostosowana do możliwości, umiejętności i doświadczenia każdego z wolontariuszy.

  Pełna informacja na ten temat jest opublikowana: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2426

 • Inauguracja teatralnego sezonu Sztuka Briana Friela pt.: „Cudotwórca” w znakomitej obsadzie aktorskiej, zainauguruje kolejny, 28 już, sezon teatralny we włocławskim Teatrze.

  30 września 2019 r. o godz. 19.00 na deskach Teatru Impresaryjnego wystąpią: Adam Ferency, Anna Gajewska i Henryk Niebudek.

  „Cudotwórca” to spektakl, który hipnotyzuje słowem. To pięknie napisana historia o miłości, przyjaźni, oddaniu, poświęceniu. Także o chęci zysku, o niewytłumaczalnej mocy umysłu i cudach.

  Pełna informacja o wydarzeniu: http://teatrwloclawek.pl/inauguracja-sezonu-2019-2020/

 • Pracownia plastyczna w Galerii zaprasza na zajęcia Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku zaprasza do pracowni plastycznej na zajęcia z rysunku i malarstwa, które rozpoczną się w październiku 2019 i będą kontynuowane do maja 2020 roku.

  Dla najmłodszych przewidziane są zabawy plastyczne, dla młodzieży i dorosłych – studium z natury.

  Zajęcia przeznaczone są dla dzieci (od sześciu lat), młodzieży i dorosłych. Warsztaty dla dzieci będą prowadzone w środy i czwartki od 16.00 do 18.00. Dla młodzieży i dorosłych godziny do uzgodnienia.

  Zajęcia poprowadzi artysta plastyk Krzysztof Walczewski.

  Więcej informacji w Galerii Sztuki Współczesnej ul. Miedziana 2/4 tel.: 411 21 20.

MartinezFilm

Informacje

MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych

15 października 2019, Możliwość komentowania MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych została wyłączona

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką

11 października 2019, Możliwość komentowania Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką została wyłączona

Dzieła godne wystawienia

11 października 2019, Możliwość komentowania Dzieła godne wystawienia została wyłączona

Spacer szlakiem włocławskich Żydów

11 października 2019, Możliwość komentowania Spacer szlakiem włocławskich Żydów została wyłączona

Papież-poeta na kujawskiej ziemi

10 października 2019, Możliwość komentowania Papież-poeta na kujawskiej ziemi została wyłączona

„Noc Bibliotek” 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”

10 października 2019, Możliwość komentowania „Noc Bibliotek” 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” została wyłączona

Archiwa