NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 27.01.2021

Włocławek, dn. 27 stycznia 2021 r.

 • Konsultujemy Miejski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Do dnia 7 lutego 2021 roku potrwają konsultacje Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2023.

  Konsultacje są prowadzone w formie opinii wydanej przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego oraz opinii wyrażonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

  Zgłoszenia wniosków i uwag do projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2023 należy składać pisemnie na formularzu konsultacji, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10 lub elektronicznie na adres: sekretariat@mopr.wloclawek.pl

  Zarządzenie nr 19/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2023 jest opublikowane pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-192021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-25-stycznia-2021-r-w-sprawie-przeprowadzenia-konsultacji-projektu-uchwaly-rady-miasta-wloclawek-w-sprawie-przyjecia-miejskiego-programu-dzial/

  Wraz z Zarządzeniem dostępny jest oczywiście projekt uchwały oraz formularz konsultacyjny.

 • Ważne przypomnienie dla seniorów, którzy jeszcze nie zapisali się na szczepienie
  25 stycznia 2021 r. ruszyły szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów. Każdy senior zainteresowany szczepieniem przeciwko koronawirusowi zostanie zaszczepiony, jednak z powodu braku szczepionek nie ma obecnie wolnych terminów. Aby seniorzy nie musieli wielokrotnie dzwonić i szukać wolnych miejsc i terminów, uruchomiono nowe funkcjonalności, które mają pomóc starszym osobom.

  Jeżeli dzwoniąc na infolinię nr 989 senior usłyszy, że obecnie nie ma wolnych terminów na szczepienie w miejscu jego zamieszkania lub w pobliżu  – powinien podać konsultantowi telefon kontaktowy. Kiedy zwiększy się liczba dostarczanych do Polski szczepionek i pojawią się wolne miejsca – seniorzy zostaną o tym poinformowani .

  Senior (samodzielnie lub przy pomocy osób bliskich) może wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl , podając swoje dane kontaktowe. Podobnie, jak w przypadku infolinii –  gdy tylko wzrosną dostawy szczepionek przez producentów i w rezultacie pojawią się wolne terminy na szczepienie  – seniorzy zostaną o tym poinformowani.

  Można również wysłać smsa o treści Szczepimysie pod numer 664 908 556. W odpowiedzi senior otrzyma prośbę o podanie nr PESEL i kodu pocztowego. I podobnie jak powyżej – jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu – pacjent zostanie poinformowany w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

 • Jest koncepcja programu rozwoju gospodarczego województwa, będą zbierane opinie W ramach pierwszego etapu projektu Regiogmina, została opracowana koncepcja programu rozwoju gospodarczego województwa. Konsultacje na temat założeń programu, które będą miały wpływ na jego ostateczny kształt, rozpoczną się 2 lutego 2021 – informuje serwis kujawsko-pomorskie.pl.

  Celem projektu Regiogmina, finansowanego przez rządowe Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jest wypracowanie skrojonych na miarę instrumentów wsparcia dla działających w Kujawsko-Pomorskiem małych przedsiębiorstw. Pierwszy etap, badawczy, przeprowadzony przez firmę PwC Advisory, będącą częścią PwC, globalnego giganta w branży usług doradczych, audytorskich i księgowych, obejmował analizę sytuacji firm w naszym województwie pod względem konkurencyjności, innowacyjności, produktywności i związków kooperacyjnych, ocenę istniejących instrumentów wsparcia w świetle efektów i oczekiwań przedsiębiorców, a także opracowanie założeń regionalnego obserwatorium gospodarczego – nowej wojewódzkiej instytucji, która będzie na bieżąco monitorować sytuację, rozpoznając potrzeby przedsiębiorców, prowadząc analizy i rekomendując wynikające z nich rozwiązania samorządom wszystkich szczebli i środowisku biznesowemu.

  Na podstawie przedstawionej przez PwC koncepcji oraz uwag i wniosków ze spotkań konsultacyjnych z jednostkami samorządów terytorialnych, instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami przygotowany zostanie dokument programowy, wskazujący samorządowi województwa kierunek prowadzenia polityki rozwoju gospodarczego regionu.

  Na 9 lutego 2021 zaplanowane jest spotkanie konsultacyjne dla miasta Włocławek oraz powiatów: włocławskiego, radziejowskiego, lipnowskiego i rypińskiego.

  Pełna informacja na ten temat, w tym raporty z fazy badawczej oraz projekt programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36717-rozwoj-gospodarczy-regionu-oczami-ekspertow

 • 2021 rokiem wybitnych polskich autorów. Biblioteka informuje o obchodach literackich rocznic Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza włącza się w uchwalone przez Sejm RP obchody literackich rocznic.

  Rok 2021 bowiem – w setne rocznice urodzin – ogłoszony został Rokiem: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema i Tadeusza Różewicza oraz – w dwusetną rocznicę urodzin – Rokiem Cypriana Kamila Norwida.

  Na ogrodzeniu przy tymczasowej siedzibie biblioteki, od strony ul. PCK, pojawiły się banery z portretami wielkich polskich literatów. Dzieła tych twórców znajdują się w bibliotecznych zasobach włocławskiej placówki – zachęcamy do wypożyczania.

  Pełna informacja na ten temat: https://biblioteka.wloclawek.pl/obchody-rocznic-literackich/

 • Konkurs: „Zabytek Zadbany”. Do 31 stycznia można przesyłać zgłoszenia Trwa kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zabytek Zadbany”. Ma on na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

  Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych. Zgłoszeń obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych mogą dokonywać ich właściciele, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

  Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” można składać w następujących kategoriach:

  -utrwalenie wartości zabytkowej obiektu; -rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe); -adaptacja obiektów zabytkowych;- architektura i budownictwo drewniane; zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne). Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

  Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów; same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

  Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu: Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy Olsztyn, ul. 11 Listopada 4, 10-104 Olsztyn.

 • Segregowanie odpadów: regulamin PSZOK Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 18 stycznia 2021 r. został ustalony Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

  Znany mieszkańcom PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 i w soboty od 09:00 do 14:00. W okresie od maja do października – w soboty punkt czynny jest w godzinach od 9:00 do 16:00.

  Jednak nie wszystkie odpady można tam zostawić. Do PSZOK nie są przyjmowane np.: odpady zawierające azbest, szyby i inne części samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne oraz odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji. W punkcie przy ul. Komunalnej 4 nie zostaną też przyjęte odpady w opakowaniach cieknących oraz pozostałości z ogrodów i inne odpady biodegradowalne.

  Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Miasto Włocławek mogą dostarczyć odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych typu: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia, zużyte opony.

  Szczegółowa treść Zarządzenia w tej sprawie: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-122021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-18-stycznia-2021-r-w-sprawie-regulaminu-punktu-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-zlokalizowanego-na-terenie-gminy-miasto-wloclawek-p/