Opublikowano: czw, Mar 21st, 2019

Wiadomości z magistratu 21.03.2019

Włocławek, 21 marca 2019 r.

 • Briefing prasowy Dziś, 21 marca o godz. 11.45 przed salą 302 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się briefing prasowy, na który zapraszamy przedstawicieli redakcji.Temat briefingu: spotkania Prezydenta Włocławka z Mieszkańcami.
 • Urząd Miasta ogłosił przetarg na remont ogrodzenia i budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: budowa przyłącza kanalizacji deszczowej –odwodnienie zatoki postojowej; budowa zatoki na 2
  stanowiska postojowe; utwardzenie fragmentu powierzchni gruntu; przebudowa chodników; remont ogrodzenia.Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu należy składać do 3 kwietnia 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/remont-ogrodzenia-i-budowa-parkingu-przy-szkole-podstawowej-nr-14/.

 • Konferencja naukowa „Wkręć się w reklamę” Dziś, 21 marca br. w godz. 9.00-13.30 w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Ogniowej 2 we Włocławku odbędzie się konferencja naukowa „Wkręć się w reklamę”.W programie wykłady dotyczące reklamy-warsztaty -sublimacja, tworzenie reklam, projektowanie robotów, animacja poklatkowa, button maker, pokazy robotyki, mechatroniki, informatyki, warsztaty lutowania – witraż.

  Szczegóły na stronie www.zst.com.pl

 • Wybory do Włocławskiej Rady Seniorów II kadencji. Zakończona została procedura zgłaszania kandydatów na członków Włocławskiej Rady Seniorów. Osiem osób spełniło wymagania formalne.
  Każdy podmiot i organizacja działająca na rzecz osób starszych na terenie Włocławka może zagłosować na maksymalnie dwóch kandydatów z listy zgłoszonych osób chętnych do zasiadania we Włocławskiej Radzie Seniorów II kadencji.
  W tym celu należy złożyć wypełnioną kartę do głosowania w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój nr 20.
  Za głos ważny uznany będzie poprawnie wypełniony i podpisany formularz karty do głosowania.
  Zgodnie z uchwałą Nr VI/17/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, zmienionej uchwałą Nr XXI/80/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. a także uchwałą Nr XXXVI/177/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia
  27 listopada 2017 r. i uchwałą Nr V/7/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r, głosowanie trwa 14 dni od dnia opublikowania listy kandydatów.
  Termin oddawania głosów do dnia 3 kwietnia 2019 r. (włącznie)
  W skład Rady w wyniku przeprowadzenia otwartych uzupełniających wyborów wejdą 2 osoby, które uzyskają najwyższą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów zadecyduje losowanie.
  Wyniki głosowania oraz informacja o kandydatach wyłonionych na członków Włocławskiej Rady Seniorów II kadencji w wyniku otwartego naboru zostaną ogłoszone do dnia 10 kwietnia 2019 r.
  Wykaz kandydatów oraz karta do głosowania dostępne są pod adresem http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/203/11506/wybory-do-wloclawskiej-rady-seniorow-ii-kadencji .
 • W najbliższą sobotę kolejna zbiórka wielkogabarytów. W sobotę, 23 marca o w godz. od 6.00 do 15.00 na osiedlu Południe odbędzie się kolejna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z poszczególnych osiedli z terenu Włocławka.Kolejne zbiorki odbędą się 30 marca w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, KAZIMIERZA WIELKIEGO, WSCHÓD I RYBNICA;
  06 kwietnia w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle MICHELIN I ZAWIŚLE;

  Mieszkańcy poszczególnych osiedli powinni wystawić przed swoją posesją meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem.

  Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się zbiórki odpadów komunalnych /tzw. pergole/, właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania.

  Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1800 i w soboty od 900 do 1400 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 900 do 1600 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

  Szczegółowe informacje na ten temat: https://www.zbierajselektywnie.pl/zbiorka-mebli

 • W kwietniu we Włocławku zaparkuje mammobus. 4 kwietnia w godzinach 11.00 -18.00 przy markecie Kaufland (ul. Kilińskiego 5) będzie dostępny mammobus.Bezpłatne badanie mammograficzne będzie adresowane do kobiet w wieku 50 – 69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także: nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

  Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

  Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

  Organizatorzy badania we Włocławku proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 (Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty) lub na http://www.mammo.pl/formularz.

 • Oni walczyli o niepodległą Polskę”. Pokolenia włocławian porozmawiają o wybitnych postaciach Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
  Idea upamiętnienia wybitnych postaci legła u podstaw organizacji sympozjum pt. „Oni walczyli o niepodległą Polskę”, które przygotowało Studenckie Koło Naukowe „Historykom” Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Podczas spotkania popularnonaukowego prezentowane będą sylwetki, tych którzy walczyli o niepodległą Polskę, a później tworzyli jej kształt na terenie Kujaw wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej. Prezentowane będą biogramy m.in. Jana Woźnickiego, Izabeli Zbiegniewskiej, Ludwika Bauera, Zofii Degen-Ślusarskiej. Wśród prelegentów będą również uczniowie włocławskich szkół ponadgimnazjalnych (III LO im. M. Konopnickiej, Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Akademickich), którzy odpowiedzieli na zaproszenie uczelni skierowane jesienią zeszłego roku. W gronie uczestników sympozjum znajdą się m.in. słuchacze Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora oraz młodzież z włocławskich szkół.Sympozjum odbędzie się dziś, 21 marca br. o godz. 10.00 w sali nr 10 I piętro Collegium Novum Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku przy ul. Okrzei 94A.

  Wstęp wolny.

 • Finał IV Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków.
  W dniu 21 marca 2019 roku w Kujawskiej Szkole Wyższej przeprowadzony będzie Finał czwartej edycji Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków. Organizatorami przedsięwzięcia, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania tematyką logistyczną a także rozwój wiedzy i umiejętności w tym obszarze wśród młodzieży, jest Instytut Logistyki i Techniki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Konkurs obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki, transportu i spedycji.Czwarta edycja Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków składała się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych, które przeprowadzone były w lutym br. oraz II etapu, który odbędzie się w siedzibie Uczelni w dniu 21 marca o godz. 9.00 w auli nr 30 na III piętrze Collegium Novum przy ul. Okrzei 94A.

  Do II, finałowego etapu przystąpi 52 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i regionu.

  W tym dniu poznamy zwycięzców Konkursu. Najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia.

  Uroczyste ogłoszenie wyników IV Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków nastąpi o godz. 14.00 w sali nr 50 V p. Collegium Novum przy ul. Okrzei 94A.

 • Chodź z nami z kijkami. Postaw na aktywność. Marianna Jóźwiak oraz Agnieszka Walczak zapraszają w najbliższą sobotę, 23 marca br. o godz. 11.00 na zajęcia z Nordic Walking, które odbędą się na stadionie „Przylesie” na Zazamczu.Jak się przygotować:
  – wygodne ubranie i buty sportowe
  – kijki: jeżeli masz, przynieś, jeżeli nie – na spotkaniu organizatorki podpowiedzą jakie kupić
  – koniecznie zabrać ze sobą wodę do picia

  Spotkanie jest bezpłatne.

  Marianna Jóźwiak: profesjonalna instruktorka, mistrzyni Europy 201 r. w Legnicy, wicemistrzyni w maratonie 2015 i 2016 r., od 2014 r. zdobywczyni wielu Pucharów Polski

 • Posiedzenia Komisji Rady Miasta. Dziś w sali nr 20 włocławskiego ratusza obradować będą Komisje Rady Miasta.Natomiast o godz. 14.00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Edukacji. Radni zaopiniują m.in. uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ”Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” realizowanego w partnerstwie z Panaceum – Omega Maria Jolanta Wyborska – partnerem wiodącym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02.-IZ.00-04-177/18 oraz dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr 4 dla Dorosłych we Włocławku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

  O godz. 13.15 odbędzie się posiedzenie Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej. Przedmiotem obrad komisji będą min.: uchwała w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2019 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018 oraz zestawienie potrzeb na rok 2019 w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych”.

  Szczegółowe porządki obrad komisji dostępne są pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/.

 • Promocja tomiku poezji Aleksandry Ochmańskiej „Barwy świata”. Dziś o godz. 17.00 w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dziewińskiej 17 we Włocławku odbędzie się promocja tomiku poezji Aleksandry Ochmańskiej „Barwy świata”.
  Jest to kolejna publikacja, pochodzącej z Włocławka autorki. Jej najnowsze utwory dotykają wielu aspektów codziennego życia. Poetka jest w nich obserwatorką, czasem uczestniczką. Skrywa się za głosem innych, stawia trudne pytania, przez co jej poezja jest pełna empatii i skłania do refleksji.
  Wstęp wolny.
 • Debiutancki recital Adrianny Maciejewskiej. Również dziś o godz. 18.00 w Centrum Kultury Browar B., przy ul. Łegskiej 28 odbędzie się debiutancki recital Adrianny Maciejewskiej – maturzystki III LO i dyplomantki w klasie śpiewu Zespołu Szkół Muzycznych.Podczas swojego recitalu wykona utwory głównie z gatunku poezji śpiewanej i kabaretu, m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Edwarda Stachury, Jonasza Kofty, Jacka Cygana. Adriannie akompaniować będzie Marian Szczepański.
  Wstęp wolny.
 • W Teatrze – Kopciuszek raz jeszcze… Na scenie kameralnej Teatru Impresaryjnego we Włocławku w ramach cyklu Niedzielne Spektakle Familijne będzie można 31 marca o godz. 10.30 i 12.00 obejrzeć ponownie przedstawienie pt. “Kopciuszek”.
  Teatr Ludzi Upartych realizuje przede wszystkim spektakle dla młodzieży i dorosłych, ale ma w swoim repertuarze również przedstawienia dla dzieci, m.in. “Lokomotywę”, “Królewnę Śnieżkę”, “Krasnoludki są na świecie”, “Pchłę Szachrajkę” czy “Brzechwa dzieciom”. I właśnie Jan Brzechwa, wybitny poeta piszący również dla dzieci jest autorem tekstu, który posłużył do stworzenia tego najnowszego spektaklu.
MartinezFilm

Informacje

Wakacyjne warsztaty rodzinne pt. „Latarenka”

22 lipca 2019, Możliwość komentowania Wakacyjne warsztaty rodzinne pt. „Latarenka” została wyłączona

Resuscytacja topielca.

20 lipca 2019, Możliwość komentowania Resuscytacja topielca. została wyłączona

“Warsztaty wakacyjne”

19 lipca 2019, Możliwość komentowania “Warsztaty wakacyjne” została wyłączona

Mistrzostw Europy Modeli Szybowców w klasie F3J

18 lipca 2019, Możliwość komentowania Mistrzostw Europy Modeli Szybowców w klasie F3J została wyłączona

Konkurs na budowę ławeczki Marii Skłodowskiej – Curie

16 lipca 2019, Możliwość komentowania Konkurs na budowę ławeczki Marii Skłodowskiej – Curie została wyłączona

Pokaz filmu „Kartka z Powstania”

13 lipca 2019, Możliwość komentowania Pokaz filmu „Kartka z Powstania” została wyłączona

Archiwa