Opublikowano: czw, Mar 21st, 2019

Wiadomości z magistratu 21.03.2019

Włocławek, 21 marca 2019 r.

 • Briefing prasowy Dziś, 21 marca o godz. 11.45 przed salą 302 Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 odbędzie się briefing prasowy, na który zapraszamy przedstawicieli redakcji.Temat briefingu: spotkania Prezydenta Włocławka z Mieszkańcami.
 • Urząd Miasta ogłosił przetarg na remont ogrodzenia i budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: budowa przyłącza kanalizacji deszczowej –odwodnienie zatoki postojowej; budowa zatoki na 2
  stanowiska postojowe; utwardzenie fragmentu powierzchni gruntu; przebudowa chodników; remont ogrodzenia.Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postepowaniu należy składać do 3 kwietnia 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/remont-ogrodzenia-i-budowa-parkingu-przy-szkole-podstawowej-nr-14/.

 • Konferencja naukowa „Wkręć się w reklamę” Dziś, 21 marca br. w godz. 9.00-13.30 w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Ogniowej 2 we Włocławku odbędzie się konferencja naukowa „Wkręć się w reklamę”.W programie wykłady dotyczące reklamy-warsztaty -sublimacja, tworzenie reklam, projektowanie robotów, animacja poklatkowa, button maker, pokazy robotyki, mechatroniki, informatyki, warsztaty lutowania – witraż.

  Szczegóły na stronie www.zst.com.pl

 • Wybory do Włocławskiej Rady Seniorów II kadencji. Zakończona została procedura zgłaszania kandydatów na członków Włocławskiej Rady Seniorów. Osiem osób spełniło wymagania formalne.
  Każdy podmiot i organizacja działająca na rzecz osób starszych na terenie Włocławka może zagłosować na maksymalnie dwóch kandydatów z listy zgłoszonych osób chętnych do zasiadania we Włocławskiej Radzie Seniorów II kadencji.
  W tym celu należy złożyć wypełnioną kartę do głosowania w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój nr 20.
  Za głos ważny uznany będzie poprawnie wypełniony i podpisany formularz karty do głosowania.
  Zgodnie z uchwałą Nr VI/17/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powołania Włocławskiej Rady Seniorów i nadania jej statutu, zmienionej uchwałą Nr XXI/80/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 23 czerwca 2016 r. a także uchwałą Nr XXXVI/177/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia
  27 listopada 2017 r. i uchwałą Nr V/7/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 stycznia 2019 r, głosowanie trwa 14 dni od dnia opublikowania listy kandydatów.
  Termin oddawania głosów do dnia 3 kwietnia 2019 r. (włącznie)
  W skład Rady w wyniku przeprowadzenia otwartych uzupełniających wyborów wejdą 2 osoby, które uzyskają najwyższą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów zadecyduje losowanie.
  Wyniki głosowania oraz informacja o kandydatach wyłonionych na członków Włocławskiej Rady Seniorów II kadencji w wyniku otwartego naboru zostaną ogłoszone do dnia 10 kwietnia 2019 r.
  Wykaz kandydatów oraz karta do głosowania dostępne są pod adresem http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/203/11506/wybory-do-wloclawskiej-rady-seniorow-ii-kadencji .
 • W najbliższą sobotę kolejna zbiórka wielkogabarytów. W sobotę, 23 marca o w godz. od 6.00 do 15.00 na osiedlu Południe odbędzie się kolejna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z poszczególnych osiedli z terenu Włocławka.Kolejne zbiorki odbędą się 30 marca w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, KAZIMIERZA WIELKIEGO, WSCHÓD I RYBNICA;
  06 kwietnia w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle MICHELIN I ZAWIŚLE;

  Mieszkańcy poszczególnych osiedli powinni wystawić przed swoją posesją meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem.

  Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się zbiórki odpadów komunalnych /tzw. pergole/, właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania.

  Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1800 i w soboty od 900 do 1400 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 900 do 1600 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

  Szczegółowe informacje na ten temat: https://www.zbierajselektywnie.pl/zbiorka-mebli

 • W kwietniu we Włocławku zaparkuje mammobus. 4 kwietnia w godzinach 11.00 -18.00 przy markecie Kaufland (ul. Kilińskiego 5) będzie dostępny mammobus.Bezpłatne badanie mammograficzne będzie adresowane do kobiet w wieku 50 – 69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także: nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

  Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest refundowane kobietom co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

  Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zrobieniu 4 zdjęć rentgenowskich. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju, wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.

  Organizatorzy badania we Włocławku proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 (Call Center czynne jest od poniedziałku do soboty) lub na http://www.mammo.pl/formularz.

 • Oni walczyli o niepodległą Polskę”. Pokolenia włocławian porozmawiają o wybitnych postaciach Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej.
  Idea upamiętnienia wybitnych postaci legła u podstaw organizacji sympozjum pt. „Oni walczyli o niepodległą Polskę”, które przygotowało Studenckie Koło Naukowe „Historykom” Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Podczas spotkania popularnonaukowego prezentowane będą sylwetki, tych którzy walczyli o niepodległą Polskę, a później tworzyli jej kształt na terenie Kujaw wschodnich i Ziemi Dobrzyńskiej. Prezentowane będą biogramy m.in. Jana Woźnickiego, Izabeli Zbiegniewskiej, Ludwika Bauera, Zofii Degen-Ślusarskiej. Wśród prelegentów będą również uczniowie włocławskich szkół ponadgimnazjalnych (III LO im. M. Konopnickiej, Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Akademickich), którzy odpowiedzieli na zaproszenie uczelni skierowane jesienią zeszłego roku. W gronie uczestników sympozjum znajdą się m.in. słuchacze Stowarzyszenia Włocławski Uniwersytet Seniora oraz młodzież z włocławskich szkół.Sympozjum odbędzie się dziś, 21 marca br. o godz. 10.00 w sali nr 10 I piętro Collegium Novum Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku przy ul. Okrzei 94A.

  Wstęp wolny.

 • Finał IV Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków.
  W dniu 21 marca 2019 roku w Kujawskiej Szkole Wyższej przeprowadzony będzie Finał czwartej edycji Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków. Organizatorami przedsięwzięcia, którego celem jest rozbudzenie zainteresowania tematyką logistyczną a także rozwój wiedzy i umiejętności w tym obszarze wśród młodzieży, jest Instytut Logistyki i Techniki Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Wydział Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Konkurs obejmuje podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu logistyki, transportu i spedycji.Czwarta edycja Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków składała się z dwóch etapów: eliminacji szkolnych, które przeprowadzone były w lutym br. oraz II etapu, który odbędzie się w siedzibie Uczelni w dniu 21 marca o godz. 9.00 w auli nr 30 na III piętrze Collegium Novum przy ul. Okrzei 94A.

  Do II, finałowego etapu przystąpi 52 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i regionu.

  W tym dniu poznamy zwycięzców Konkursu. Najlepsi otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy i wyróżnienia.

  Uroczyste ogłoszenie wyników IV Regionalnego Konkursu Młodych Logistyków nastąpi o godz. 14.00 w sali nr 50 V p. Collegium Novum przy ul. Okrzei 94A.

 • Chodź z nami z kijkami. Postaw na aktywność. Marianna Jóźwiak oraz Agnieszka Walczak zapraszają w najbliższą sobotę, 23 marca br. o godz. 11.00 na zajęcia z Nordic Walking, które odbędą się na stadionie „Przylesie” na Zazamczu.Jak się przygotować:
  – wygodne ubranie i buty sportowe
  – kijki: jeżeli masz, przynieś, jeżeli nie – na spotkaniu organizatorki podpowiedzą jakie kupić
  – koniecznie zabrać ze sobą wodę do picia

  Spotkanie jest bezpłatne.

  Marianna Jóźwiak: profesjonalna instruktorka, mistrzyni Europy 201 r. w Legnicy, wicemistrzyni w maratonie 2015 i 2016 r., od 2014 r. zdobywczyni wielu Pucharów Polski

 • Posiedzenia Komisji Rady Miasta. Dziś w sali nr 20 włocławskiego ratusza obradować będą Komisje Rady Miasta.Natomiast o godz. 14.00 rozpocznie się posiedzenie Komisji Edukacji. Radni zaopiniują m.in. uchwały w sprawie: przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pn.: ”Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje” realizowanego w partnerstwie z Panaceum – Omega Maria Jolanta Wyborska – partnerem wiodącym, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne, w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02.-IZ.00-04-177/18 oraz dostosowania nazwy Szkoły Policealnej nr 4 dla Dorosłych we Włocławku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

  O godz. 13.15 odbędzie się posiedzenie Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej. Przedmiotem obrad komisji będą min.: uchwała w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na realizację w 2019 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za rok 2018 oraz zestawienie potrzeb na rok 2019 w zakresie systemu pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych”.

  Szczegółowe porządki obrad komisji dostępne są pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/.

 • Promocja tomiku poezji Aleksandry Ochmańskiej „Barwy świata”. Dziś o godz. 17.00 w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dziewińskiej 17 we Włocławku odbędzie się promocja tomiku poezji Aleksandry Ochmańskiej „Barwy świata”.
  Jest to kolejna publikacja, pochodzącej z Włocławka autorki. Jej najnowsze utwory dotykają wielu aspektów codziennego życia. Poetka jest w nich obserwatorką, czasem uczestniczką. Skrywa się za głosem innych, stawia trudne pytania, przez co jej poezja jest pełna empatii i skłania do refleksji.
  Wstęp wolny.
 • Debiutancki recital Adrianny Maciejewskiej. Również dziś o godz. 18.00 w Centrum Kultury Browar B., przy ul. Łegskiej 28 odbędzie się debiutancki recital Adrianny Maciejewskiej – maturzystki III LO i dyplomantki w klasie śpiewu Zespołu Szkół Muzycznych.Podczas swojego recitalu wykona utwory głównie z gatunku poezji śpiewanej i kabaretu, m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Edwarda Stachury, Jonasza Kofty, Jacka Cygana. Adriannie akompaniować będzie Marian Szczepański.
  Wstęp wolny.
 • W Teatrze – Kopciuszek raz jeszcze… Na scenie kameralnej Teatru Impresaryjnego we Włocławku w ramach cyklu Niedzielne Spektakle Familijne będzie można 31 marca o godz. 10.30 i 12.00 obejrzeć ponownie przedstawienie pt. “Kopciuszek”.
  Teatr Ludzi Upartych realizuje przede wszystkim spektakle dla młodzieży i dorosłych, ale ma w swoim repertuarze również przedstawienia dla dzieci, m.in. “Lokomotywę”, “Królewnę Śnieżkę”, “Krasnoludki są na świecie”, “Pchłę Szachrajkę” czy “Brzechwa dzieciom”. I właśnie Jan Brzechwa, wybitny poeta piszący również dla dzieci jest autorem tekstu, który posłużył do stworzenia tego najnowszego spektaklu.
MartinezFilm

Informacje

Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie

13 września 2019, Możliwość komentowania Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie została wyłączona

Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta”

12 września 2019, Możliwość komentowania Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta” została wyłączona

Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi.

9 września 2019, Możliwość komentowania Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi. została wyłączona

Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku

9 września 2019, Możliwość komentowania Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku została wyłączona

Półkolonie z Bazą Przygody

9 września 2019, Możliwość komentowania Półkolonie z Bazą Przygody została wyłączona

Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej”

9 września 2019, Możliwość komentowania Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej” została wyłączona

Archiwa