NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 21.01.2021

Włocławek, dn. 21 stycznia 2021 r.

 • Budowa mieszkań przy ul. Celulozowej Firma PEKABEX BET S.A., która realizuje budowę mieszkań wielorodzinnych przy ul. Celulozowej we Włocławku, przedstawiła informacje dotyczące zaawansowania zadania pt. „Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i kompleksowym zagospodarowania terenu przy ul. Celulozowej we Włocławku”.

  W ramach prac przygotowawczych usunięto kolizje w terenie i wykonano rozbiórkę bunkra żelbetowego znajdującego się na środku nieruchomości. Usunięto kolizje, które stanowiły nieczynne i niezinwentaryzowane wcześniej poprzemysłowe kanały i komory kanalizacyjne oraz zakończono budowę przyłącza wodociągowego oraz wykonano sieci wodociągowe zewnętrzne wraz z doprowadzeniem do wszystkich czterech budynków.

  W budynku pięcioklatkowym B2 zakończono wykonanie kondygnacji podziemnej łącznie z wykonaniem stropu oraz wykonaniem ścianek działowych. Aktualnie trwa w nim izolacja części podziemnej i sukcesywne zasypywanie wykopów oraz wykonywanie instalacji kanalizacyjnych zewnętrznych. W budynku trzyklatkowym B3 wykonano płytę fundamentową, a teraz trwa zbrojenie i monolityzowanie ścian zewnętrznych piwnicy. Jeśli natomiast chodzi o budynek pięcioklatkowy B1 to aktualnie trwa wykonywanie wykopu pod budynek.

  Najbliższe przewidziane prace na budowie to przede wszystkim rozpoczęcie montażu ścian prefabrykowanych budynku B2 wykonanych w technologii żelbetowej jako ściany trójwarstwowe (w pierwszej połowie lutego). Przewidywany postęp w montażu prefabrykatów to ok. 2 tygodni na jedną kondygnację (przy budynku pięcioklatkowym). Po zakończeniu pierwszej kondygnacji budynku B2 rozpoczną się prace instalacyjne na kondygnacji podziemnej.

  Równolegle przebiegają prace związane ze zbrojeniem i monolityzowaniem ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej budynku B3, po zakończeniu których nastąpi wykonanie stropu, ocieplenie ścian i zasypanie wykopów.

  Zakładany termin zakończenia robót budowlanych to 30 czerwca 2022 roku. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zaplanowano na 31 sierpnia 2022 roku, a pierwsze zasiedlenie planowane jest od września 2022 roku.

 • Rusza konkurs „Ośmiu Wspaniałych” Prezydent Miasta Włocławek już po raz XI zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w Konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Zachęcamy do udziału młodzież działającą w wolontariacie zarówno w kategorii indywidualnej jak i grupowej (lokalnej i ogólnopolskiej).

  Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, promowanie pozytywnych działań dzieci i młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia, a także podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) oraz uhonorowanie laureatów. Kształtowanie postaw altruistycznych wśród młodych ludzi i dostarczanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu przeciwdziała agresji i uzależnieniom.

  Uczestnicy Lokalnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „ Ośmiu Wspaniałych” swoje zgłoszenia mogą dokonywać do 12 lutego drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 bądź wrzucając do urny dostępnej przy wejściu do miejskiego ratusza z zaznaczeniem na kopercie „Ośmiu Wspaniałych” – Wydział Edukacji.

 • Konserwacja i remonty przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. we Włocławku zajmować się będzie w roku 2021 bieżącą konserwacją, remontami przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Włocławek wraz z usuwaniem skutków wandalizmu.

  Zamówienie obejmuje m.in.: naprawę wiat przystankowych, naprawę i konserwację ławek przystankowych, gruntowne mycie wiat w okresie wiosenno-letnim i jesienno-zimowym.

  Cena ofertowa brutto: 147.830,00 zł.

 • Zajęcia w e-Szkole Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza ponownie uczniów szkół podstawowych i średnich na wyrównawcze i dodatkowe popołudniowe lekcje online.
  Podczas czwartkowego (21 stycznia) spotkania polecamy lekcję matematyki, której tematem będą wyrażenia algebraiczne oraz statystyka opisowa. Tego popołudnia zapraszamy na zajęcia z biologii  poświęcone cechom populacji i lekcję języka niemieckiego, która będzie okazją by poznać kulturę krajów niemieckiego obszaru językowego.

  Na zakończenie szkolnego tygodnia, w piątek (22 stycznia) proponujemy zajęcia z fizyki (temat: ruch i jego względność). W planie także lekcja chemii. Uczniowie będą mieli okazję przećwiczyć zapis wzorów sumarycznych i strukturalnych alkanów. Zainteresowanych językiem angielskim zapraszamy na zajęcia, podczas których poznają spójniki oraz dowiedzą się, jak mówić o uczuciach i emocjach.

  Zajęcia można oglądać na czterech kanałach:
  YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła,
  Facebook: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła, 
  edupolis.pl,
  kujawsko-pomorskie.pl.

  Wszystkie lekcje są rejestrowane i archiwizowane na YouTube: Kujawsko-Pomorska e-Szkoła. Można do nich powracać także poza godzinami emisji. Zajęcia są tematycznie opisane i skatalogowane, dzięki czemu uczniowie mogą w łatwy sposób odnaleźć interesujące ich materiały.

  Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa rozpoczęła nadawanie w marcu ubiegłego roku. Lekcje szybko zyskały dużą popularność, zajęcia online obejrzało ponad 2,5 miliona osób.

  Informacja opublikowana jest pod adresem: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36690-wracamy-do-zajec-w-e-szkole.

 • Brak dostawy wody ul. Reymonta, Okrężna W związku z realizacją inwestycji dotyczącej modernizacji sieci wodociągowej w ulicy Reymonta, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że dnia 21 stycznia (czwartek) 2021 r. od godziny 08:00 do godziny 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Reymonta – na odcinku od ulicy Okrężnej do ulicy PCK, Okrężnej- na odcinku od ulicy Reymonta do ulicy Stodólnej.
  Po uruchomieniu sieci wodociągowej mogą wystąpić przebarwienia wody. Utrudnienia mogą utrzymywać się do kilku godzin. Prosimy nie pobierać w tym czasie wody na cele gospodarcze oraz nie używać sprzętu AGD , który wymaga zasilania w wodę.

  Informacja opublikowana jest pod adresem: https://mpwik.wloclawek.pl/notice.html.

 • Związek Miast Polskich ma już 30 lat W dniach 18-20 stycznia 1991 r. w Poznaniu odbył się Kongres Restytucyjny Związku Miast Polskich.

  Kongres Restytucyjny Związku Miast Polskich odbył się z udziałem delegatów z 60 miast w tym miasta Włocławka, które jest członkiem Związku.

  Oficjalne otwarcie Kongresu nastąpiło 19 stycznia 1991 r. Głównym wydarzeniem tego dnia były wybory władz statutowych Związku. W głosowaniu powszechnym delegaci wybrali na Prezesa Związku, prezydenta Poznania, Wojciecha Szczęsnego Kaczmarka. Wybrano także 17-osobowy Zarząd, do którego kandydowało 21 delegatów.

  Więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod adresem www.miasta.pl.

 • Ankieta ewaluacyjna Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. Pod koniec minionego roku poznaliśmy zwycięskie propozycje Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego Włocławka na 2021 rok. Nowością tej edycji był podział na trzy kategorie; Ogólnomiejską, Instytucjonalną i Zieloną. Ostatnia cieszyła się dużym powodzeniem, a dzięki zwycięskiemu projektowi na zmianę aranżacji Starego Rynku będziemy mieli kolejne świetne miejsce wypoczynku.

  Przed tegoroczną, jubileuszową, X edycją budżetu obywatelskiego w naszym mieście chcemy zapytać: jak oceniacie Włocławski Budżet Obywatelski na 2021 rok i jakich zmian oczekujecie w kolejnych edycjach?

  Dlatego prosimy o uzupełnienie krótkiej ankiety ewaluacyjnej, która pozwoli nam wyciągnąć odpowiednie wnioski. Zależy nam na ciągłym udoskonalaniu formuły budżetu obywatelskiego, a jest to możliwe tylko przy dużym zaangażowaniu mieszkańców Włocławka.

  Ankieta ewaluacyjna dostępna jest pod adresem: https://wloclawek.konsultacjejst.pl/konsultacje/0176fb9d-86df-47df-ac1d-ef1d770cf7d3/.

  Na Wasze opinie czekamy do 28 stycznia br. włącznie.

 • Przedsiębiorcy nadal mogą korzystać z odroczenia terminu płatności składki Przedsiębiorcy, którzy czekają na wejście w życie przepisów dotyczących zwolnienia z opłacania składek za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., mogą już teraz składać wnioski o odroczenie terminu płatności składek. Mogą także zdecydować się na opłacenie składek w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za te miesiące. Wówczas opłacone składki zostaną im zwrócone.

  Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem rządu wprowadzającym tzw. tarczę antykryzysową 7. Przewiduje ona m.in. zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. lub za  grudzień i styczeń 2021 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD. Do czasu wejścia w życie przepisów, przedsiębiorca może odroczyć termin płatności składek np. o miesiąc lub opłacić składki w terminie, a później wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek za te miesiące .

  Jeśli płatnik złożył lub złoży wniosek o odroczenie przed terminem płatności składek, w razie zawarcia umowy nie poniesie on żadnych kosztów związanych z ulgą. Ulga ta będzie udzielana bez opłaty prolongacyjnej. Jeżeli umowa o odroczenie została zawarta to pierwszeństwo w tej sytuacji ma wniosek o zwolnienie
  z opłacanie składek. Wówczas płatnicy otrzymają informacje o anulowaniu umowy o odroczenie.

  W przypadku uzyskania zwolnienia, opłacone składki zostaną zwrócone przedsiębiorcy na jego wniosek. Przedsiębiorca może także zdecydować o przeznaczeniu nadpłaty na przyszłe składki. Jeżeli natomiast okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek za grudzień lub za styczeń i opłaci je po terminie płatności, to będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od naliczania odsetek (RDO).
  Będzie mógł także wystąpić z wnioskiem o rozłożenie składek na raty.

 • Przerwy w dostawie prądu Energa – Operator SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Włocławek informuje, o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

  Dnia 21.01.2021w godz. 08.00 do 16.00 we Włocławku stacja Łęgska: ul. Szpichlerna, Łęgska 46, 44, 42, 38, 69, 54A  Kowalska 4.

  Pełną wersję harmonogramu publikujemy pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/77/16744/przerwy-w-dostawie-pradu.