Opublikowano: czw, Mar 21st, 2019

Wiadomości z magistratu 20.03.2019

Włocławek, 20 marca 2019 r.

 • Wyróżnienie dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów 13 marca 2019 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zorganizował konferencję “System ochrony konsumentów w Polsce – wyzwania”.

Uroczystą częścią konferencji było wręczenie wyróżnień Prezesa UOKiK dla 30 rzeczników konsumentów za zasługi na rzecz ochrony konsumentów.

Wśród grona nagrodzonych znalazła się Pani Krystyna Watkowska – Miejski Rzecznik Konsumentów.

 • Dzień Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Dziś, 20 marca br. w tegorocznej XVI edycji Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Włocławek, kilkugodzinne „praktyki” odbędzie 20 uczniów z Zespołu Szkół Samochodowych.Dzień Przedsiębiorczości rozpocznie się o godz. 9:00. Udział ratusza polega na zorganizowaniu „stanowisk pracy” dla młodzieży zaproszonej do Urzędu Miasta Włocławek.

  Przedsięwzięcie organizowane jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

  DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jest  programem skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. To projekt sprzyjający podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, służący przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i rozpoczęcia kariery zawodowej dzięki współpracy ze środowiskiem pracodawców.

  Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  – odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,

  – zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

  – pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

  – doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,

  – zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą (urzędem).

 • W mieście ruszyła deratyzacja W dniach od 15 marca do 15 kwietnia br. wszystkie nieruchomości na terenie Włocławka zostaną poddane deratyzacji. Walka z gryzoniami należy do obowiązków właścicieli nieruchomości, wynika zaś z zapisów Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.Oprócz zapisu ustawowego obowiązuje również Uchwała Nr XXX/II/84/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Włocławek, oraz uchwała nr XXXIV/123/2017 z dnia 24 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek, która reguluje obowiązek deratyzacji, wyznaczając terminy jej przeprowadzania w okresie od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października.

  Oczywiście, określone uchwałą Rady Miasta terminy nie zwalniają z bieżących działań w ramach walki ze szczurami.

 • prof. Mariusz Jędrzejko gościem Zespołu Szkół Chemicznych
  Zwieńczeniem tygodnia życzliwości w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku zorganizowanego w ramach akcji „Życzliwy Włocławek” będzie wizyta prof. Mariusza Jędrzejko.W ramach spotkania, które odbędzie się dziś, 20 marca br. w “Chemiku” zaplanowano warsztaty z młodzieżą oraz szkolenie dla kadry pedagogicznej, służb mundurowych oraz kuratorów sądowych, które poprowadzi prof. Mariusz Jędrzejko.

  W godz. 12.00 – 14.00 odbędą się zajęcia dla uczniów ZSCH, o godz. 15.00 zajęcia warsztatowe dla nauczycieli, pedagogów, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy Policji.

  Na zaproszenie Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku prof. Mariusz Jędrzejko przyjedzie po raz drugi. Poprzednia wizyta, która odbyła się w 2013 roku dotyczyła zagrożeń związanych z narkotykami i dopalaczami. Wielokrotnie mogliśmy go widzieć w roli eksperta nie tylko podczas konferencji naukowych ale również w telewizjach ogólnopolskich.

  Natomiast o godz. 9.00 rozpocznie się  integracyjny turniej w siatkówkę pomiędzy drużynami: Funkcjonariusze KMP Włocławek, nauczyciele ZSCH, uczniowie ZSCH.

  Informacja opublikowana jest pod adresem: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2223 .

 • Program: „Kobieta bezpieczna”. Policjanci zapraszają panie do udziału 20 marca rusza realizowany przez Komendę Miejską Policji we Włocławku program „Kobieta bezpieczna”. Jest to rodzaj kursu, podczas którego pełnoletnie kobiety nabywają wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z zakresu samoobrony i udzielania pierwszej pomocy.

  W kursie uczestniczyć będzie 50 zainteresowanych pań. Zgłoszenia i zapytania można kierować pod numer tel: (54) 414 53 59 (o zakwalifikowaniu decyduje kolejność). Potencjalna uczestniczka musi być pełnoletnia i nie może mieć przeciwwskazań do udziału w szkoleniu ze względu na stan zdrowia.

  Kurs będzie odbywał się co środę w godzinach 16.00- 19.30 na terenie Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Zakończenie kursu przewidziane jest na 12.06.2019r. Podczas prowadzonego szkolenia panie poznają techniki samoobrony, udzielania pomocy, sposobu radzenia sobie z emocjami, uwarunkowań psychologicznych. Kobiety przeszkolą: strażnik miejski (instruktor), specjalista profilaktyki społecznej, psycholog, radca prawny oraz ratownik medyczny.

  Pełna informacja na ten temat: http://www.wloclawek.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb4/informacje/wiadomosci/95327,Zapraszamy-kobiety-do-udzialu-w-programie-prewencyjnym-Kobieta-bezpieczna.html

 • Pod hasłem:” Życzę zdrówka. Włocławska kranówka!” Zapraszamy Państwa, przedstawicieli mediów na obchody Światowego Dnia Wody organizowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku pod patronatem Prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego w dniu 22 marca br. o godz. 11.00 na Ujęciu Wody Krzywe Błota ( wjazd od Alei Królowej Jadwigi).

  W ramach obchodów dzieci i młodzież z włocławskich szkół będą zwiedzać Ujęcie Wody „Krzywe Błota. Wprowadzone zostaną w tajniki pozyskiwania i uzdatniania wody, która płynie w naszych kranach. Na uczestników czekają niespodzianki i drobne upominki.

  Warto przypomnieć że Światowy Dzień Wody to –święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.

  Powołane zostało w czasie konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Jeneiro w Brazylii, w ramach Agendy 21. Powodem był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.

  Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną.

  Włocławska kranówka najlepsza!

  Nasza  kranówka ma wiele walorów. Jest klarowna, nie posiada zanieczyszczeń pochodzenia organicznego, metali ciężkich, związków toksycznych. Jest dobrze zmineralizowana. A co najważniejsze nie jest chlorowana!

  Woda ujmowana jest we Włocławku za pomocą studni głębinowych z trzech ujęć wody: Krzywe Błota (19 studni), Zawiśle( 4 studnie), Zazamcze (5 studni)

  Woda surowa wydobywana jest ze studni głębinowych i podlega procesowi oczyszczania na stacji uzdatniania.

  Na Krzywych Błotach, największej w mieście stacji uzdatnianie wody odbywa się w procesie tzw. aeracji czyli napowietrzania, co powoduje usunięcie gazów

  ( dwutlenku węgla, siarkowodoru). Proces ten zwiększa zawartość tlenu stwarzając tym samym warunki do utleniania związków żelaza i manganu do postaci pozwalającej na ich usunięcie w procesie filtracji.

  – Woda po aeracji trafia do zbiorników kontaktowych gdzie następuje  tzw. przetrzymywanie wody.- wyjaśnia Agata Borowicz- Świątkowska, kierownik ujęcia wody „Krzywe Błota”.- Trwa to około godzinę. Następnie pompy II stopnia podają wodę na filtry ciśnieniowe zamknięte. Filtracja odbywa się za pomocą 20 filtrów ze złożem katalitycznym. Proces ma na celu obniżenie zawartości żelaza i manganu.

  Woda poprzez pompy II stopnia kierowana jest do tzw. zbiornika wody czystej następnie za pomocą pomp III stopnia wtłaczana jest do sieci wodociągowej pod odpowiednim ciśnieniem dociera do włocławian.

  Jakość wody jest kontrolowana poprzez certyfikowane laboratorium MPWiK i Sanepid zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Woda we Włocławku spełnia wszystkie normy określone przez Ministra Zdrowia, Dyrektywy UE i WHO ( Światową Organizację Zdrowia). Włocławska kranówka dostarczana przez MPWiK jest w pełni bezpieczna.

 • Konferencja naukowa „Wkręć się w reklamę” Jutro, 21 marca br. w godz. 9.00-13.30 w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Ogniowej 2 we Włocławku odbędzie się konferencja naukowa „Wkręć się w reklamę”.

  W programie wykłady dotyczące reklamy-warsztaty -sublimacja, tworzenie reklam, projektowanie robotów, animacja poklatkowa, button maker, pokazy robotyki, mechatroniki, informatyki, warsztaty lutowania – witraż.

  Szczegóły na stronie www.zst.com.pl

 • W najbliższą sobotę kolejna zbiórka wielkogabarytów W sobotę, 23 marca o w godz. od 6.00 do 15.00 na osiedlu Południe odbędzie się kolejna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z poszczególnych osiedli z terenu Włocławka.

  Kolejne zbiorki odbędą się 30 marca w godz. od 6:00 do 15:00  – osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, KAZIMIERZA WIELKIEGO, WSCHÓD I RYBNICA;

  06 kwietnia w godz. od 6:00 do 15:00 –  osiedle MICHELIN I ZAWIŚLE;

  Mieszkańcy poszczególnych osiedli powinni wystawić przed swoją posesją meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem.

  Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się zbiórki odpadów komunalnych /tzw. pergole/, właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania.

  Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć  bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1800  i w soboty od 900 do 1400 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 900 do 1600 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

  Szczegółowe informacje na ten temat: https://www.zbierajselektywnie.pl/zbiorka-mebli

MartinezFilm

Informacje

Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie

13 września 2019, Możliwość komentowania Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie została wyłączona

Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta”

12 września 2019, Możliwość komentowania Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta” została wyłączona

Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi.

9 września 2019, Możliwość komentowania Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi. została wyłączona

Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku

9 września 2019, Możliwość komentowania Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku została wyłączona

Półkolonie z Bazą Przygody

9 września 2019, Możliwość komentowania Półkolonie z Bazą Przygody została wyłączona

Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej”

9 września 2019, Możliwość komentowania Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej” została wyłączona

Archiwa