NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 20.01.2021

Włocławek, dn. 20 stycznia 2021 r.

 • Nowe drzewa w pasach drogowych Urząd Miasta udzielił zamówienia w przetargu na wycinkę suchych bądź martwych drzew, wykonanie nasadzeń oraz pielęgnację drzew w pasach drogowych.
  Nowe drzewa mają pojawić przy ul. Wiejskiej, Okrężnej, Prusa, Brackiej, Okrzei, Promiennej i al. Chopina. Będą to m.in.: głogi, grusze, dęby i platany.

  Realizatorem zadania będzie PPHU „Twój Ogród” Paweł Stasiak z Brześcia Kujawskiego.

  Cena wybranej oferty/wartość umowy 388 800,00 zł.

 • Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych W związku ze zmianą przepisów prawa miejscowego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Włocławek Zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 18 stycznia 2021 roku wprowadzony został nowy Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Gminy Miasto Włocławek przy ul. Komunalnej 4

  Przypominamy, że do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy Gminy Miasto Włocławek mogą dostarczyć odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych typu: przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia, zużyte opony.

  W zmienionym regulaminie wprowadzono m.in. limity na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

  PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00
  do 17:00 i w soboty od 09:00 do 14:00.

  Przypominamy również, że do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, części samochodowe,

  szkło zbrojone i hartowane, zmieszane odpady komunalne, odpady nieoznaczone, bez możliwości identyfikacji, odpady w opakowaniach cieknących, odpady zielone z ogrodów i inne odpady biodegradowalne.

  Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych opublikowany jest pod adresem: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-122021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-18-stycznia-2021-r-w-sprawie-regulaminu-punktu-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-zlokalizowanego-na-terenie-gminy-miasto-wloclawek-p/

 • Przypominamy: uwagi dotyczące czystości, ładu i porządku w mieście można zgłaszać całodobowo Przypominamy o możliwości całodobowego zgłaszania uwag dotyczących czystości, ładu i porządku w mieście. Ze zgłoszeniami można dzwonić pod numery telefonów do Straży Miejskiej (24h przez 7 dni w tygodniu):
  – (54) 414 44 39;
  – 728 986 986;
  – 986.

  Po otrzymaniu zgłoszenia od mieszkańca, Straż Miejska zweryfikuje zgłoszenie i przekaże do ewentualnej realizacji właściwej jednostce miejskiej.

  Warto też zaglądać regularnie na stronę www.zbierajselektywnie.pl, gdzie publikowane są komunikaty dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi.

 • Przerwy w dostawie wody W związku z realizacją inwestycji dotyczącej modernizacji magistrali wodociągowej w ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że dnia 20 stycznia (środa) 2021 r. od godz. 08:00 do 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla posesji zlokalizowanych przy ulicy Okrzei 50/54 oraz przy ulicy Okrzei 56 (Polskiej Organizacji Wojskowej 37).
  W związku z realizacją inwestycji dotyczącej modernizacji sieci wodociągowej w ul. Reymonta, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że dnia 21 stycznia (czwartek) 2021 r. od godz. 8:00 do godz. 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Reymonta – na odcinku od ul. Okrężnej do ul. PCK, Okrężnej – na odcinku od ul. Reymonta do ul. Stodólnej.

  Po uruchomieniu sieci wodociągowej mogą wystąpić przebarwienia wody. Utrudnienia mogą utrzymywać się do kilku godzin. Prosimy nie pobierać w tym czasie wody na cele gospodarcze oraz nie używać sprzętu AGD, który wymaga zasilania w wodę.

  Informacja opublikowana jest pod adresem: https://mpwik.wloclawek.pl/notice.html.

 • Oddano krew 7,200 litrówkrwi zebrano podczas styczniowej Otwartej Akcji Poboru Krwi we Włocławku.

  Po standardowych badaniach lekarskich krew oddało 16 osób.

  Następna akcja poboru krwi odbędzie się w dniu 4 lutego 2021 r. w godzinach od 12:30 do 16:30 przy ul. 3 Maja we Włocławku.

  Informacja opublikowana jest pod adresem http://www.pckwloclawek.org.pl/index.php/591-otwarta-akcja-poboru-krwi-01-2021pods

 • Cykl dyżurów telefonicznych w ZUS Dziś w środę, 20 stycznia eksperci ZUS będą udzielać porad telefonicznie. Zainteresowani mogą liczyć na pomoc ekspertów w sprawach dotyczących świadczeń chorobowych, małego ZUS-u plus, ustalania wysokości emerytury dla osób z rocznika 1953 czy zasad sporządzania dokumentów ubezpieczeniowych.
  W godz. 9 – 10.00 dzwoniąc pod nr. tel. 502 008 497, będzie można dowiedzieć się, jak sporządzić dokumenty ubezpieczeniowe i rozliczać składki. Z kolei w godz. 9 – 11 odbędą się trzy dyżury telefoniczne:

  – pod nr. tel. 56 450 69 72 eksperci wyjaśnią jak wyliczyć świadczenie chorobowe przy zbiegu nieobecności związanej z kwarantanną, izolacją i zwolnieniem lekarskim.

  – na pytania, kto może skorzystać z małego ZUS-u plus i płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu, eksperci będą odpowiadać pod nr. tel. 56 610 94 42.

  – o przeliczenia emerytury dla osób z rocznika 1953 będzie można pytać pod nr. tel. 56 498 35 81.

  W najbliższy piątek, 22 stycznia w godz. 9-11.00, dzwoniąc pod nr. tel. 54 2886158, będzie można dowiedzieć się, kto jest uprawniony do renty rodzinnej, jaka jest jej wysokość, czy można z niej zrezygnować. Eksperci wyjaśnią także zasady i warunki przyznania renty rodzinnej, a także, w jakich sytuacjach renta rodzinna może być zawieszona lub zmniejszona.

  Subkonto w ZUS – ogólne zasady dziedziczenia, to temat dyżuru eksperckiego, który odbędzie się 27 stycznia w godz. 9-11.00 pod nr. tel. 56 54 230 73 80. Podczas dyżuru eksperci wyjaśnią m.in.:

  – jak sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za nas składki na ubezpieczenia społeczne,
  – czym różni się konto emerytalne w ZUS od subkonta i jak najsprawniej wyliczyć przyszłą emeryturę.

  Informacje o dyżurach telefonicznych i szkoleniach online można znaleźć na stronie www.zus.pl  (w zakładce szkolenia i wydarzenia).

 • Zapisz się na bezpłatne szkolenia online Oddział ZUS w Toruniu zaprasza na dwa bezpłatne szkolenia online, które odbędą się za pośrednictwem Cisco Webex Meeting.

  Szkolenia dotyczyć będą elektronicznych form komunikacji z ZUS oraz prawidłowego wypełniania wniosku o rozłożenie zaległości na raty. Pierwsze szkolenie „Elektroniczne formy komunikacji z ZUS” odbędzie się 27 stycznia o godz. 9.00. W trakcie tego szkolenia, będzie można dowiedzieć się m.in. co to jest PUE i dlaczego warto mieć swój profil na tej platformie.

  Z kolei szkolenie „Jak wypełnić i uzasadnić wniosek o rozłożenie zaległości na raty” odbędzie się 28 stycznia o godz. 9.00 -.

  Osoby zainteresowane udziałem mogą zapisywać się odpowiednio do 26 i 27 stycznia, wysyłając maila na adres: sylwia.bratkowska-gburek@zus.pl. W treści należy wskazać datę i temat szkolenia, liczbę uczestników (imiona i nazwiska), a także numer telefonu do kontaktu.