NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 19.02.2021

Włocławek, dn. 19 lutego 2021 r.

 • Kujawsko-Pomorskie informuje, w co zainwestuje unijne środki 2021-2027 Kujawsko-Pomorskie będzie mieć do dyspozycji na nową siedmiolatkę 1,5 miliarda euro, zgodnie z algorytmem opartym m.in. o liczbę ludności i PKB per capita. Pula ta będzie ostatecznie większa, gdyż do podziału na wszystkie województwa jest jeszcze 7,1 miliarda euro w ramach kontraktów programowych (negocjacje w tej sprawie rozpoczną się w najbliższym czasie). Województwo skorzysta też z pieniędzy z Funduszu Odbudowy i programów krajowych.

  Priorytetem jest ochrona środowiska, został przygotowany cały pakiet projektów w tym obszarze. Duża część środków zostanie przeznaczona na rozwój innowacyjnej gospodarki oraz projekty w obszarze polityki społecznej.

  Nasze województwo przygotowało ponad 100 uwag do projektu Umowy Partnerstwa – to najważniejszy dokument określający to, w co Polska zainwestuje fundusze europejskie na najbliższą siedmiolatkę. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

  Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36811-w-co-zainwestujemy-unijne-srodki-2021-2027

 • Zachęcamy do korzystania z przewodnika po dotacjach do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji Dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, dostępny jest przewodnik po dotacjach do robót polegających na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, pracach konserwatorskich i restauratorskich.

  Wydawnictwo przygotowane przez pracowników Urzędu Miasta Włocławek ma za zadanie w przystępny sposób przedstawić procedurę ubiegania się o wsparcie finansowe w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Przypomnijmy, że nabór wniosków o dotację do robót lub plac zaplanowanych na 2021 rok trwa od 18 stycznia do 8 marca br.

  Do rozdysponowania jest kwota 1 500 000 zł. Przewodniki po dotacjach dostępne są w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 i ul. 3 Maja 22, Administracji Zasobów Komunalnych Rejon I przy ul. Brzeskiej 2, Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12A, Lokalnym Zrzeszeniu Właścicieli Nieruchomości przy ul. Zapiecek 12 oraz w księgarni Żak przy ul. 3 Maja 15

  Elektroniczna wersja przewodnika jest zamieszczona pod adresem: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/media/download/przewodnik_wersja_ostateczna/5d1098e3c307b_przewodnik_wersja_ostateczna.pdf

 • Ważne przypomnienie. Punkty szczepień w naszym mieście Dziesięć podmiotów we Włocławku, wśród których znajdują się zarówno publiczne jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, realizuje szczepienia przeciwko covid-19.

  Przypominamy listę tych miejsc, wraz z adresami i numerami telefonów:
  Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku, Przychodnia nr 1, ul. Kilińskiego 16, tel. 789 307 983;
  Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku, Przychodnia nr 6, ul. Kaliska 104A, tel. 789 307 992;
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przy Żytniej”, ul. Łanowa 25, tel. 519 329 023;
  Prof-Med we Włocławku, ul. Toruńska 222, tel. 54 421 03 60;
  Punkt mobilny pobierania wymazu COVID-19, ul. Izabeli Zbiegniewskiej, tel. 695 305 817;
  Przychodnia na Plantach, ul. Planty 29, tel. 504 588 275;
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Amimed we Włocławku, ul. Wiejska 31, tel. 576 359 009;
  Przychodnia Lekarska Kolmed Sp. z o.o., ul. Pogodna 8, tel. 54 236 89 86;
  Centrum Diagnostyczno – Lecznicze „Barska”, ul. Barska 13, tel. 54 233 40 00;
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ANNMED, ul. Ostrowska 27; tel. 54 413 58 00;
  Punkt szczepień utworzony został również w Kruszynie – jest to Samodzielny Publiczny
  Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek, ul. Szkolna 14, tel. 54 252 84 93.
  Procedurom szczepień przeciwko covid-19 poświęcony jest rządowy serwis: www.gov.pl/web/szczepimysie

 • Włocławianie skorzystają z projektu: „Rodzina w Centrum 3” W najbliższym czasie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku rozpocznie realizację projektu pt. „Rodzina w Centrum 3”, w ramach którego realizowane będą zadania w zakresie wsparcia rodziny naturalnej i zastępczej.

  Dokładna data rozpoczęcia realizacji zadań nie jest jeszcze znana, ale wiadomo, jakie działania zaplanował MOPR. Będzie to szereg inicjatyw, m.in. specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i psychiatryczne, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, ale także zajęcia adresowane do rodziców. Zaplanowano również warsztaty dla osób opuszczających i przebywających w pieczy zastępczej, będą też spotkania dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo wychowawczych, tzw. „czternastek”.

  Kto będzie mógł otrzymać wsparcie w ramach projektu? Są to między innymi osoby przebywające w pieczy zastępczej i opuszczające pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny, kandydaci na rodziców zastępczych, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka czy dyrektorzy placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego.

  Z projektu będą mogły skorzystać także inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

  Pełna informacja na ten temat: http://bip.mopr.wloclawek.pl/artykul/54/86/projekt-rodzina-w-centrum-3

 • W sobotę odbędzie się pierwsza zbiórka wielkogabarytów Cztery razy w roku mieszkańcy Włocławka mają możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  W 2021 roku zbiórka ruszy w sobotę 20 lutego i będzie kontynuowana 27 lutego oraz 6, 13 i 20 marca. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z poszczególnych osiedli Włocławka będzie prowadzony w godzinach od 6.00 do 15.00.

  Jako pierwsi, niepotrzebnych wielkogabarytów pozbędą się mieszkańcy Śródmieścia (20 lutego 2021), kolejne zbiórki odbędą się: 27 lutego 2021 r. na osiedlu Południe, 6 marca na osiedlach: Kazimierza Wielkiego, Wschód i Rybnica; 13 marca na osiedlach: Zazamcze i Zachód i 20 marca w Michelinie oraz na Zawiślu.

  Harmonogram zbiórki jest opublikowany: https://www.zbierajselektywnie.pl/zbiorka-mebli

 • Jak działa usługa: „Zaproponuj zakup książki do biblioteki” Chcą Państwo, żeby konkretna książka znalazła się w Bibliotece? Zaproponujcie jej zakup korzystając z systemu on-line Sowa OPAC.

  Aby to zrobić, należy wykonać kilka prostych kroków: najpierw, w przeglądarce internetowej wprowadzić adres katalogu OPAC, lub wejść do niego ze strony Biblioteki; potem zalogować się a następnie w dolnej części okna „Twój profil” kliknąć przycisk „Zaproponuj zakup do biblioteki”.

  W zakładce „Oczekujące” pojawi się formularz „Zaproponuj zakup do biblioteki”. Wystarczy już tylko uzupełnić pola i kliknąć „Wyślij”. W nowym oknie powinien pojawić się komunikat „Operacja wykonana poprawnie. Propozycja zakupu została wysłana do biblioteki”.

  Pełna informacja na ten temat: https://biblioteka.wloclawek.pl/zaproponuj-zakup-ksiazki-do-biblioteki/

 • Propozycja na weekend. Basen i lodowisko Obie pływalnie: Międzyosiedlowy Basen Miejski przy ul. Wysokiej i Kryta Pływalnia Delfin przy al. Chopina czynne są w godz. 6:15-21:45 (z przerwą na dezynfekcję o godz. 15:00-15:30). Wejście na basen odbywa się w reżimie sanitarnym: obowiązuje mierzenie temperatury, dezynfekcja rąk, zakrycie ust i nosa od wejścia na obiekt do szatni.

  Polecamy też lodowisko przy ul. Wysokiej. Wejścia o godz.: 15:00, 17:00, 19:00 a w weekendy (sobota, niedziela) dodatkowo o godz. 13:00.

  Amatorzy rekreacji na świeżym powietrzu mogą też korzystać z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji, tj. z bieżni na stadionie (karnety w cenie 5 zł do nabycia w Informacji Turystycznej przy ul. Warszawskiej 5 oraz biurze OSiR przy al. Chopina 8), siłowni i placów zabaw.

 • Czujemy chemię do Europy! – międzynarodowa wymiana doświadczeń z Erasmus Plus W 2021 roku włocławski Zespół Szkół Chemicznych bierze udział w projekcie „Czujemy chemię do Europy”, który finansowany jest ze środków programu Erasmus Plus przeznaczonych na rozwój kształcenia zawodowego.

  W ramach projektu uczniowie i nauczyciele uczestniczą w międzynarodowych mobilnościach rozwijających kompetencje zawodowe i społeczne. Uczniowie klas techniczno-chemicznych zrealizują u zagranicznych pracodawców praktyki zawodowe, a nauczyciele poszerzą wiedzę i umiejętności w ramach obserwacji uczestniczących i wymianie doświadczeń z zagranicznymi pedagogami.

  Organizacjami partnerskimi projektu są AVO w Schkopau (Niemcy) oraz Escuela de Idiomas Carlos V w Madrycie (Hiszpania).  Liderem konsorcjum projektowego jest Krajowy Sekretariat Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.

  Pełna informacja na ten temat: http://www.zsch.wek.pl/2021/01/17/czujemy-chemie-do-europy-miedzynarodowa-wymiana-doswiadczen-z-erasmus-plus/