Opublikowano: czw, Lip 18th, 2019

Wiadomości z magistratu 18.07.2019

Włocławek, dn. 18 lipca 2019 r.

 • Włocławski Budżet Obywatelski 2020. Zgłaszanie projektów do 21 lipca, zapraszamy do udziału! Projekty zadań mieszkańcy Włocławka mogą zgłaszać do dnia 21 lipca 2019 roku drogą elektroniczną (system do składania projektów dostępny na stronie https://bo.wloclawek.eu) bądź przez wrzucenie formularza zgłoszenia projektu do urny.

  Urny są wystawione w: budynku Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13; budynku Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12a; budynku włocławskiej Straży Miejskiej, ul. Bojańczyka 11/13.

  Formularze zgłoszenia projektu są wyłożone przy urnach, można je również pobrać ze strony http://www.wloclawek.pl/  oraz https://bo.wloclawek.eu/

  Weryfikacja złożonych projektów będzie prowadzona do 23 sierpnia 2019 roku. Ogłoszenie wstępnej listy projektów nastąpi do dnia 26 sierpnia 2019 roku. Procedura odwoławcza od wyników weryfikacji wraz z rozpoznaniem odwołań potrwa do 16 września 2019 roku. Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie zostanie opublikowany 17 września 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl na stronie dedykowanej WBO bo.wloclawek.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek. Głosowanie odbędzie się w terminie od 17 września 2019 roku do 01 października 2019 roku. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

 • Kuratorium publikuje zbiorczą informację o wolnych miejscach w szkołach Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy jest opublikowana zbiorcza informacja o liczbie wolnych miejsc w kujawsko-pomorskich placówkach oświatowych – według danych przekazanych przez dyrektorów szkół.

  Jest to stan na dzień 16.07.2019 r. na godz. 15.30, jednak – jak informuje Kuratorium – informacje dotyczące wolnych miejsc będą aktualizowane.

  Szczegółowe wykazy są dostępne pod adresem: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=2&item=100&page=8875

 • Warsztaty dla mieszkańców, sadzenie roślin i wiele innych atrakcji już w najbliższą niedzielę Rozpoczyna się cykl wakacyjnych niesztampowych spotkań pod kierunkiem Fundacja Ari Ari i Fundacja Ładowarka & Partnerzy.

  21 lipca o godzinie 10:00 organizatorzy zapraszają mieszkańców Śródmieścia na podwórko Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a. Do godziny 14:00 każdy będzie mógł być budowniczym placu Wolności. Posłuży do tego prawie 30 000 klocków LEGO.

  Dzieci wezmą udział w warsztatach tworzenia i malowania betonowych doniczek, w których posadzą kwiatki, a efekty swojej pracy zabiorą do domu. Starsi będą mogli zasadzić “wędrujące drzewa”.

  Pełna informacja na ten temat: https://cop.wloclawek.pl/2019/07/podworko-na-zabiej/

 • Czwartek i piątek w Księgarni Gdańscy Radna Rady Miasta Agnieszka Jura-Walczak oraz Alicja Gdańska zapraszają serdecznie dzieci wraz z rodzicami do Księgarni Gdańscy mieszczącej się na Osiedlu Zazamcze przy ul. Promiennej 1b na spotkanie z KICIĄ KOCIĄ.

  Spotkanie odbędzie się w czwartek i piątek w godzinach 17.00-17.30.

 • Aktualne konkursy RPO. Skorzystają m.in. kujawsko-pomorskie firmy Obecnie trwa kilka konkursów, w których można uzyskać dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Pod koniec lipca rozpocznie się m.in. nabór wniosków w dwóch konkursach, dzięki którym możliwe będzie wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w kujawsko-pomorskich firmach. Konkurs ma charakter grantowy, to znaczy, że w jego wyniku zostaną wybrane instytucje otoczenia biznesu, które następnie rozdysponują środki wśród przedsiębiorstw. Do wykorzystania jest kwota niebagatelna, bo 84,5 mln złotych. Środki będą przeznaczane na prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w ośrodkach badawczych, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz pokrycie kosztów, związanych z uzyskaniem patentu.

  Nabór wniosków potrwa od 31 lipca do 14 sierpnia 2019.

  Pełna informacja na temat konkursów: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34564-aktualne-konkursy-rpo-18

 • Społeczne Archiwum Włocławka – wspomnienia, zdjęcia i pamiątki Ideą Społecznego Archiwum Włocławka, o którym informację publikuje Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, jest stworzenie swoistej wirtualnej biblioteki wspomnień, zdjęć i pamiątek naszych przodków, które dzięki popularyzacji poprzez organizację wystaw, otwartych spotkań i publikacji staną się kompendium wiedzy na temat historii społecznej Włocławka opowiadanej przez nas wszystkich.

  Na stronie internetowej projektu – w zakładce “Najczęstsze pytania” – wyjaśnione są  szczegóły  realizacji projektu, w tym zbierania wspomnień, dokumentów i fotografii.

  Link do strony: http://www.archiwumwloclawka.pl/najczestsze-pytania/

 • Jak półkolonie, to z harcerzami Harcerskie półkolonie z Bazą Przygody to trwająca 5 dni bogata oferta programowa adresowana dla dzieci z różnych środowisk (w szczególności dla dzieci niezrzeszonych w ZHP). Limit wieku to 8-15 lat (4 drużyny po 15 osób – poniżej 10 roku życia i 3 drużyny po 20 osób – powyżej 10 roku życia). Organizatorem przedsięwzięcia są instruktorzy Hufca ZHP Włocławek.

  W dniu 29 lipca 2019 roku od godz. 16:30 do 18:00 w siedzibie Hufca (Baza Przygody, ul. Szpitalna 33) będą do pobrania karty kwalifikacyjne uczestników. Wtedy też będzie możliwość zgłoszenia przydziału do grup. Półkolonie wystartują 26 sierpnia.

  Pełna informacja na ten temat: https://cop.wloclawek.pl/2019/07/ruszyla-rekrutacja-do-piatej-edycji-polkolonii-z-baza-przygody/

MartinezFilm

Informacje

Film Włocławianina w TVP Historia

22 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Film Włocławianina w TVP Historia została wyłączona

XVIII Włocławskie Zawody Balonowe 2019

22 sierpnia 2019, Możliwość komentowania XVIII Włocławskie Zawody Balonowe 2019 została wyłączona

Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego została wyłączona

Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku została wyłączona

Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich została wyłączona

Sobotni spacerek z przewodnikiem

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Sobotni spacerek z przewodnikiem została wyłączona

Archiwa