Opublikowano: pt, Maj 18th, 2018

Wiadomości z magistratu 18.05.2018

Włocławek, dn. 18 maja 2018 r.

 • Otwarcie placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 13 Dziś o godz. 12.30 przy Przedszkolu Publicznym nr 13 (ul. Brdowska) nastąpi otwarcie placu zabaw dla dzieci, wybudowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

  Zostaną również przekazane informacje na temat rozpoczynającej się procedury Budżetu Obywatelskiego Włocławka na 2019 rok.

 • Budżet Obywatelski Włocławka na 2019 rok. Lada dzień ruszą spotkania konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami W dniach od 21 do 25 maja w godzinach od 8.00 do 18.00 we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a będą prowadzone spotkania konsultacyjno-warsztatowe z mieszkańcami. Na spotkaniach przybliżymy ideę Budżetu Obywatelskiego i powiemy więcej o szczegółach tegorocznej edycji.

  Podobnie jak w latach ubiegłych, w serwisie internetowym Urzędu Miasta będzie funkcjonowała specjalna zakładka z informacjami dotyczącymi BO 2019. Zostanie też uruchomiona strona bo.wloclawek.eu

  Jakie kwoty będą do dyspozycji mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2019?

  Łącznie do rozdysponowania są 4 000.000 złotych. Nowością jest wyodrębnienie puli ogólnomiejskiej z kwotą 1 000.000 złotych. Na propozycje okręgowe kwota do rozdysponowania to 3 000.000 złotych.

  Podobnie jak w latach ubiegłych, jest 7 okręgów z przypisanymi do nich maksymalnymi kwotami: Zazamcze – 600 000,00 zł; Małe Południe – 600 000,00 zł; Duże Południe – 300 000,00 zł; Śródmieście – 600 000,00 zł; Kazimierza Wielkiego – 400 000,00 zł; Michelin – 300 000,00 zł; Zawiśle – 200 000,00 zł.

  Każdy mieszkaniec Włocławka, który ukończył 16 lat może wziąć udział w edycji budżetu obywatelskiego na 2019 rok.

  Zgłaszający może złożyć więcej niż jedną propozycję do Budżetu Obywatelskiego Włocławka na rok 2019. Obowiązuje zasada, że każdą z propozycji należy złożyć na osobnym formularzu. Należy też pamiętać, że ta sama propozycja nie może być zgłoszona do dwóch puli środków. Wybór puli, do której propozycja zostaje zgłoszona (ogólnomiejska lub okręgowa), należy do zgłaszającego.

  Czy mieszkaniec może składać propozycję dotyczącą okręgu, w którym nie mieszka? Tak. Miejsce zamieszkania i teren, którego dotyczy dany projekt nie muszą mieć ze sobą związku. Ta sama zasada, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, dotyczy również głosowania.

  Zgłaszanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego Włocławka na rok 2019 odbywać się będzie od dnia 21 maja do dnia 15 czerwca 2018 roku. Weryfikacja propozycji oraz ogłoszenie listy propozycji nastąpi do dnia 17 sierpnia 2018 roku. Głosowanie odbywać się będzie od dnia 20 sierpnia do dnia 7 września 2018 roku. Ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się najpóźniej do dnia 28 września 2018 roku.

  W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2019 prosimy o kontakt: e-mail: budzet.obywatelski@um.wloclawek.pl, telefon: 54 414 43 55 (poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30, wtorek od 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00).

 • Będzie wymiana kotłów centralnego ogrzewania, skorzystają mieszkańcy Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu pozytywnie rozpatrzył wniosek, jaki Gmina Miasto Włocławek złożyła o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Włocławek”.

  W efekcie tej decyzji gmina otrzymała promesę na dofinansowanie w wysokości 150.000,00 zł. Taka sama kwota została zabezpieczona z budżetu miasta Włocławek, co w efekcie wartość dotacji wyniesie 4.000 zł, do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym.

  Dofinansowanie zostanie udzielone 75 wnioskodawcom mieszkającym na obszarze naszej gminy, którzy zadeklarowali chęć udziału w przygotowanym projekcie. Wymienią oni dotychczas użytkowane piece na paliwo stałe (typu węgiel, miał, koks) na kotły opalane gazem lub paliwem stałym (np. ekogroszek, pelet) najwyższej 5 klasy, spełniające unijną normę PN-EN 303-5:2012.

  Kolejnym etapem niniejszego projektu będzie podpisanie przez Gminę Miasto Włocławek umowy z WFOŚiGW W Toruniu, a następnie gmina będzie zawierała umowy z Wnioskodawcami.

  Zakończenie projektu planowane jest na jesień br.

  Dotacja przekazywana będzie w formie zwrotu udokumentowanych wydatków oraz złożeniu wymaganych oświadczeń, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu (najpierw Wnioskodawca ponosi wszelkie koszty, później otrzyma dotację), po przekazaniu środków przez WFOŚiGW w Toruniu.

 • 22 maja otwarte spotkanie w sprawach znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Prezydent Miasta Włocławek zaprasza na otwarte spotkanie w sprawach dotyczących nowych uregulowań prawnych związanych ze znowelizowaną ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

  Spotkanie odbędzie się 22 maja o godz. 17.00 w sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13.

  Przedmiotem spotkania, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest poznanie opinii mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli wybranych podmiotów w sprawie ewentualnego wprowadzenia ograniczenia sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych w sklepach na terenie całego miasta Włocławek,  określenia liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (tj.: napojów do 4,5% alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), powyżej 18% zawartości alkoholu) oraz tzw. rejonizacji tych punktów (zasad usytuowania na terenie miasta).

  Na spotkaniu będzie można wyrazić swoją opinię w ww. sprawach ustnie bądź poprzez wypełnienie ankiety papierowej.

  Serdecznie zapraszamy.

 • „Ja jestem artysta wielki… Rzecz o Stanisławie Zagajewskim Dziś o godz. 12.00 w gmachu Zbiorów Sztuki przy ul. Zamczej 10/12 odbędzie się otwarcie wystawy „Ja jestem artysta wielki… Rzecz o Stanisławie Zagajewskim (1927–2008)”.

  Wystawa czasowa ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku jest opowieścią o Stanisławie Zagajewskim, który całe samotne życie poświęcił sztuce lepienia w glinie.

  Na wystawie prezentowane są, poza fotografiami, notatkami prasowymi i wydawnictwami, nieliczne zachowane w zbiorach muzeum autografy i skromne pamiątki po rzeźbiarzu. Są pokazane w takim stanie zachowania, w jakim trafiły do muzeum. W zaaranżowanej pracowni można zobaczyć ponadto rzeźby z niedokończonych bądź zachowanych we fragmentach kompozycji.

  Ułożony z fotografii, dokumentów, krótkich komentarzy biogram S. Zagajewskiego pokazany jest w formie kalendarium na 24 planszach. Jest to pierwsza taka prezentacja mówiąca o olbrzymim dorobku Stanisława Zagajewskiego, ale także o wielu ludziach i ich inicjatywach, dzięki którym sztuka Zagajewskiego przetrwała — bo była promowana, eksponowana, opisywana i dokumentowana.

  Wystawa stanowi uzupełnienie i komentarz do stałej ekspozycji — od 1989 r. istniejącej w gmachu Zbiorów Sztuki, na której znajdują się najcenniejsze przykłady rzeźb Stanisława Zagajewskiego z kolekcji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

  Wystawa wpisuje się w program obchodzonego we Włocławku „Roku Zagajewskiego 2018”.

  Pełna informacja na ten temat: http://muzeum.wloclawek.pl/zapraszamy-wernisaz-nowej-wystawy-czasowej-zbiorach-sztuki/

 • Drzwi Otwarte w „Elektryku” Dziś w godzinach od 10.00 do 16.00 w Zespole Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej obędzie się Dzień Drzwi Otwartych.

  Zaplanowano wiele atrakcji, w tym: zwiedzanie szkoły oraz prezentacje tematyczne w pracowniach zawodowych. W programie znajdą się m.in.: tajniki lutowania precyzyjnego, pokazy w pracowni wysokich napięć, pływalnia szkolna, sportowe ścieżki Elektryka czy elektronika od kuchni.

  Nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu informatycznego dla gimnazjalistów.

 • „Talencik” – IX Międzyszkolny Konkurs Talentów Dziś o godz. 9.00 w Klubie „Łęg” przy ul. Płockiej rozpocznie się konkurs młodych talentów w dziedzinie tańca, śpiewu oraz innych umiejętności artystycznych.
 • Mobilne PSZOK-i po raz kolejny na ulicach 19 maja uruchomione zostaną Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tzw. MPSZOK-i. Do MPSZOK będzie można dostarczyć odpady komunalne, m.in. baterie, akumulatory, świetlówki oraz odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

  Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będą dostępne przy: alei Jana Pawła II, ul. Promiennej, Broniewskiego, Witoszyńskiej/Grodzkiej, Ostrowskiej i na Zielonym Rynku.

  Szczegóły są dostępne pod adresem: http://www.zbierajselektywnie.pl/mobilne-punkty-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-organizowane-w-dniu-19-maja-2018r

 • Rejsy po Zalewie Włocławskim Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku zaprasza na rejsy katamaranem solarnym po Zalewie Włocławskim.

  45 minutowe rejsy odbywają się w każdy weekend  maja (piątek – niedziela) w godzinach od 11.00 do 19.00 (11.00 – 11.45, 12.15 – 13.00, 13.30 – 14.15, 14.45 – 15.30, 16.00 – 16.45, 17.15 – 18.00, 18.15 – 19.00). Bilety w cenie 5 zł (ulgowy) oraz 10 zł (normalny) można zakupić w bosmanacie przy ulicy Płockiej.

  W przypadku zamówień grupowych w pozostałe dni tygodnia można kontaktować się z sekretariatem OSiR pod nr tel. (054) 413 07 00.

 • Konferencja prasowa na stadionie OSiR Dziś o godz. 14.15 w sali konferencyjnej na stadionie OSiR odbędzie się konferencja prasowa dotycząca organizacji meczów w ramach eliminacji Mistrzostw Europy U19 kobiet.

  Na konferencję zaprasza Włocławska Akademia Piłkarska.

 • Włocławski Odjazdowy Bibliotekarz Dziś o godz. 14.00 sprzed siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli przy ul. Nowomiejskiej wystartują uczestnicy rajdu rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz. Wydarzenie organizowane Włocławku już po raz czwarty, tym razem jest związane ze szlakiem niepodległości.

  KP CEN zaprasza również do udziału w grze miejskiej pt. Włocławek na szlaku wolności. Założeniem tej formy jest wykorzystywanie przestrzeni miejskiej jako istotnego elementu edukacyjnej rozgrywki. Ulice miasta stają się swoistą planszą gry.

  Imprezie towarzyszyć będzie bookcrossing, a uczestnicy rajdu wezmą udział w czytelniczym flash mobie.

  Pełna informacja na ten temat: http://www.cen.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1859:wocawski-odjazdowy-bibliotekarz-&catid=39:aktualnoci

 • Włocławek stolicą tańca Jutro do Włocławka przyjedzie ponad 300 tancerzy z Ciechanowa, Kalisza, Bydgoszczy, Bielska-Białej, Warszawy, Białegostoku, Włocławka, Mrągowa, Łodzi i Lublina. Na scenie Centrum Kultury Browar B. odbędą się
  IV Konfrontacje Tańca Współczesnego CODA.

  Wykonawcy zaprezentują choreografie oparte na technice tańca współczesnego. Prezentacje odbędą się w trzech kategoriach wiekowych. Występy oceni jury pod kierunkiem Jacka Przybyłowicza, wybitnego choreografa i pedagoga tańca, który współpracuje z teatrami tańca na całym świecie.

  IV Konfrontacje Tańca Współczesnego CODA rozpoczną się o godz. 10.00. Wstęp wolny!

  Szczegółowy harmonogram imprezy: http://ckbrowarb.pl/iv-konfrontacje-tanca-wspolczesnego-coda-juz-w-sobote/

 • Nieznośne krasnale wracają – eliminacje Mistrzostw Polski Sabotażysta 2018 19 maja o godz. 16.00 w Klubie Gier Planszowych “Taktyk” w Centrum Kultury Browar B. rozpoczną się tegoroczne eliminacje Mistrzostw Polski w grę Sabotażysta.

  W ponad 30 państwach rozgrywane są turnieje w Sabotażystę, a zwieńczeniem są coroczne mistrzostwa świata. Przypomnijmy, że w 2016 i 2017 roku to włocławianie zdobywali tytuły mistrza Polski.

  Wstęp na imprezę jest wolny.

 • Już jutro Noc Muzeów 19 maja od godziny 19.00 do 23.00 będzie można bezpłatnie obejrzeć ekspozycje prezentowane w Gmachu Głównym przy ul. Słowackiego 1a, Muzeum Etnograficznym przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6 i w Zbiorach Sztuki przy ul. Zamczej 10/12. Dla odwiedzających muzea tej nocy przygotowano specjalne atrakcje.

  Oprócz wystaw stałych, można będzie obejrzeć między innymi wystawę czasową „Ja jestem artysta wielki… Rzecz o Stanisławie Zagajewskim (1927–2008)” ukazującą fotografie, pamiątki, dokumenty ilustrujące życie artysty oraz „Fotografie od szewca. Roberta Pokory świat na starych negatywach” – wystawę zdjęć z okresu od lat 20. do końca 50. XX w., które są niezwykłym dokumentem życia pomorskiej, borowiackiej wsi. Zwiedzaniu towarzyszyć będą: prezentacja multimedialna „Ludzie Fabryki Fajansu”, konkursy, warsztaty, pokaz i porady konserwatorskie, degustacje, możliwość zakupu regionalnych potraw.

  Szczegółowy harmonogram jest opublikowany: http://muzeum.wloclawek.pl/noc-muzeow-2018/

 • Noc w Galerii 19 maja w godzinach 18.00-22.00 odbędzie się „Noc w Galerii Sztuki Współczesnej”.

  Galeria przy ul. Miedzianej zaprasza na bezpłatne zwiedzanie wystawy Jerzego Fobera: „…Poprzez ciszę”. Na godz. 20:00 zaplanowano pokaz dorobku artystycznego rzeźbiarza i kuratorskie oprowadzenie po wystawie.

  Wśród uczestników pokazu zostaną rozlosowane katalogi wystawy.

 • Muzyczno-lalkowy spektakl familijny 20 maja o godz. 11.00 Teatr Impresaryjny zaprasza całe rodziny na barwne przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru JO ART SHOW z Warszawy pt.: „TV MUPP SHOW”.

  To spektakl muzyczno-lalkowy (technika: muppet), wypełniony zabawą, śmiechem i tańcem. Widzowie, zarówno dorośli jak i dzieci, podczas spektaklu są zaangażowani w historię włoskiego reżysera, a podczas Wielkiego Finału wspólnie tworzą muzykę i koncert na żywo.

  Więcej na temat spektaklu: http://teatrwloclawek.pl/tv-mupp-show/

 • Piłka nożna kobiet 20 maja o godz. 17.00 na stadionie OSiR zostanie rozegrany mecz 22 kolejki III Ligii Kobiet K-PZPN.

  W spotkaniu zmierzą się drużyny: Włocławskiej Akademii Piłkarskiej i SLKS Start Pruszcz.

 • Strachy na lachy – rodzinne warsztaty twórcze W niedzielę o godz. 11.00 na skwerze nieopodal Galerii Sztuki Współczesnej odbędą się plenerowe, rodzinne warsztaty twórcze.

  Inspiracją działań będą rzeźby wielopostaciowe: dawne i współczesne, a także różne formy strachów na wróble. Uczestnicy warsztatów z różnych materiałów będą tworzyć kukły-strachy.

  W przypadku niepogody warsztaty odbędą się w budynku Galerii.

  Pełna informacja na ten temat: http://www.galeriasztuki.wloclawek.pl/wydarzenia/652-strachy-na-lachy-rodzinne-warsztaty-tworcze

 • Biała sobota dla lekarzy – 19 maja w ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na pierwszą „Białą sobotę dla lekarzy”, która odbędzie się we wszystkich placówkach ZUS w Polsce 19 maja w godz. 9.00 – 13.00.

  W jej trakcie lekarze będą mogli założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS, który jest niezbędny do wystawiania e-zwolnień. Otrzymają również specjalny elektroniczny certyfikat do podpisywania e-ZLA. Dodatkowo, każdy z lekarzy, który odwiedzi 19 maja placówkę ZUS będzie mógł osobiście przetestować system wystawiania elektronicznych zwolnień.

  Specjaliści z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą służyć radą, a w razie potrzeby przeprowadzą lekarzy przez cały proces krok po kroku.

  Pełna informacja na ten temat: http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/informacje-biura-prasowego/-/publisher/aktualnosc/1/biala-sobota-dla-lekarzy-19-maja/1592384

Jamróz - Rowery” height=
MartinezFilm

Informacje

Brukarnia 2018

15 sierpnia 2018, Możliwość komentowania Brukarnia 2018 została wyłączona

Odpowiedzą za posiadanie narkotyków

13 sierpnia 2018, Możliwość komentowania Odpowiedzą za posiadanie narkotyków została wyłączona

Małoletni i alkohol

9 sierpnia 2018, Możliwość komentowania Małoletni i alkohol została wyłączona

ZUS zaprasza lekarzy na konsultacje

8 sierpnia 2018, Możliwość komentowania ZUS zaprasza lekarzy na konsultacje została wyłączona

Podwórkowe czytanie – wakacyjne spotkanie z bajkami

7 sierpnia 2018, Możliwość komentowania Podwórkowe czytanie – wakacyjne spotkanie z bajkami została wyłączona

Międzynarodowo na ludowo

6 sierpnia 2018, Możliwość komentowania Międzynarodowo na ludowo została wyłączona

Archiwa