Opublikowano: wt, Mar 19th, 2019

Wiadomości z magistratu 18.03.2019

Włocławek, 18 marca 2019 r.

 • W temacie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Jutro ostatnie spotkanie w Kawiarni Obywatelskiej Jutro, 19 marca br. o godz. 16.00 w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 rozpocznie się trzecie z cyklu spotkań, jakie odbywają się w ramach trwających obecnie, konsultacji społecznych projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek.

  Zgodnie z projektem uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o udzielenie dotacji na dotacji na remont, przebudowę lub prace konserwatorskie i restauracyjne w obiektach znajdujących się na obszarze rewitalizacji, mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Zakres robót obejmować może wykonanie remontu, przebudowy lub prac konserwatorskich i restauratorskich w obiektach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, z wyłączeniem obiektów objętych opieką konserwatorską w świetle zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  Wsparcie finansowe może zostać udzielone w czterech kategoriach: „Inwestycja z klasą”, „Remont krok po kroku”, „Witryna+” i „Historia się opłaca”.

 • Druga edycja turnieju „Kocham Cię Polsko”. W dniu dzisiejszym od godz. 12.00 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku odbędzie się  druga edycja turnieju „Kocham Cię Polsko”.
  Podczas turnieju nastąpi:

  – podsumowanie akcji miejskiej „Życzliwy Włocławek”- wspomniane zostaną działania, które skierowano do mieszkańców miasta oraz podkreślony zostanie cel podjętych w mieście inicjatyw,

  -przeprowadzenie wśród młodzieży klas drugich konkursu wiedzy na temat Miasta Włocławka,

  – ogłoszenie wyniku konkursu na plakat pod hasłem „Życzliwy Włocławek”, w kolejnych dniach wszystkie prace plastyczne będą wyeksponowane na terenie szkoły.

 • Projekt SP 20 zwycięski w V edycji programu grantowego Tesco „Decydujesz, pomagamy”. Ogłoszono wyniki V edycji programu grantowego Tesco „Decydujesz, pomagamy”. Dzięki głosom klientów Tesco projekt Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 „Wespół” – „Z rodziną po zdrowie!” zajęło I miejsce zdobywając 16.056 głosów, i tym samym grant w wysokości 5.000 złotych. Przed szkołą uroczyste wręczenie grantu.

  Od 2016 roku Tesco przekazało granty o łącznej wartości 4 450 00 zł, wspierając 1190 projektów społecznych.

 • Uroczyste odsłonięcie tablicy nadającej nazwę ulicy imieniem Janiny Lech W najbliższy wtorek, 19 marca 2019 roku, o godzinie 11.00 rozpocznie się uroczyste odsłonięcie tablicy nadającej nazwę ulicy imieniem Janiny Lech. Na uroczystość przybędą zaproszeni goście oraz Rodzina Janiny Lech.

  Nadanie nazwy ulicy imieniem Janiny Lech jest hołdem oddanym włocławskiej harcerce, niezwykłej, odważnej kobiecie, walczącej z niemieckim okupantem, która zasługuje na uznanie i  upamiętnienie. Jej postawa wobec umiłowanej ojczyny niech będzie wzorem do naśladowania dla nas wszystkich.

 • Bezpłatne spotkanie dla Firm Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza firmy z regionu na bezpłatnespotkanie NCBR dla Firm – wsparcie przedsiębiorców z POIR, podczas którego uczestnicy dowiedzą się jak uzyskać DOTACJĘ NA ROZWÓJ FIRMY!

  Spotkanie odbędzie się 28 marca 2019 w Bydgoszczy – Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Bydgoskich Przemysłowców 6.

  Na spotkaniu przedsiębiorcy dowiedzą się: o ofercie NCBR w ramach Programu Inteligentny Rozwój, jak beneficjent z regionu uzyskał dofinansowanie swojego pomysłu, jak poprawnie wypełnić wniosek o dofinansowanie z NCBR

  Agenda spotkania oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie: https://www.ncbrdlafirm.pl/bydgoszcz-28-marca-2019/.

 • Pan Jan Czyżewicz kończy 100 lat! Jutro, 19 marca 2019 r. jubileusz 100-lecia urodzin obchodzić będzie mieszkaniec Włocławka Pan Jan Czyżewicz.

  Z tej okazji o godz. 9.00 w sali nr 4  Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13 gratulacje oraz życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności przekaże Jubilatowi Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

  Dzień Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta W najbliższą środę, 20 marca br. w tegorocznej XVI edycji Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości w Urzędzie Miasta Włocławek, kilkugodzinne „praktyki” odbędzie 20 uczniów z Zespołu Szkół Samochodowych.

  Dzień Przedsiębiorczości rozpocznie się o godz. 9:00. Udział ratusza polega na zorganizowaniu „stanowisk pracy” dla młodzieży zaproszonej do Urzędu Miasta Włocławek.

  Przedsięwzięcie organizowane jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

  DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI jest  programem skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. To projekt sprzyjający podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej, służący przygotowaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy i rozpoczęcia kariery zawodowej dzięki współpracy ze środowiskiem pracodawców.

  Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  – odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,

  – zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,

  – pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,

  – doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,

  – zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą (urzędem).

 • Dobiega końca nabór wniosków na nagrody i wyróżnienia w roku 2018! Do najbliższego piątku, tj. 22 marca br. można składać  wnioski wraz z załącznikami o nagrody i wyróżnienia dla sportowców i trenerów za osiągnięcia sportowe w roku 2018
  Dla przypomnienia zasad przyznawania nagród i wyróżnień przesyłamy  link do dokumentów w tej sprawie:

  Wniosek:

  http://mst-wloclawek.rbip.mojregion.info/bst07-wniosek-o-przyznanie-nagrodywyroznienia-za-osiagniete-wyniki-sportoweza-osiagniecia-w-dzialalnosci-sportowej/

  Uchwała:

  http://www.bip.um.wlocl.pl/uchwala-nr-xv42016-rady-miasta-wloclawek/

  Wydział Sportu i Turystyki UM jednocześnie prosi o nadsyłanie propozycji do wyróżnienia tytułem Mecenasa Włocławskiego Sportu dla firm/instytucji/osób prywatnych, których pomoc finansowa pozwala realizować cele sportowe (nazwa i uzasadnienie).

  Dokumenty, wyłącznie w wersji papierowej, można składać osobiście w Wydziale Sportu i Turystyki (budynek Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, pokój nr 18) lub przesłać pocztą na wspomniany adres. Przypominamy również, że w piątki budynek Urzędu Miasta otwarty jest dla interesantów do godz. 14.00.

 • Dyżur radnych Dziś dyżur będą pełnić radni z okręgu wyborczego Nr 4 „Duże Południe i Michelin”.

  Radni pełnią dyżury zgodnie ze swoimi okręgami wyborczymi w każdy  roboczy poniedziałek tygodnia, w godzinach od 14.00 do 16.00, w pokoju nr 20 (na II piętrze) w budynku „B” Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Tel. kontaktowy 54 414-44-95 lub 414 42 37.

  Bieżące informacje o dyżurach radnych są publikowane pod adresem http://www.bip.um.wlocl.pl/dyzury-radnych-rm/.

MartinezFilm

Informacje

Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie

13 września 2019, Możliwość komentowania Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie została wyłączona

Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta”

12 września 2019, Możliwość komentowania Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta” została wyłączona

Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi.

9 września 2019, Możliwość komentowania Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi. została wyłączona

Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku

9 września 2019, Możliwość komentowania Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku została wyłączona

Półkolonie z Bazą Przygody

9 września 2019, Możliwość komentowania Półkolonie z Bazą Przygody została wyłączona

Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej”

9 września 2019, Możliwość komentowania Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej” została wyłączona

Archiwa