NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 18.02.2021

Włocławek, dn. 18 lutego 2021 r.

 • Akcja „Zima” na ulicach Włocławka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” do odśnieżania ulic wykorzystuje tradycyjne pługi montowane na podwoziach samochodów ciężarowych. Spółka w chwili obecnej posiada 9 tego rodzaju urządzeń.

  „Saniko” posiada w swym taborze także 5 piaskarko – solarek typu ECO i ECOS oraz polewaczko – solarkę Combi Soliq. Spółka wykorzystuje również 3 ciągniki z rozsiewaczami soli, które pracują m.in. na ścieżkach rowerowych, a także 3 samochody specjalistyczne wykorzystywane do obsługi kładek i przystanków autobusowych.

  Każdy z pojazdów uczestniczących w akcji wyposażony jest w system X-Track GPS, pozwalający kontrolować ich prace. Dzięki temu dyspozytor może szybciej i sprawniej reagować na sygnały o zmieniającej się bardzo często w okresie zimy sytuacji na ulicach miasta, posyłając pracujący sprzęt w rejony najbardziej narażone na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponadto wszystkie pojazdy wyposażone są także w system łączności radiowej, dzięki któremu kierowcy pozostają w stałej łączności z bazą spółki.

  Nad sprawnym przebiegiem akcji „Zima”, przez całą dobę czuwa w PGK „Saniko” około 20 osób. Dodać należy, że PGK Saniko zajmuje się zimowym utrzymaniem ulic we współpracy z Firmą Inżynieryjno-Drogowa Drog-Tom, która dysponuje kolejnymi 8 pługami odśnieżnymi zamontowanymi na 5 piaskarko-solarkach i 3 ciągnikach.

  Zimowym utrzymaniem we Włocławku objęte są wszystkie główne ciągi komunikacyjne, po których porusza się komunikacja zbiorowa (autobusy i ruch tranzytowy), drogi stanowiące główne szlaki łączące dzielnice, a także ulice stanowiące połączenia komunikacyjne na poszczególnych osiedlach. W sumie odśnieżaniem objętych jest blisko 200 ulic Włocławka.

  Akcja „Zima” obejmuje także utrzymanie ścieżek rowerowych oraz przystanków autobusowych. Utrzymanie ich w należytym porządku, szczególnie w okresach wyjątkowo obfitych i uciążliwych opadów śniegu wymaga od „Saniko” pełnego zaangażowania i profesjonalnego podejścia. W sytuacjach, takich wszystkie siły jakimi dysponuje przedsiębiorstwo kierowane są w pierwszej kolejności na główne ulice miasta oraz drogi przelotowe np. Droga Krajowa nr 91, ul. Kruszyńska, Al. Kazimierza Wlk. czy Królowej Jadwigi. W następnej kolejności podejmowane są działania na drogach międzyosiedlowych, a na końcu na objętych akcją ulicach osiedlowych.

  Od początku sezonu zimowego 2020/2021 konsorcjum PGK Saniko – FID Drogtom do posypywania dróg zużyło łącznie około 1700 ton soli. Nie ma jednak obaw, że w razie zwiększonego zużycia soli, może jej zabraknąć. Obecnie spółka posiada w magazynie kilkaset ton surowca, a w razie ostrego ataku zimy zapasy magazynowe są sukcesywnie uzupełniane, co zapewniają spółce odpowiednie klauzule zawarte w umowie z dostawcą soli. W takich sytuacjach bardzo przydaje się wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg i placów w naszym mieście, jakie posiada Saniko. Pozwala ono przedsiębiorstwu w pełni wykorzystać potencjał kadrowy oraz sprzętowy jakim dysponuje.

  Warto podkreślić, że jak co roku w ramach umowy dotyczącej zimowego utrzymania ulic i placów na terenie Włocławka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” ma obowiązek pozimowego sprzątania ulic czyli tzw. zamiatania wiosennego. Polega ono na usunięciu z ulic zalegającego tam piasku, który został wysypany razem z solą podczas posypywania ulic w czasie akcji „Zima”.

 • Powstanie projekt przebudowy ulic: Leśnej i Granicznej Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Chodzi o ulicę Graniczną na odcinku od wspólnej granicy działek nr 61 i 137 obręb 0002 Rybnica do ulicy Leśnej (około 457 m) oraz o ulicę Leśną na odcinku od ulicy Granicznej.

  Dokumentacja, którą sporządzi Projektowanie Dróg i Nadzór Kornelia Wąsowska, będzie musiała zawierać między innymi: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i dokumentację geotechniczną oraz projekt stałej organizacji ruchu.

  Planowana inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącego ciągu komunikacyjnego wraz z rozbudową trójwlotowego skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Graniczną.

  Zgodnie z zapisami specyfikacji, dokumentacja ma powstać w ciągu 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 • Miasto przygotowuje się do kolejnej edycji „Markowego Lokalu Śródmieścia” Będzie to już trzecia edycja konkursu skierowanego do przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji. W 2021 roku nabór rozpocznie się w maju.

  „Markowy Lokal Śródmieścia” jest jednym z działań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie przedsiębiorców prowadzących punkty usługowe i handlowe w obszarze rewitalizacji, które charakteryzują się dużym potencjałem, szczególną ofertę usługową lub handlową, wysokiej klasy produktami czy wyróżniającym się poziomem obsługi klienta.

  O tym, kto otrzyma nagrodę, decydują rokrocznie internauci. W 2019 r. nagroda o wartości blisko 5000 zł trafiła do kawiarni „Miodnia” z ul. 3 Maja 1. Rok później najwięcej głosów otrzymała restauracja Placek Wolności z ul. Przechodniej 5/2.

  Jak będzie w 2021 roku? To okaże się już niebawem. Dwie pierwsze edycje rozpoczynały się 1 września, a od 2021 roku nabór do konkursu będzie ogłaszany w dniu 4 maja. W ten sposób zostanie wydłużony czas na wykorzystanie nagrody – vouchera na usługi promocyjne, którą należy zrealizować w danym roku kalendarzowym.

  Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,przygotowujemy_sie_do_kolejnej_edycji_markowego_lokalu_srodmiescia__,1070.html

 • Przypominamy i zachęcamy: „1% zostawiam we Włocławku” 1% to nie tylko największe organizacje pożytku publicznego. We Włocławku jest wiele podmiotów, które mogą dużo zrobić i są godne naszego zaufania. Dzielmy i mnóżmy dobro wokół siebie – po sąsiedzku.

  Jak przekazać 1% podatku? Kto może dać organizacji pożytku publicznego 1%? Jakie organizacje mogą przyjmować wpłaty z 1%? Odpowiedzi na te, i inne ważne pytania dotyczące kampanii: „1% zostawiam we Włocławku” można znaleźć m.in. w publikacjach Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i  Wolontariatu.

  Warto pamiętać, że przekazując 1% wspieramy działalność organizacji na rzecz włocławian: ważne zadania i cele społeczne, akcje charytatywne i inne pożyteczne inicjatywy. Wykaz organizacji pożytku publicznego we Włocławku można znaleźć na stronie: https://cop.wloclawek.pl/1-procent-podatku/

 • Dotacje do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. 23 lutego odbędzie się kolejny dyżur informacyjny W Urzędzie Miasta Włocławek odbywają się dyżury informacyjne dotyczące systemu miejskich dotacji do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Warto zarezerwować czas na wtorek 23 lutego 2021 r., jeśli ktoś jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym takiej nieruchomości.

  Informacji na ten temat udzielają pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Wydziału Rewitalizacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godz. 15:00-17:00 do Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 (budynek B, parter, stanowisko WGMK w Biurze Obsługi Mieszkańców).

  Przypomnijmy: dotacje mogą zostać udzielone na roboty budowlane związane z remontem lub przebudową oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie i restauratorskie. Ich wysokość, w zależności od wybranego programu (Inwestycja z klasą, Remont krok po kroku, Witryna+, Historia się opłaca) może wynieść do 50% nakładów koniecznych.

  Obecnie trwa nabór wniosków na roboty lub prace zaplanowane na 2021 rok. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano 1,5 mln zł. Dokumenty można składać do 8 marca 2021.

  Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,przyjdz_na_dyzur_poswiecony_dotacjom_do_remontu_w_ssr_,1065.html

 • Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego Jest to akcja skierowana do organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

  Najlepiej zrealizowane projekty dostają prestiżową nagrodę SuperSamorząd. Jak się zapisać do akcji Masz Głos? Wystarczy wejść na stronę www.maszglos.pl i do 8 marca 2021 wypełnić formularz zgłoszeniowy. Udział w programie trwa do końca 2021 r. i jest całkowicie bezpłatny.

  W 2021 akcja Masz Głos jest realizowana we współpracy z: Fundacją Aktywności Lokalnej, Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszeniem Homo Faber, Fundacją Laboratorium Badań i Działań Społecznych SocLab, Stowarzyszeniem Rozwoju INSPIRACJE.

 • Już za tydzień Teatr Impresaryjny zaprosi na niedzielny spektakl familijny Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa i dopuszczeniu (50% miejsc) instytucji kultury do działalności, Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego serdecznie zaprasza do swojej siedziby wszystkich tych, którym brakowało obcowania z teatralną sceną. Pierwsze, po przerwie, przedstawienie odbędzie się w niedzielę 28 lutego 2021 r. o godz. 10.00 i 12.00 Na scenie zagości Calineczka!

  Będzie to błyskawiczny skrót bajki przedstawiającej Historię Calineczki, którą  na włocławskiej scenie zaprezentują aktorzy Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Sceniczny świat Calineczki to wielka księga, z której wyłaniają się kolejne miejsca przygód bohaterki. Nad światem tym panują aktorzy-animatorzy lalek. Ich dowcipne zachowania, komentarze, a niekiedy spory nadają przedstawieniu dodatkowy walor teatralny.

  Spektakl otrzymał Nagrodę Główną Kryształowego Andersena oraz nagrody za rolę aktorską, scenariusz, scenografię i muzykę na  I Festiwalu Widowisk dla Dzieci i Młodzieży Na ziarnku grochu w Krakowie (2003 r.).

  Oczywiście, w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 widzowie zobowiązani są do wypełnienia obowiązków wynikających ze stosownych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminu Teatru wydanego w tym zakresie, w szczególności zobowiązani są do zakrywania ust i nosa w trakcie całej imprezy.

  Pełna informacja na ten temat: http://teatrwloclawek.pl/historia-calineczki-2/

 • Konkurs ortograficzny w czasie pandemii Jak przeprowadzać lokalne konkursy ortograficzne w czasach pandemii? Zazwyczaj takie wydarzenia miały miejsce w bibliotekach albo w salach uczelnianych. Nietypowe czasy narzucają konieczność nowatorskich rozwiązań, co pokazuje przykład Przasnysza. Tamtejsza Miejska Biblioteka Publiczna, współpracując z serwisem Dyktanda.plwww.dyktanda.pl, w najbliższą niedzielę, 21.02.2021 r., organizuje II Dyktando Przasnyskie.

  Wydarzenie odbędzie się oczywiście za pośrednictwem internetu, czyli w sposób bezpieczny i wygodny.

  Udział w II Dyktandzie Przasnyskim jest bezpłatny, a dla zwycięzców przygotowano nagrody. Już teraz można zarejestrować się do odpowiedniej kategorii na stronie https://dyktanda.pl/lista-konkursow