NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 16.02.2021

Włocławek, dn. 16 lutego 2021 r.

 • Ostatni dzień zgłoszeń na rachmistrzów spisowych Jeszcze tylko we wtorek 16 lutego 2021 r. będzie prowadzony przedłużony nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do prac w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021).

  Warto wiedzieć, że kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru: https://bip.um.wlocl.pl/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych/

 • 1 marca we Włocławku ruszy procedura naborów do przedszkoli i szkół W naborze do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, harmonogram przedstawia się następująco: w dniach od 1 do 8 marca 2021r. rodzice będą mieli czas na złożenie deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym przedszkolu). 9 marca 2021 r. ruszą zapisy do przedszkoli (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów). Zapisy będą prowadzone do 23 marca 2021r.

  W terminie od 25 do 29 marca 2021r. nastąpi weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 30 marca 2021r zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji. W dniach od 6 do 13 kwietnia 2021r. rodzice będą musieli podpisać deklarację woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego. Należy pamiętać, że niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu. 14 kwietnia 2021r. zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

  Zarządzenie Prezydenta Włocławka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych, jest opublikowane: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-92021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-18-stycznia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skl/

  W naborze na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek, harmonogram przedstawia się analogicznie do procedury dotyczącej przedszkoli, tj. w dniach od 1 do 8 marca 2021r. będzie możliwe składanie zgłoszeń przez rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły. Od 9 do 23 marca 2021r. będą prowadzone zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci spoza obwodu danej szkoły (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).

  W terminie od 25 do 29 marca 2021r. nastąpi weryfikacja zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną. 30 marca 2021r. zostaną ogłoszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji. W terminie od 6 do 13 kwietnia 2021r. rodzice będą mieli czas na podpisanie deklaracji przyjęcia – niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole. 14 kwietnia 20201r. zostaną ogłoszone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

  Przedmiotowe Zarządzenie Prezydenta Włocławka z dnia 18 stycznia 2021 r. jest opublikowane: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-102021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-18-stycznia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-s/

  Oczywiście, w obydwu Zarządzeniach ws. naborów, zostały też ustalone terminy postępowania uzupełniającego.

 • Zbiórka wielkogabarytów już w najbliższą sobotę Cztery razy w roku mieszkańcy Włocławka mają możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

  W 2021 roku zbiórka ruszy w sobotę 20 lutego i będzie kontynuowana 27 lutego oraz 6, 13 i 20 marca. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych z poszczególnych osiedli Włocławka będzie prowadzony w godzinach od 6.00 do 15.00.

  Jako pierwsi, niepotrzebnych wielkogabarytów pozbędą się mieszkańcy Śródmieścia (20 lutego 2021), kolejne zbiórki odbędą się: 27 lutego 2021 r. na osiedlu Południe, 6 marca na osiedlach: Kazimierza Wielkiego, Wschód i Rybnica; 13 marca na osiedlach: Zazamcze i Zachód i 20 marca w Michelinie oraz na Zawiślu.

  Harmonogram zbiórki jest opublikowany: https://www.zbierajselektywnie.pl/zbiorka-mebli

 • Te sprawy w 2020 roku zgłaszali włocławianie miejskiemu rzecznikowi konsumentów W 2020 roku Miejski Rzecznik Konsumentów we Włocławku udzielił blisko 2,5 tys. porad telefonicznych, ponad 200 osób skorzystało z bezpośredniego kontaktu z rzecznikiem. Zostało też podjętych 177 pisemnych interwencji do przedsiębiorców, w sprawach na rzecz konsumentów.

  Obok standardowych problemów konsumenckich, pojawiły się tematy nieuregulowane prawnie, w nieprzewidzianej dotąd, sytuacji pandemii. Problemy te dotyczyły głównie branży turystycznej, lotniczej, usługowej, czy hotelarskiej – często należało wypracować konsensus w danych sprawach, nie krzywdząc żadnej ze stron.

  Z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów we Włocławku można kontaktować się pod nr tel. 54 414 43 05 lub e-mailowo: konsument@um.wloclawek.pl

 • Na tych ulicach prowadzone są remonty bieżące Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku informuje, że remonty ubytków na ulicach miasta są wykonywane na bieżąco, siłami własnymi, przy użyciu masy mineralno-asfaltowej na zimno. Tylko od początku 2021 roku naprawiono nawierzchnie następujących ulic: Okrężna, Płocka, Duninowska, Zbiegniewskiej, Kruszyńska, Wronia, Rybnicka, Spokojna, Kościuszki, Lipnowska, Most Stalowy, Suszycka, Cysterska, Graniczna, Al. Ks. J. Popiełuszki, Leśna, Wyszyńskiego, Papieżka, Żeromskiego, Długa, PCK, Al. Chopina, Wronia, Brzozowa, Chłodna, Al. K. Wielkiego, Al. Kr. Jadwigi, Reja, Al. Jana Pawła II, Szkolna, Warszawska, Plac Wolności, Węglowa, Wieniecka, Barska, Brzezinowa, Paprocia, Willowa, Witoszyńska, Konopnickiej, Planty I, w tym – jak informuje MZIDiT nawierzchnie wielu z tych ulic były naprawiane niejednokrotnie.

  Występujące w dniach 08-12.02.2021r. intensywne opady śniegu i skrajnie ujemne temperatury uniemożliwiły remonty cząstkowe i przyczyniły się do powstania licznych, nowych ubytków.

  MZIDiT informuje, że w dniu 15.02.2021r. wznowiono remonty nawierzchni jezdni na ulicach: Wronia, Kruszyńska, Płocka, Okrężna. Na kolejne dni zaplanowano remonty cząstkowe ulic: Al. Jana Pawła II, Mielęcińska, Lipnowska, Most Stalowy, Żytnia, Zielna, Polna, Al. Popiełuszki, Al. K. Wielkiego, Wronia, Kruszyńska, Brzezinowa, Płocka, Leśna, Wyszyńskiego, Suszycka, Wieniecka, Długa, Plac Wolności, Warszawska, Al. Chopina.

 • Zmiana godzin pracy Punktu Obsługi Klienta „Saniko” Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” informuje, że od 15.02.2021 r. Punkt Obsługi Klienta przy ul. Komunalnej 4 czynny będzie w dni robocze od godz. 8.00 do 14.00.

  Numery telefonów, z których można korzystać w celu załatwienia spraw: 54 412 38 77, 78, 79 lub 89, adres e-mail: saniko@saniko.com.pl

 • Wystartowała tegoroczna edycja Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku wraz z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu oraz Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy są organizatorami XI edycji Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Projektów Edukacyjnych metodą WebQuest.

  Adresatami konkursu na projekt edukacyjny są uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych.

  Projekty mogą mieć różną formę, np.: filmu, prezentacji multimedialnej, wywiadu, komiksu, albumu, gry edukacyjnej, folderu, przedstawienia teatralnego, wycieczki itp. Wskazane jest, aby tematyka projektów edukacyjnych odnosiła się do inicjatyw uczniowskich propagujących postawy obywatelskie młodzieży lub do wydarzeń, instytucji, osób promujących województwo kujawsko-pomorskie, ze zwróceniem uwagi na solidarność międzypokoleniową.

  Projekt będzie realizowany metodą WebQuest. Termin nadsyłania prac mija 30 kwietnia 2021 r. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 31 maja 2021 r.

  Informacja na ten temat: http://www.kpcen.cen.info.pl/kujawsko-pomorski-festiwal-projektow-edukacyjnych-xi-edycja/

 • Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna z nominacją do prestiżowego wyróżnienia. Do 18 lutego głosowanie internautów Aplikacja „Konstelacje dobrych miejsc – Paszport Turystyczny” została nominowana do prestiżowego wyróżnienia w branży mobilnej Mobile Trends Awards w kategorii sport i rekreacja.

  Paszport Turystyczny to doroczna wakacyjna kampania Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej (K-POT) zachęcająca mieszkańców naszego województwa i turystów do podróżowania po jego subregionach. Paszport jest miniprzewodnikiem z propozycjami tras zwiedzania – konstelacji. Dotychczasowa forma książeczki paszportowej została zastąpiona aplikacją mobilną. Po jej zainstalowaniu i założeniu konta mogliśmy ruszać w teren. Za każdym razem, gdy odwiedziliśmy miejsce znajdujące się na paszportowej liście, otrzymaliśmy punkty (na podstawie geolokalizacji). Celem zabawy było zwiedzenie jak największej liczby zakaMARKÓW naszego regionu, a przy okazji – zdobycie jak największej ilości punktów.

  Głosowanie internautów potrwa do 18 lutego 2021 r. Zwycięzców poznamy 4 marca podczas gali transmitowanej online.

  Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36779-kujawsko-pomorska-organizacja-turystyczna-walczy-o-nagrode-mobile-trends-awards