Opublikowano: wt, Mar 12th, 2019

Wiadomości z magistratu 12.03.2019

Włocławek, dn. 12 marca 2019 r.

 • W temacie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dziś spotkanie w Kawiarni Obywatelskiej Dziś o godz. 16.00 w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 rozpocznie się drugie z cyklu spotkań, jakie odbywają się w ramach trwających obecnie, konsultacji społecznych projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek.

  Zgodnie z projektem uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o udzielenie dotacji na dotacji na remont, przebudowę lub prace konserwatorskie i restauracyjne w obiektach znajdujących się na obszarze rewitalizacji, mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Zakres robót obejmować może wykonanie remontu, przebudowy lub prac konserwatorskich i restauratorskich w obiektach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, z wyłączeniem obiektów objętych opieką konserwatorską w świetle zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  Wsparcie finansowe może zostać udzielone w czterech kategoriach: „Inwestycja z klasą”, „Remont krok po kroku”, „Witryna+” i „Historia się opłaca”.

  Projekt uchwały jest dostępny pod adresem: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,poznaliscie_szczegoly_dotacji_w_specjalnej_strefie_rewitalizacji_,372.html

  Przypomnijmy: Uwagi, opinie i propozycje do projektu uchwały można zgłaszać w trakcie cyklu spotkań w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9, w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 (pok. 206, II piętro) w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7:30-15:30, wtorek w godz. 7:30-17:00, piątek w godz. 7:30-14:00 oraz w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00, soboty w godz. 12:00-16:00, a także pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” oraz w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

  Wypełnione formularze można dostarczać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.wloclawek.pl, złożyć osobiście lub przekazać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek, Biuro Rewitalizacji, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

 • Ulica 3 Maja woonerfem – jutro ruszają konsultacje 13 marca o godz. 17:00 w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 rozpoczną się konsultacje dotyczące projektu pn. „3 Maja woonerfem”, realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w stworzenie pierwszego „miejskiego podwórca”, łączącego w sobie funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne i pieszo rowerowe. Szczególnie liczymy na aktywny udział w spotkaniu mieszkańców ulicy 3 Maja oraz przedsiębiorców działających w tym newralgicznym dla miasta rejonie.

 • Zmiany w rozkładach 4, 8, i 19 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne publikuje rozkłady jazdy linii nr 4, 8 i 19, które – po zmianach – wejdą w życie z dniem 14 marca.

  Ze szczegółami można się zapoznać pod adresem: http://rozklad.mpk.com.pl/

 • Preferencyjne pożyczki unijne dla mikroprzedsiębiorstw W siedzibie Spółki Kujawskie Poręczenia Kredytowe przy ul. Toruńskiej 148 lok. B02(budynek Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości) przyjmowane są wnioski o pożyczkę unijną dla mikroprzedsiębiorstw.

  Pożyczki oferowane są przez Konsorcjum Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw, w którego skład wchodzą Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Konsorcjum realizuje projekt w ramach produktu POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Pożyczki mogą być udzielane mikroprzedsiębiorcom, mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat.

  Maksymalna wysokość udzielanej pożyczki wynosi 100 tys. zł z okresem spłaty do 60 miesięcy (możliwe wydłużenie spłaty do 66 miesięcy i karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy).

  Pożyczki unijne są preferencyjnie oprocentowane (stałe oprocentowanie):

  – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 24 miesięcy od 0,93% ;

  – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji od 1,85%;

  – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą od 24 do 60 miesięcy od 2,45%.

  Pożyczki unijne są udzielane bez prowizji i innych dodatkowych kosztów, spłacane są wraz z odsetkami w ratach miesięcznych i nie wymagają wkładu własnego.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.poreczeniakredytowe.pl w zakładce „Pożyczka unijna”.

  Siedziba Spółki: Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 148 lok. B02, 87-800 Włocławek, tel. 54 423 20 15, e-mail: poreczenia@pksp.pl

 • Mistrzostwa Polski w Lutowaniu Renex Soldering Championship 2019 W dniach 10 i 11 kwietnia odbędą się MISTRZOSTWA POLSKI W LUTOWANIU – Renex Soldering Championship.
  Będzie to już czwarta edycja wydarzenia, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich elektroników. Organizatorem, tak jak w latach ubiegłych, jest firma RENEX – jedna z największych i najdłużej działających polskich firm z branży elektronicznej, dla której tegoroczne zawody zbiegają się z 30-leciem działalności.

  Wydarzenie odbędzie się w nowo powstałych przestrzeniach Centrum Technologicznego RENEX we Włocławku.

  Zawody mają charakter otwarty dla wszystkich chętnych niezależnie od ich doświadczenia. Rywalizować mogą zarówno amatorzy-pasjonaci, jak i profesjonaliści w zakresie lutowania.

  Podczas zawodów oceniana będzie przede wszystkim funkcjonalność wykonanego pakietu. Ponadto sędziowie będą brać pod uwagę jakość wykonanego montażu oraz metodykę pracy zawodnika odwołując się do światowych standardów (IPC – A – 610 rewizja G klasa 3 – stan dopuszczalny).

  W pierwszym dniu zawodów, 10 kwietnia, o tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski w Lutowaniu rywalizować będą uczniowie i studenci szkół technicznych. Drugiego dnia o tytuł Mistrza Polski, rywalizować ze sobą będą przedstawiciele firm z przemysłu elektronicznego.

  Pełna informacja na ten temat jest opublikowana: http://renex.biuroprasowe.pl/88853/mistrzostwa-polski-w-lutowaniu-renex-soldering-championship-2019

 • Tydzień pod hasłem: „Życzliwy Włocławek” W dniach 11 – 15 marca we włocławskich szkołach odbywa się kampania: „Życzliwy Włocławek”.

  Wśród wydarzeń zaplanowanych na dziś są m.in.: „Dzień emotek” w Zespole Szkół nr 3, w SP 20 działa Szkolna Poczta Życzliwości  – skrzynka na korytarzu, do której można wrzucać kartki z życzeniami i pozdrowieniami dla innych.

  Zespół Szkół Technicznych zorganizuje happening w ramach akcji „Życzliwy Włocławek”. Będzie to instalacja pod nazwą „Drzewo dobrych myśli” i wręczanie przechodniom na placu Wolności jabłek z aforyzmami będącymi dobrymi myślami.

  W LMK, pod hasłem: „Mowa nienawiści – nie używam” uczniowie spotkają się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

  Szczegółowe informacje są publikowane na stronach internetowych placówek.

 • Tkactwo, rysunek czy malarstwo? Browar B. prowadzi zapisy do sekcji plastycznych Pracownia Edukacji Plastycznej Centrum Kultury „Browar B.” ogłasza nabór uzupełniający do sekcji plastycznych: – tkactwo artystyczne (dzieci 7+, młodzież i dorośli), – grafika, rysunek i malarstwo (dzieci 8+ i młodzież), – techniki eksperymentalne (dzieci 6+).

  Organizatorzy zapraszają do Pracowni Edukacji Plastycznej w sali nr 77 (III piętro), w budynku głównym Centrum Kultury „Browar B.”, od poniedziałku do piątku, od godz. 16.00. Uczestnictwo w pierwszych, próbnych zajęciach jest nieodpłatne.

  Szczegółowy harmonogram zajęć poszczególnych sekcji oraz informacje o zajęciach i prowadzących je instruktorach znaleźć można na stronie internetowej https://ckbrowarb.pl/  w zakładce „Sekcje” oraz pod numerami telefonu: 54 427 02 59, 54 427 02 50 lub 54 427 02 47.

  Ilość miejsc jest ograniczona.

 • Uczeń LZK w finale Olimpiady Przedsiębiorczości Po raz pierwszy w historii szkoły, do galerii olimpijczyków dołączył finalista Olimpiady Przedsiębiorczości – informuje I Liceum im. Ziemi Kujawskiej.

  Mateusz Hołda, uczeń klasy III F, podopieczny dr Tatiany Glapiak, z powodzeniem przeszedł eliminacje okręgowe XIV edycji olimpiady, zapewniając sobie miejsce w eliminacjach centralnych olimpiady oraz indeks na dowolnym kierunku Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetach Ekonomicznych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu.

  Informacja na ten temat jest opublikowana: http://test.lzk.pl/

 • Harcownia Miasto Włocławek zaprasza Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że Hufiec ZHP we Włocławku rozpoczyna rekrutacje do Projektu „Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny”.

  Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren rewitalizacji miasta – Śródmieście oraz ich rodziców.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie do siedziby Hufca ZHP we Włocławku ul. Szpitalna w każdy wtorek od godz. 17.30 do 19.00, środę, czwartek i piątek od godz. 9.30 do 12.30.

  Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2214

 • Posiedzenie Komisji Rewitalizacji Dziś o godz. 12.00 w sali nr 20 ratusza odbędzie się posiedzenie Komisji Rewitalizacji.

  Przedmiotem obrad komisji będzie m.in.: przyjęcie planu pracy Komisji Rewitalizacji na 2019 rok; omówienie konsultowanego projektu uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek.

  Szczegółowy porządek obrad dostępny jest pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/

MartinezFilm

Informacje

Koncert na Dzień Matki i festyn z okazji Dnia Dziecka w Izbicy Kujawskiej

23 maja 2019, Możliwość komentowania Koncert na Dzień Matki i festyn z okazji Dnia Dziecka w Izbicy Kujawskiej została wyłączona

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w karate Tradycyjnym

21 maja 2019, Możliwość komentowania Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w karate Tradycyjnym została wyłączona

Spotkanie dla dzieci i mam w bibliotece

21 maja 2019, Możliwość komentowania Spotkanie dla dzieci i mam w bibliotece została wyłączona

Piękne włocławianki walczą o tytuł Miss Pascala!

21 maja 2019, Możliwość komentowania Piękne włocławianki walczą o tytuł Miss Pascala! została wyłączona

“Złoty Dyplom” dla włocławskiego Chóru “Canto”

20 maja 2019, Możliwość komentowania “Złoty Dyplom” dla włocławskiego Chóru “Canto” została wyłączona

Juwenalia 2019

20 maja 2019, Możliwość komentowania Juwenalia 2019 została wyłączona

Archiwa