Opublikowano: wt, Mar 12th, 2019

Wiadomości z magistratu 12.03.2019

Włocławek, dn. 12 marca 2019 r.

 • W temacie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Dziś spotkanie w Kawiarni Obywatelskiej Dziś o godz. 16.00 w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 rozpocznie się drugie z cyklu spotkań, jakie odbywają się w ramach trwających obecnie, konsultacji społecznych projektu uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek.

  Zgodnie z projektem uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o udzielenie dotacji na dotacji na remont, przebudowę lub prace konserwatorskie i restauracyjne w obiektach znajdujących się na obszarze rewitalizacji, mogą ubiegać się właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości znajdujących się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Zakres robót obejmować może wykonanie remontu, przebudowy lub prac konserwatorskich i restauratorskich w obiektach wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków, z wyłączeniem obiektów objętych opieką konserwatorską w świetle zapisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  Wsparcie finansowe może zostać udzielone w czterech kategoriach: „Inwestycja z klasą”, „Remont krok po kroku”, „Witryna+” i „Historia się opłaca”.

  Projekt uchwały jest dostępny pod adresem: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,poznaliscie_szczegoly_dotacji_w_specjalnej_strefie_rewitalizacji_,372.html

  Przypomnijmy: Uwagi, opinie i propozycje do projektu uchwały można zgłaszać w trakcie cyklu spotkań w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9, w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 (pok. 206, II piętro) w poniedziałek, środę i czwartek w godz. 7:30-15:30, wtorek w godz. 7:30-17:00, piątek w godz. 7:30-14:00 oraz w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” od poniedziałku do piątku w godz. 12:00-18:00, soboty w godz. 12:00-16:00, a także pisemnie (w formie papierowej lub elektronicznej) za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na oficjalnej stronie Urzędu Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” oraz w Biurze Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

  Wypełnione formularze można dostarczać drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.wloclawek.pl, złożyć osobiście lub przekazać drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Włocławek, Biuro Rewitalizacji, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

 • Ulica 3 Maja woonerfem – jutro ruszają konsultacje 13 marca o godz. 17:00 w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 rozpoczną się konsultacje dotyczące projektu pn. „3 Maja woonerfem”, realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w stworzenie pierwszego „miejskiego podwórca”, łączącego w sobie funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne i pieszo rowerowe. Szczególnie liczymy na aktywny udział w spotkaniu mieszkańców ulicy 3 Maja oraz przedsiębiorców działających w tym newralgicznym dla miasta rejonie.

 • Zmiany w rozkładach 4, 8, i 19 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne publikuje rozkłady jazdy linii nr 4, 8 i 19, które – po zmianach – wejdą w życie z dniem 14 marca.

  Ze szczegółami można się zapoznać pod adresem: http://rozklad.mpk.com.pl/

 • Preferencyjne pożyczki unijne dla mikroprzedsiębiorstw W siedzibie Spółki Kujawskie Poręczenia Kredytowe przy ul. Toruńskiej 148 lok. B02(budynek Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości) przyjmowane są wnioski o pożyczkę unijną dla mikroprzedsiębiorstw.

  Pożyczki oferowane są przez Konsorcjum Mikropożyczki dla Pomorza i Kujaw, w którego skład wchodzą Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Konsorcjum realizuje projekt w ramach produktu POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW. Jest on dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

  Pożyczki mogą być udzielane mikroprzedsiębiorcom, mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 5 lat.

  Maksymalna wysokość udzielanej pożyczki wynosi 100 tys. zł z okresem spłaty do 60 miesięcy (możliwe wydłużenie spłaty do 66 miesięcy i karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy).

  Pożyczki unijne są preferencyjnie oprocentowane (stałe oprocentowanie):

  – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 24 miesięcy od 0,93% ;

  – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność w obszarze inteligentnych specjalizacji od 1,85%;

  – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą od 24 do 60 miesięcy od 2,45%.

  Pożyczki unijne są udzielane bez prowizji i innych dodatkowych kosztów, spłacane są wraz z odsetkami w ratach miesięcznych i nie wymagają wkładu własnego.

  Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.poreczeniakredytowe.pl w zakładce „Pożyczka unijna”.

  Siedziba Spółki: Kujawskie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., ul. Toruńska 148 lok. B02, 87-800 Włocławek, tel. 54 423 20 15, e-mail: poreczenia@pksp.pl

 • Mistrzostwa Polski w Lutowaniu Renex Soldering Championship 2019 W dniach 10 i 11 kwietnia odbędą się MISTRZOSTWA POLSKI W LUTOWANIU – Renex Soldering Championship.
  Będzie to już czwarta edycja wydarzenia, które cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród polskich elektroników. Organizatorem, tak jak w latach ubiegłych, jest firma RENEX – jedna z największych i najdłużej działających polskich firm z branży elektronicznej, dla której tegoroczne zawody zbiegają się z 30-leciem działalności.

  Wydarzenie odbędzie się w nowo powstałych przestrzeniach Centrum Technologicznego RENEX we Włocławku.

  Zawody mają charakter otwarty dla wszystkich chętnych niezależnie od ich doświadczenia. Rywalizować mogą zarówno amatorzy-pasjonaci, jak i profesjonaliści w zakresie lutowania.

  Podczas zawodów oceniana będzie przede wszystkim funkcjonalność wykonanego pakietu. Ponadto sędziowie będą brać pod uwagę jakość wykonanego montażu oraz metodykę pracy zawodnika odwołując się do światowych standardów (IPC – A – 610 rewizja G klasa 3 – stan dopuszczalny).

  W pierwszym dniu zawodów, 10 kwietnia, o tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski w Lutowaniu rywalizować będą uczniowie i studenci szkół technicznych. Drugiego dnia o tytuł Mistrza Polski, rywalizować ze sobą będą przedstawiciele firm z przemysłu elektronicznego.

  Pełna informacja na ten temat jest opublikowana: http://renex.biuroprasowe.pl/88853/mistrzostwa-polski-w-lutowaniu-renex-soldering-championship-2019

 • Tydzień pod hasłem: „Życzliwy Włocławek” W dniach 11 – 15 marca we włocławskich szkołach odbywa się kampania: „Życzliwy Włocławek”.

  Wśród wydarzeń zaplanowanych na dziś są m.in.: „Dzień emotek” w Zespole Szkół nr 3, w SP 20 działa Szkolna Poczta Życzliwości  – skrzynka na korytarzu, do której można wrzucać kartki z życzeniami i pozdrowieniami dla innych.

  Zespół Szkół Technicznych zorganizuje happening w ramach akcji „Życzliwy Włocławek”. Będzie to instalacja pod nazwą „Drzewo dobrych myśli” i wręczanie przechodniom na placu Wolności jabłek z aforyzmami będącymi dobrymi myślami.

  W LMK, pod hasłem: „Mowa nienawiści – nie używam” uczniowie spotkają się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

  Szczegółowe informacje są publikowane na stronach internetowych placówek.

 • Tkactwo, rysunek czy malarstwo? Browar B. prowadzi zapisy do sekcji plastycznych Pracownia Edukacji Plastycznej Centrum Kultury „Browar B.” ogłasza nabór uzupełniający do sekcji plastycznych: – tkactwo artystyczne (dzieci 7+, młodzież i dorośli), – grafika, rysunek i malarstwo (dzieci 8+ i młodzież), – techniki eksperymentalne (dzieci 6+).

  Organizatorzy zapraszają do Pracowni Edukacji Plastycznej w sali nr 77 (III piętro), w budynku głównym Centrum Kultury „Browar B.”, od poniedziałku do piątku, od godz. 16.00. Uczestnictwo w pierwszych, próbnych zajęciach jest nieodpłatne.

  Szczegółowy harmonogram zajęć poszczególnych sekcji oraz informacje o zajęciach i prowadzących je instruktorach znaleźć można na stronie internetowej https://ckbrowarb.pl/  w zakładce „Sekcje” oraz pod numerami telefonu: 54 427 02 59, 54 427 02 50 lub 54 427 02 47.

  Ilość miejsc jest ograniczona.

 • Uczeń LZK w finale Olimpiady Przedsiębiorczości Po raz pierwszy w historii szkoły, do galerii olimpijczyków dołączył finalista Olimpiady Przedsiębiorczości – informuje I Liceum im. Ziemi Kujawskiej.

  Mateusz Hołda, uczeń klasy III F, podopieczny dr Tatiany Glapiak, z powodzeniem przeszedł eliminacje okręgowe XIV edycji olimpiady, zapewniając sobie miejsce w eliminacjach centralnych olimpiady oraz indeks na dowolnym kierunku Szkoły Wyższej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetach Ekonomicznych w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu.

  Informacja na ten temat jest opublikowana: http://test.lzk.pl/

 • Harcownia Miasto Włocławek zaprasza Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że Hufiec ZHP we Włocławku rozpoczyna rekrutacje do Projektu „Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny”.

  Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren rewitalizacji miasta – Śródmieście oraz ich rodziców.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zgłaszanie do siedziby Hufca ZHP we Włocławku ul. Szpitalna w każdy wtorek od godz. 17.30 do 19.00, środę, czwartek i piątek od godz. 9.30 do 12.30.

  Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2214

 • Posiedzenie Komisji Rewitalizacji Dziś o godz. 12.00 w sali nr 20 ratusza odbędzie się posiedzenie Komisji Rewitalizacji.

  Przedmiotem obrad komisji będzie m.in.: przyjęcie planu pracy Komisji Rewitalizacji na 2019 rok; omówienie konsultowanego projektu uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek.

  Szczegółowy porządek obrad dostępny jest pod adresem: http://wloclawek.esesja.pl/

MartinezFilm

Informacje

Spotkanie z Andrzejem Szarmachem oraz Jackiem Kurowskim

22 marca 2019, Możliwość komentowania Spotkanie z Andrzejem Szarmachem oraz Jackiem Kurowskim została wyłączona

Wiktoria Tomczak srebrną medalistką Mistrzostw Polski w Judo

20 marca 2019, Możliwość komentowania Wiktoria Tomczak srebrną medalistką Mistrzostw Polski w Judo została wyłączona

Włocławska Straż Miejska w akcji „Życzliwy Włocławek”.

18 marca 2019, Możliwość komentowania Włocławska Straż Miejska w akcji „Życzliwy Włocławek”. została wyłączona

Rusza trasa Nowej Piątki!

18 marca 2019, Możliwość komentowania Rusza trasa Nowej Piątki! została wyłączona

Bójka na Ogniowej i spożywanie alkoholu na Placu Wolności.

18 marca 2019, Możliwość komentowania Bójka na Ogniowej i spożywanie alkoholu na Placu Wolności. została wyłączona

”Pod dachami Paryża”

17 marca 2019, Możliwość komentowania ”Pod dachami Paryża” została wyłączona

Archiwa