NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 12.02.2021

Włocławek, dn. 12 lutego 2021 r.

 • Można starać się o dofinansowanie usunięcia azbestu z nieruchomości. Nabór potrwa do końca marca Wydział Środowiska Urzędu Miasta Włocławek przypomina o możliwości skorzystania z dofinansowania robót w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie nieruchomości osób fizycznych.

  O dofinansowanie robót mogą ubiegać się osoby, które użytkują na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest i są ujęte w dokumentacji inwentaryzacyjnej wyrobów azbestowych gminy Miasto Włocławek. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia może stanowić do 80% jego kosztów kwalifikowanych. Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty dotyczące prac: demontażu, transportu, zbierania (wyrobów wcześniej zdemontowanych) i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

  Należy pamiętać, że dotacje mogą być udzielane na zadania, które nie zostały wszczęte lub zakończone przed złożeniem wniosku oraz zawarciem umowy z Gminą Miasta Włocławek. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć leżą po stronie właściciela nieruchomości. W ramach zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie będzie także realizowana naprawa, odbudowa czy modernizacja obiektów, z których zostanie usunięty azbest.

  Wnioski o udzielenie dotacji na zadanie związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w terminie do 31 marca 2021r. Miasto ma do rozdysponowania 50 tys. zł na ten cel.

  Pełna informacja na ten temat: https://bip.um.wlocl.pl/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-usuniecia-wyrobow-zawierajacych-azbest-z-nieruchomosci-osob-fizycznych-znajdujacych-sie-na-terenie-miasta-wloclawek-ze-srodkow-budzetu-miasta-w-2021r/

 • Marszałkowskie granty dla gastronomii i klubów fitness. Skorzystały m.in. podmioty z Włocławka Łącznie 4,6 mln zł trafiło na konta przedsiębiorców branż gastronomicznej i fitness z regionu, w ramach marszałkowskich grantów na utrzymanie miejsc pracy.

  Dwa nabory wniosków odbyły się w grudniu 2020, złożono blisko 600 aplikacji. Wsparcie przyznano 450 podmiotom. Granty obrotowe, wyłącznie dla małych firm lub mikroprzedsiębiorstw, to dofinansowanie etatów w wysokości 3 tysięcy złotych miesięcznie na pracownika. Firma, która w związku z obostrzeniami antyepidemicznymi musiała zamknąć lokal czy klub, mogła się ubiegać o 6 do 12 tysięcy złotych, w zależności od obrotów, na utrzymanie jednego lub dwóch stanowisk pracy.

  Ze wsparcia skorzystali m.in. przedsiębiorcy z Włocławka.

  Pełna informacja na ten temat wraz z przekierowaniem do wykazu beneficjentów: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36785-granty-dla-gastronomii-i-klubow-fitness-na-kontach-wszystkich-beneficjentow

 • Pasażerowie MPK polubili nowe biletomaty W listopadzie 2020 r. w autobusach MPK zostały zainstalowane biletomaty, w których możliwy jest zakup e-biletów.

  Zakupu dokonuje się w dwóch krokach: pierwszym krokiem jest wybór stosownego biletu na ekranie dotykowym, następnie należy przyłożyć zbliżeniową kartę płatniczą do czytnika biletomatu znajdującego się w dolnej części urządzenia. W przypadku kupna większej ilości biletów, operację należy powtórzyć dla każdego kolejnego biletu. Zakupiony bilet istnieje tylko w wersji elektronicznej i jest ważny tylko na dany przejazd (z ewentualną przesiadką).

  Okazuje się, że ta forma kupowania biletów cieszy się zainteresowaniem pasażerów. Ze statystyk Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wynika, że w listopadzie 2020 r. zostało zakupionych ponad 1 400 biletów na łączną kwotę ponad 2 900 zł. W grudniu 2020 r. pasażerowie miejskich autobusów kupili już ponad 4 600 biletów i w sumie zapłacili za nie prawie 9 600 zł.

  Styczeń 2021 to kolejny wzrost statystyk. Łącznie wykorzystano blisko 5 500 biletów, a ich sumaryczna wartość wynosi prawie 11 300 zł.

 • Lodowisko przy ul. Wysokiej ponownie czynne! Od 12 lutego 2021 r. Ośrodek Sportu i Rekreacji ponownie zaprasza na Lodowisko przy ul. Wysokiej. Wejścia o godz.: 15:00, 17:00, 19:00 a w weekendy (sobota, niedziela) dodatkowo o godz. 13:00.

  Informacja na ten temat jest opublikowana: http://osir.wloclawek.pl/aktualnosc/zapraszamy-na-lodowisko/

 • Kto znajdzie się w gronie „Ośmiu Wspaniałych”? Ostatni dzień zgłoszeń do wyjątkowego konkursu Piątek 12 lutego 2021 roku jest ostatnim dniem, w którym uczniowie podstawówek i szkół ponadpodstawowych mogą zgłaszać swój udział w Konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Zachęcamy do udziału młodzież działającą w wolontariacie zarówno w kategorii indywidualnej jak i grupowej (lokalnej i ogólnopolskiej).

  Głównym celem konkursu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, promowanie pozytywnych działań dzieci i młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia, a także podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) oraz uhonorowanie laureatów. Kształtowanie postaw altruistycznych wśród młodych ludzi i dostarczanie im alternatywnych form spędzania wolnego czasu przeciwdziała agresji i uzależnieniom.

  Zgłoszenia do Lokalnego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” będą przyjmowane do 12 lutego 2021 r. włącznie. Swoje uczestnictwo/kandydaturę można zgłosić drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 bądź wrzucając do urny dostępnej przy wejściu do miejskiego ratusza z zaznaczeniem na kopercie „Ośmiu Wspaniałych” – Wydział Edukacji.

 • Ruszył nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji Prezydent Miasta Włocławek ogłosił otwarty nabór uzupełniający kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Zgłoszeń można dokonywać w terminie od 11 lutego 2021 r. do 17 lutego 2021 r.

  Nabór uzupełniający dotyczy przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Czym jest Komitet Rewitalizacji? Stanowi on forum współpracy i dialogu między interesariuszami procesu rewitalizacji a organami Gminy Miasto Włocławek. Komitet pełni również funkcję opiniodawczo – doradczą Prezydenta Miasta Włocławek w związku z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

  Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,ruszyl_nabor_uzupelniajacy_kandydatow_na_czlonkow_komitetu_rewitalizacji_,1069.html

 • Webinarium z ofertą finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw ARP S.A. w ramach obchodów 30-lecia działalności otwiera drugi cykl webinariów prezentujących ofertę finansową dla małych i średnich przedsiębiorstw.

  Pierwszy z cyklu webinariów odbędzie się 15 lutego 2021 roku o godz. 12:00 i skierowany będzie do przedsiębiorców działających na obszarze województwa pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Wydarzenie będzie poświęcone instrumentom wsparcia finansowego dla małych i średnich przedsiębiorców, oferowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu w ramach Tarczy Antykryzysowej.

  Podczas webinarium uczestnicy dowiedzą się: 1. Jak ARP wspiera przedsiębiorców w ramach kompleksowej strategii finansowania; 2. Jakie są szczegóły oferty ARP S.A. skierowanej do przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, w tym: pożyczki obrotowej na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym; pożyczki obrotowej finansującej wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP; leasingu operacyjnego z karencją w spłacie dla klientów MŚP, którzy wykorzystują samochody ciężarowe czy autokary w swojej działalności gospodarczej; leasingu operacyjnego maszyn i urządzeń #Maszyneria; programu wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich, z przeznaczeniem na spłatę rat leasingowych finansowania zaciągniętego w komercyjnych firmach leasingowych. 3. Jak w szybki i łatwy sposób, bez wychodzenia z domu, można skorzystać z modułu do składania wniosków online za pomocą Portalu Klienta ARP. Po wystąpieniu prelegentów przewidziana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

  Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym webinarium. Link do rejestracji: https://www.interankiety.pl/f/7A1kn1Gv Informacje o kolejnych wydarzeniach będą publikowane na stronie www.arp.pl, www.pfr.pl, oraz w mediach społecznościowych.

 • Projekt: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim” Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku informuje, że w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. realizuje projekt: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych we Włocławku i powiecie włocławskim (IV)”.

  Informację PUP na ten temat publikujemy: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/77/16950/projekt-powiatowego-urzedu-pracy

 • Można jeszcze zgłaszać się na rachmistrzów spisowych Do 16 lutego 2021 r. potrwa przedłużony nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do prac w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021).

  Kto może zostać rachmistrzem? Kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru: https://bip.um.wlocl.pl/nabor-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych/

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie prowadzony w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

 • Nowa wystawa w Galerii Od 12 lutego 2021 r. od godziny 12:00 Galeria Sztuki Współczesnej przy ul. Miedzianej zaprasza na wystawę pt. „Historia kończy się i zaczyna” autorstwa Jacka Kamińskiego.

  Artysta mieszka i tworzy w Czernikowie koło Torunia. We Włocławku zostanie zaprezentowany jeden z cyklów malarskich, skupiający się na codzienności, jej powtarzalnych elementach, które z czasem zatracają swój rozpoznawalny kształt i znaczenie, obracając się w pierwotną materię. I ten właśnie moment przejściowy artysta stara się uchwycić i zachować w swoich pracach.

  Ze względów bezpieczeństwa nie odbędzie się tradycyjny wernisaż, a zwiedzanie wystawy odbywać się będzie zgodnie z reżimem sanitarnym. Część ekspozycji – 10 obrazów – zostanie zaprezentowanych w oknach Galerii.

  Wystawa będzie czynna do 28 lutego 2021. Wstęp wolny.