Opublikowano: pon, Cze 11th, 2018

Wiadomości z magistratu 11.06.2018

Włocławek, dn. 11 czerwca 2018 r.

 • Jeszcze tylko kilka dni zostało na zgłaszanie propozycji do Budżetu Obywatelskiego! Zgłaszający może złożyć więcej niż jedną propozycję do Budżetu Obywatelskiego Włocławka na rok 2019. Obowiązuje zasada, że każdą z propozycji należy złożyć na osobnym formularzu. Należy też pamiętać, że ta sama propozycja nie może być zgłoszona do dwóch puli środków. Wybór puli, do której propozycja zostaje zgłoszona (ogólnomiejska lub okręgowa), należy do zgłaszającego.

  Nabór propozycji do Budżetu Obywatelskiego zostanie zamknięty 15 czerwca,

  Ważne jest, że w edycji Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok może wziąć udział każdy mieszkaniec Włocławka, który ukończył 16 lat. Co więcej, w tej edycji można złożyć propozycję dotyczącą innego okręgu niż ten, w którym mieszkamy. Miejsce zamieszkania i teren, którego dotyczy dany projekt nie muszą mieć ze sobą związku. Ta sama zasada, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, będzie dotyczyła również głosowania.

  Łącznie do rozdysponowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 są 4 miliony złotych: 1 milion w puli ogólnomiejskiej i 3 miliony złotych do rozdysponowania w poszczególnych okręgach.

  Wyodrębnionych jest 7 okręgów z przypisanymi do nich maksymalnymi kwotami: Zazamcze – 600 000,00 zł; Małe Południe – 600 000,00 zł; Duże Południe – 300 000,00 zł; Śródmieście – 600 000,00 zł; Kazimierza Wielkiego – 400 000,00 zł; Michelin – 300 000,00 zł; Zawiśle – 200 000,00 zł.

  Funkcjonuje specjalna zakładka z informacjami dotyczącymi BO 2019: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/251/bo-ty-decydujesz-budzet-obywatelski-miasta-wloclawek-na-rok-2019  Została też uruchomiona strona: https://bo.wloclawek.eu/

  Formularz zgłoszenia propozycji do Budżetu Obywatelskiego jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.wloclawek.pl oraz na stronie internetowej: https://bo.wloclawek.eu/, a także w formie papierowej w: Urzędzie Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a oraz w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13.

  Weryfikacja propozycji oraz ogłoszenie listy propozycji nastąpi do dnia 17 sierpnia 2018 roku. Głosowanie odbywać się będzie od 20 sierpnia do 7 września.  Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 28 września.

  W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta Włocławek na rok 2019, do dyspozycji włocławian są: e-mail: budzet.obywatelski@um.wloclawek.pl, telefon: 54 414 43 55 (poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30, wtorek od 7.30 – 17.00, piątek 7.30 – 14.00).

 • Urząd Miasta czeka na opinie o projekcie Gminnego Programu Rewitalizacji Konsultacje społeczne projektu uchwały prowadzone będą do 13 czerwca.

  Jak zawsze w ramach konsultacji, zbierane są uwagi, opinie i propozycje w postaci papierowej i elektronicznej za pomocą formularza konsultacyjnego:

  – drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.wloclawek.pl

  – drogą korespondencyjną lub osobiście na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Rozwoju Miasta, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek w godzinach pracy Urzędu.

  Uwagi ustne można przekazać w: Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9, od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 18.00, w soboty w godz. od 11.00 do 16.00 oraz w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206 w poniedziałek, środę i czwartek w godz. od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 17.00, piątek od 7.30 do 14.00.

  Formularz konsultacyjny dostępny jest na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej, na oficjalnej stronie Gminy Miasta Włocławek www.wloclawek.pl, na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu, a także w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” i w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, pok. 206.

  Pełna informacja na ten temat, wraz ze szczegółowymi materiałami, dostępna jest m.in. pod adresem: http://www.wloclawek.pl/pl/artykul/77/8696/rozpoczynamy-konsultacje-spoleczne-projektu-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-wloclawek-na-lata-2018-2028

  Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 diagnozuje problemy najstarszej części Włocławka, zakłada cele strategiczne i operacyjne, wskazuje konkretne projekty i przedsięwzięcia dla najbardziej istotnych sfer życia mieszkańców.

  W sferze społecznej, która skupiać się będzie głównie na przywróceniu mieszkańcom poczucia sprawczości, zaplanowanych jest 27 przedsięwzięć na kwotę 22 454 137 zł. W sferze gospodarczej, skierowanej na pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości lokalnej, przewidzianych jest 9 przedsięwzięć na kwotę: 3 227 264 zł. Zadaniem kolejnych 11 przedsięwzięć będzie ukształtowanie w centrum Włocławka przyjaznej przestrzeni i poprawa jakości powietrza – tu dedykowana kwota wynosi 11 923 000 zł. I w końcu w sferze technicznej, której celem jest stworzyć godziwy standard techniczny, zaplanowanych jest 17 przedsięwzięć na kwotę: 197 380 148 zł. Łącznie mamy więc 64 przedsięwzięcia, w tym 92 projekty na kwotę: 234 984 549 zł.

  Informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,ponad_milionow_zlotych_na_propozycje_w_gpr_,306.html

 • Bezpłatne szczepienia przeciwko HPV Miasto Włocławek dołączyło do rosnącej rzeszy samorządów wspierających profilaktykę nowotworową w Polsce. Prezydent oraz Rada Miasta Włocławek podjęli decyzję o sfinansowaniu szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV).

  Co zrobić, aby zaszczepić dziecko?

  Do zaszczepienia niezbędne są: zgoda rodziców/prawnych opiekunów, wstępna ocena stanu zdrowia.

  Bezpłatne szczepienia są wykonywane przez Przychodnie Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. we Włocławku.

  Więcej informacji: www.mzoz.pl/poz

 • Startup Poland Camp we Włocławku. Jak podnieść skuteczność sprzedaży w firmie, wykorzystując przy tym nowe technologie? 14 czerwca we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości przy ul. Toruńskiej 148 odbędzie się pierwszy Startup Poland Camp we Włocławku.

  To już druga edycja organizowana przez Fundację Startup Poland w polskich miastach. Pierwszą wersję campów fundacja tworzyła z Google, tym razem Partnerem kooperującym zostało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

  Tematem przewodnim wydarzenia będzie sprzedaż produktów i usług z zastosowaniem nowych technologii w tym narzędzi internetowych, wspartej nowoczesnym marketingiem.

  Do Włocławka przyjadą eksperci branżowi. Wśród zaproszonych spoza miasta gości pojawią się: Dominik Pokornowski (3.14 Public Relation), Artur Smolicki (New Creative), Joanna Makocka (NCBiR), Mariusz Wesołowski (Adwise.me). Nie zabraknie też lokalnego akcentu – w bloku ,,Rób Startupy we Włocławku” zaprezentuje się miejscowa firma, która opowie o tym jak sprzedaje swoje produkty.

  Pełna informacja na ten temat: https://inkubator.wloclawek.pl/jak-podniesc-skutecznosc-sprzedazy-w-firmie-wykorzystujac-przy-tym-nowe-technologie-rusza-pierwszy-startup-poland-camp-we-wloclawku/

 • Wstrzymanie przepływu przez Stopień Wodny Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Inspektorat we Włocławku informuje, że w związku z koniecznością dokonania przeglądu technicznego progu stabilizującego poziom wody dolnej Stopnia Wodnego we Włocławku oraz wykonania badań batymetrycznych dna dolnego stanowiska, 14 czerwca w godz. 9.00-13.00 zostanie wstrzymany przepływ wody przez stopień.

  Spowoduje to obniżenie się poziomu wody w Wiśle o ok.1,5 metra w rejonie Włocławka i o ok. 1 metr w rejonie Torunia. Pogorszenie się warunków do żeglugi poniżej Stopnia wodnego będzie się utrzymywało do 12 godzin po wstrzymaniu przepływu.

  W związku z tym służby proszą o zachowanie szczególnej ostrożności.

  Szczegółowe informacje można uzyskać a Nadzorze Wodnym we Włocławku, tel. 54 233 93 95 wew. 25 lub 601 38 11 89.

 • Spotkanie informacyjne w sprawie grantów na oddolne działania lokalne Spotkanie informacyjne dotyczące pozyskania grantów odbędzie się we Włocławku w dniu 19.06.2018 w godzinach 10.00- 14.00, we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej.

  Ośrodek TŁOK i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica przyznają granty do 5 tys. zł dla nieformalnych grup i młodych organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego, które chcą działać na rzecz lokalnej społeczności i najbliższego otoczenia.

  Mieszkańcy województwa, którzy mają pomysł na ciekawe wydarzenie, chcą zorganizować w sąsiedztwie warsztaty, spotkania integracyjne, wyjazdy, zajęcia sportowe itp. – mogą aplikować o grant, jeśli uda im się zebrać grupę minimum 3 osób, które zajmą się koordynacją działań, i wypełnią wniosek projektowy, opisując m.in. przydatność projektu dla społeczności lokalnej.

  Granty mają pomóc w zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców województwa, umożliwić im podejmowanie wspólnych działań w obrębie sąsiedztwa, osiedla, wsi, miejscowości itp. Grupa seniorów z dotacji może sfinansować np. zajęcia ruchowe czy artystyczne; grupa rodziców – warsztaty dla dzieci; osoby zainteresowane fotografią – warsztaty fotograficzne itd.

  Nabór wniosków już niebawem.

  DLA KOGO GRANTY? Dla grup nieformalnych – składających się z min. 3 osób, dla grup samopomocowych – sąsiedzkich, osiedlowych itp., dla młodych organizacji pozarządowych – działających nie dłużej niż 30 miesięcy na moment składania wniosku.

  Pełna informacja na ten temat: http://cop.wloclawek.pl/2018/06/spotkanie-informacyjne-w-sprawie-grantow-na-oddolne-dzialania-lokalne/

 • Pod patronatem Prezydenta Włocławka. III Dyktando Włocławskie dla Dzieci Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia” organizuje III edycję Dyktanda Włocławskiego dla Dzieci, które swoim patronatem objął Prezydent Miasta Włocławek dr Marek Wojtkowski.

  Celem tego cyklicznego wydarzenia, adresowanego do dzieci z włocławskich szkół podstawowych, jest zaszczepienie fascynacji poprawną polszczyzną, kulturą i historią regionu oraz rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych. Dyktando Włocławskie dla Dzieci nawiązuje do idei i tradycji organizowanego przez wiele lat przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku Dyktanda Włocławskiego – przedsięwzięcia o charakterze regionalnym i ogólnopolskim.

  Dyktando zorganizowane zostanie w dwóch grupach wiekowych szkoły podstawowej: klasy  I-III i klasy IV – VI. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy Dyktanda otrzymają dyplomy. Autorem tekstu dyktanda jest znany regionalista i  miłośnik mowy polskiej, kierownik Studium Języka Polskiego i Kultury Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku  dr Adam Wróbel, prof. nzw. KSW. Dyktando poprowadzi, w imieniu Patrona Honorowego, Zastępca Prezydenta Miasta ds. edukacji i spraw społecznych dr Barbara Moraczewska.

  III Dyktando Włocławskie dla Dzieci przeprowadzone będzie 13 czerwca w Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 17  I p.

  Dyktando organizowane jest w ramach IV edycji Uniwersytetu Otwartego VLADISLAWIA dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Nauka i wiedza przełamują bariery” – zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Włocławek a prowadzonego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”.

  Więcej informacji na www.fundacjavladislawia.pl

 • Konkurs: „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat” Organizatorzy konkursu szukają ludzi przedsiębiorczych, którzy mają pomysł, wiedzą czego chcą, a do realizacji brakuje im jedynie wiedzy eksperckiej i środków.

  Główną nagrodą w projekcie konkursowym jest realizacja pomysłu i całkowite sfinansowanie zwycięskiego projektu o wartości 500.000 złotych. Każdy przemyślany projekt, który ma szanse w realny sposób przyczynić się do zmiany życia lokalnej społeczności na lepsze, do wsparcia osób potrzebujących pomocy lub ochrony środowiska może zostać zgłoszony do projektu konkursowego.

  Ważne jest, żeby umieć go dobrze przedstawić. Wykazać, że nie jest jedynie spontaniczną wizją, ale konkretnym pomysłem, który powstał z pasji i determinacji do „zmieniania świata”. Sposób opisania projektu, zaangażowanie włożone w jego opracowanie i przedstawienie pomysłu na realizację – będą jednymi z kluczowych kryteriów projektu konkursowego.

  W konkursie mogą wziąć m.in. udział: fundacje, stowarzyszenia, jednostki oświatowe, kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe w rozumieniu ustawy o sporcie,    spółdzielnie socjalne, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe.

  Szczegóły można uzyskać ze strony: www.zmieniajswiatbx50.pl

Jamróz - Rowery” height=
MartinezFilm

Informacje

Odpowiedzą za posiadanie narkotyków

13 sierpnia 2018, Możliwość komentowania Odpowiedzą za posiadanie narkotyków została wyłączona

Małoletni i alkohol

9 sierpnia 2018, Możliwość komentowania Małoletni i alkohol została wyłączona

ZUS zaprasza lekarzy na konsultacje

8 sierpnia 2018, Możliwość komentowania ZUS zaprasza lekarzy na konsultacje została wyłączona

Podwórkowe czytanie – wakacyjne spotkanie z bajkami

7 sierpnia 2018, Możliwość komentowania Podwórkowe czytanie – wakacyjne spotkanie z bajkami została wyłączona

Międzynarodowo na ludowo

6 sierpnia 2018, Możliwość komentowania Międzynarodowo na ludowo została wyłączona

Warsztaty Rodzinne “Być jak Zagajewski” w Zbiorach Sztuki

1 sierpnia 2018, Możliwość komentowania Warsztaty Rodzinne “Być jak Zagajewski” w Zbiorach Sztuki została wyłączona

Archiwa