Opublikowano: pon, Mar 11th, 2019

Wiadomości z magistratu 11.03.2019

Włocławek, dn. 11 marca 2019 r.

 • Ulica 3 Maja woonerfem – w środę ruszają konsultacje 13 marca o godz. 17:00 w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 rozpoczną się konsultacje dotyczące projektu pn. „3 Maja woonerfem”, realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028.

  Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w stworzenie pierwszego „miejskiego podwórca”, łączącego w sobie funkcje wypoczynkowe, rekreacyjne i pieszo rowerowe. Szczególnie liczymy na aktywny udział w spotkaniu mieszkańców ulicy 3 Maja oraz przedsiębiorców działających w tym newralgicznym dla miasta rejonie.

 • Samorząd Włocławka wspiera inicjatywy na rzecz seniorów Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 26 lutego roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w roku 2019 w zakresie polityki społecznej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć w ramach trzech głównych zadań.

  Zadanie nr 1 to aktywizacja społeczna seniorów, organizacja imprez integracyjnych popularyzujących różne formy aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego celem ograniczenia zjawiska wykluczenia społecznego.

  Zadaniem nr 2 jest poprawa warunków życia seniorów, osób niepełnosprawnych oraz niezaradnych życiowo poprzez zapewnienie pomocy rzeczowej. Pomoc rzeczowa może być udzielana m.in. w postaci żywności, ubrań, środków czystości i sprzętów gospodarstwa domowego. W ramach realizacji zadania oferent powinien współpracować z jednostkami oraz podmiotami realizującymi zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym. m.in. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie we Włocławku.

  Zadanie nr 3 to projekt: „Złota rączka dla włocławskich seniorów”. Zadanie polega na udzielaniu włocławskim seniorom bezpłatnej pomocy w formie wykonywania usług technicznych, m.in. przy usuwaniu drobnych usterek domowych i prostych prac montażowych. Działania realizowane w ramach zadania kierowane są do osób w wieku 70 lat i więcej, szczególnie tych mieszkających samotnie, dysponujących niskimi dochodami, które potrzebują pomocy w wykonaniu prostych domowych czynności technicznych.

  Termin składania ofert konkursowych mija 19 marca 2019 r.

  Ogłoszenie wyników przewidziane jest do dnia 18 kwietnia 2019 r.

  Szczegółowa specyfikacja konkursu: http://www.bip.um.wlocl.pl/otwarty-konkursu-ofert-na-wykonywanie-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-gminy-w-roku-2019-w-zakresie-polityki-spolecznej-przez-organizacje-pozarzadowe-oraz-inne-podmioty-prowad/

 • Tydzień pod hasłem: „Życzliwy Włocławek” W dniach 11 – 15 marca we włocławskich szkołach będzie prowadzona kampania: „Życzliwy Włocławek”.

  Zaplanowano szereg przedsięwzięć. W placówkach odbędą się tematyczne zajęcia i pogadanki, warsztaty dla rodziców i wspólne zabawy.

  Dzieci i młodzież podzielą się także życzliwością z mieszkańcami Włocławka. W ramach kampanii zaplanowano m.in. rozdawanie przechodniom różnych symboli życzliwości (naklejek, balonów, kwiatów, owoców) oraz… przytulanie.

  Szkoły zorganizują teatralne inscenizacje, ruszy „poczta życzliwości”, powstanie też żywy „Łańcuch dobrych serc”.

  Wśród wydarzeń zaplanowanych na dziś są m.in.: w SP 5 – przygotowanie przez uczniów „Pocztówek z uśmiechem”; w Zespole Szkół nr 3 – „Dzień magicznych słów”, czyli „ubieranie” szkoły w magiczne słowa umieszczane na korytarzach, drzwiach, tablicach; w Przedszkolu Publicznym nr 30 akcja „Życzliwa rodzina” – obdarowywanie rodziców zrobionymi przez przedszkolaków odznakami życzliwości.

  To tylko część przykładów zaplanowanych w ramach kampanii działań. W akcji „Życzliwy Włocławek” weźmie udział 45 placówek.

  Szczegółowe informacje na temat przedsięwzięć w ramach kampanii, placówki publikują na swoich stronach internetowych.

 • W sobotę rozpoczyna się wiosenna zbiórka wielkogabarytów 16 marca ruszy pierwsza, tegoroczna zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, z poszczególnych osiedli z terenu Włocławka.

  Harmonogram zbiórki jest następujący:

  16 marca w godz. od 6:00 do 15:00 – osiedle ŚRÓDMIEŚCIE
  23 marca w godz. od 6:00 do 15:00  – osiedle POŁUDNIE;
  30 marca w godz. od 6:00 do 15:00  – osiedle ZAZAMCZE i ZACHÓD, KAZIMIERZA WIELKIEGO, WSCHÓD I RYBNICA;
  06 kwietnia w godz. od 6:00 do 15:00 –  osiedle MICHELIN I ZAWIŚLE;

  Mieszkańcy poszczególnych osiedli powinni wystawić przed swoją posesją meble i inne odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, najpóźniej dzień przed planowanym odbiorem.

  Mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielolokalowej zarządzanej przez Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty, Zarządców zobowiązani są do wystawienia ww. odpadów na terenach, na których odbywają się zbiórki odpadów komunalnych /tzw. pergole/, właściwych ze względu na ich miejsce zamieszkania.

  Mieszkańcy, którzy nie wystawią ww. odpadów w wyznaczonym terminie mogą je dostarczyć  bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonuje przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku, w godz. od 700 do 1800  i w soboty od 900 do 1400 (styczeń, luty, marzec, kwiecień, listopad, grudzień) i od 900 do 1600 (maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik).

  Szczegółowe informacje na ten temat: https://www.zbierajselektywnie.pl/zbiorka-mebli

 • MPK chce kupić nowe autobusy Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne ogłosiło przetarg nieograniczony na zakup i dostawę fabrycznie nowych, ekologicznych, jednoczłonowych, niskopodłogowych autobusów miejskich klasy Maxi.

  Zgodnie z wytycznymi specyfikacji, mają to być m.in. pojazdy niskopodłogowe, spełniające normę EURO-6, z dwustrefową klimatyzacją i systemem monitoringu wizyjnego, z 83 miejscami dla pasażerów. Pozostałe szczegóły są dostępne na stronie MPK.

  Otwarcie ofert nastąpi w kwietniu.

  Dokumenty przetargowe są opublikowane: http://www.mpk.com.pl/?id=3&news=1004

 • Szkoły z Włocławka w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny” Znamy listę szkół podstawowych z województwa, których uczniowie wezmą udział w konkursie „Ekologiczny edukator szkolny” organizowanym przez Urząd Marszałkowski. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody – rowery górskie oraz wyjazd na „zieloną szkołę”.

  W ramach konkursu uczniowie przygotują projekt związany z ochroną środowiska i walorami przyrodniczymi obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt może być wykonany dowolnej formie. Na realizację pracy konkursowej można otrzymać grant w wysokości 650 złotych. Pracę należy udokumentować, między innymi w formie filmu, reportażu, prezentacji czy wydawnictwa i złożyć do 1 czerwca.

  Wśród 64 szkół podstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego zakwalifikowanych do konkursu są obecne placówki z Włocławka.

  Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33854-ekologiczny-edukator-szkolny-konkurs-dla-uczniow

 • Warsztaty modelarskie dla dzieci i młodzieży W Klubie Integracji Społecznej MOPR odbywają się warsztaty modelarskie dla najmłodszych podopiecznych korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Dzieci podczas warsztatów konstruują różne modele, budują domy z zapałek, rozwijają motorykę.

  Zajęcia odbywają się co tydzień we wtorki od godz. 15.30. do 17.00 w siedzibie Klubu Integracji Społecznej przy ul. Okrzei 61.

  Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2213

 • W ramach marszałkowskiego programu można wykonać diagnostykę jelit Trwa finansowany ze środków  naszego Regionalnego Programu Operacyjnego wojewódzki program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego, z bezpłatnymi badaniami kolonoskopowymi, którymi obejmujemy blisko 25 tysięcy osób. Badania realizuje 14 wybranych w konkursie o dofinansowanie placówek medycznych w całym regionie. Z naszej propozycji skorzystało już ponad 5,5 tysiąca osób.

  Z bezpłatnych przesiewowych badań kolonoskopowych mogą skorzystać osoby z grup podwyższonego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego – w wieku 50-65 lat, a także młodsze, w których rodzinach stwierdzono wcześniej tego rodzaju schorzenia.

  Nie ma rejonizacji, więc każdy z mieszkańców regionu może wybrać dla siebie dowolną placówkę z listy, którą zamieszczamy poniżej. Są na niej m. in. kontakty telefoniczne. Czas oczekiwania na badanie różni się w zależności od wybranej placówki. Najkrócej, 7 dni, czeka się we Włocławku – w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym przy ul. Królewieckiej (filia regionalnego Centrum Onkologii) i Szpitalu Popiełuszki; najdłużej, 6 miesięcy, w Szpitalu Miejskim w Toruniu. Dłużej – 7 miesięcy w Centrum Onkologii w Bydgoszczy i 12 miesięcy w jego włocławskiej filii – poczekamy też, jeśli kolonoskopia będzie musiała zostać zrobiona w znieczuleniu.

  Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/33995-zrob-kolonoskopie-bez-rejonizacji-bez-dlugiego-oczekiwania-nieodplatnie

 • Dyżur radnych Dziś dyżur będą pełnić radni z okręgu wyborczego Nr 3 „Małe Południe”.

  Radni pełnią dyżury zgodnie ze swoimi okręgami wyborczymi w każdy  roboczy poniedziałek tygodnia, w godzinach od 14.00 do 16.00, w pokoju nr 20 (na II piętrze) w budynku „B” Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Tel. kontaktowy 54 414-44-95 lub 414 42 37.

  Bieżące informacje o dyżurach radnych są publikowane pod adresem: http://www.bip.um.wlocl.pl/dyzury-radnych-rm/

MartinezFilm

Informacje

Koncert na Dzień Matki i festyn z okazji Dnia Dziecka w Izbicy Kujawskiej

23 maja 2019, Możliwość komentowania Koncert na Dzień Matki i festyn z okazji Dnia Dziecka w Izbicy Kujawskiej została wyłączona

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w karate Tradycyjnym

21 maja 2019, Możliwość komentowania Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w karate Tradycyjnym została wyłączona

Spotkanie dla dzieci i mam w bibliotece

21 maja 2019, Możliwość komentowania Spotkanie dla dzieci i mam w bibliotece została wyłączona

Piękne włocławianki walczą o tytuł Miss Pascala!

21 maja 2019, Możliwość komentowania Piękne włocławianki walczą o tytuł Miss Pascala! została wyłączona

“Złoty Dyplom” dla włocławskiego Chóru “Canto”

20 maja 2019, Możliwość komentowania “Złoty Dyplom” dla włocławskiego Chóru “Canto” została wyłączona

Juwenalia 2019

20 maja 2019, Możliwość komentowania Juwenalia 2019 została wyłączona

Archiwa