Opublikowano: wt, Wrz 10th, 2019

Wiadomości z magistratu 10.09.2019

Włocławek, dn. 10 września 2019 r.

 • Włocławski Budżet Obywatelski 2020. Już za tydzień ruszy głosowanie 17 września 2019 roku rozpocznie się głosowanie na projekty w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie potrwa do 1 października 2019, a ogłoszenie wyników głosowania nastąpi najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

  Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie będzie dostępny od 17 września w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wloclawek.pl, na stronie dedykowanej WBO https://bo.wloclawek.eu/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

 • Jak uzyskać mikrogrant? Dziś kolejny dyżur We wtorki 10, 17, 24 i 30 września 2019 zapraszamy do kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 na spotkania informacyjne dotyczące realizacji “Programu wsparcia projektów lokalnych”. Zachęcamy wszystkich chętnych do udziału i złożenia wniosku o mikrogrant.

  W trakcie spotkań pracownicy Biura Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek przybliżą ideę mikrograntów oraz pomogą w wypełnieniu wniosków aplikacyjnych. O środki z Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018 – 2028 mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz prawne, grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe.

  Wsparcie finansowe udzielane będzie w kwocie od 500 do 2 500 zł. Serdecznie zapraszamy w godz. 16:00-17:00.

  Informacja na ten temat jest opublikowana: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,jak_uzyskac_mikrogrant_przyjdz_na_nasz_dyzur_,617.html

 • Trwa pierwsza edycja konkursu: „Markowy Lokal Śródmieścia” Prezydent Włocławka zaprasza do udziału przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie obszaru rewitalizacji. Zwycięski podmiot otrzyma tytuł „Markowego lokalu Śródmieścia” oraz voucher na pakiet usług promocyjnych w lokalnych mediach.

  Konkurs ma na celu podniesienie poziomu gospodarczego obszaru rewitalizacji oraz wsparcie przedsiębiorców i promocję ich działalności gospodarczej poprzez wybór najlepszej jakościowo usługi lub produktu, chcąc docenić ich potencjał, ofertę handlową, a także jakość usług lub produktów oraz poziom obsługi klienta.

  Zgłoszenia są przyjmowane na formularzu zgłoszeniowym w formie papierowej. W przypadku formularza złożonego przez mieszkańca, zgłoszenie wymaga uzyskania pisemnej zgody wskazanego podmiotu.

  Harmonogram konkursu:

  nabór zgłoszeń: 1 września – 21 września 2019
  weryfikacja zgłoszeń: 22 września – 30 września 2019
  głosowanie na stronie internetowej www.wloclawek.pl: 1 października – 14 października 2019
  ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 15 listopada 2019

  Szczegółowe informacje na ten temat wraz z dokumentami do pobrania: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,przedsiebiorco_wez_udzial_w_konkursie_markowy_lokal_srodmiescia__,606.html

 • Umowa na budowę nowych mieszkań podpisana Przy ul. Celulozowej powstanie osiedle złożone z czterech wielorodzinnych bloków mieszkalnych. Gmina Miasto Włocławek zawarła umowę ze spółką Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe na realizację tego przedsięwzięcia.

  Urząd Miasta przeprowadzi nabór wniosków o zawarcie umowy najmu, jednak najpierw – zarządzeniem Prezydenta Włocławka – zostaną określone wzory dokumentów aplikacyjnych.

  Nabór wniosków ma się rozpocząć w październiku 2019 r. i potrwać do końca marca 2020 r.

  W załączeniu szersza informacja na ten temat.

 • Ulica Figowa zostanie przebudowana Urząd Miasta rozstrzygnął postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Figowej w ramach zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych”. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

  Najkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu złożyła Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM, z całkowitą ceną oferty brutto wynoszącą 128 115,23 zł.

  Wykonawca będzie miał obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w taki sposób, aby zapewnić ciągłość ruchu na ul. Figowej w oparciu o wykonany we własnym zakresie i własnym kosztem projekt tymczasowej organizacji ruchu.

 • Komunikat o robotach w obrębie pasa kolejowego Przypominamy, że w dniach od 10 do 13 września 2019 roku Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. w Gdańsku będzie realizować remont nawierzchni w przejeździe kolejowym kat. A na linii nr 18 Kutno-Piła Gł. st. Włocławek w ciągu ul. Szpitalnej.

  Roboty będą wykonywane w obrębie pasa kolejowego.

 • Terenowe warsztaty dla mieszkańców Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej organizuje warsztaty dla mieszkańców. Zajęcia będą miały formę spaceru.

  Spotkanie odbędzie się w sobotę 14 września 2019 roku w Parku im. H. Sienkiewicza – w ogrodzie na Pompce. Początek o godz. 10:00.

 • Mobilne PSZOKI na ulicach W sobotę 14 września 2019 r. w sześciu lokalizacjach na terenie miasta będą dostępne mobilne PSZOKI, czyli punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

  Będą to następujące miejsca: aleja Jana Pawła II w godz. od 7:30 do 10:30, ul. Promienna w godz. od 7:30 do 10:30, ul. Broniewskiego w godz. od 7:30 do 10:30, ul. Witoszyńska 16/Grodzka 82 w godz. od 11:00 do 14:00, Zielony Rynek w godz. od 11:00 do 14:00, ul. Ostrowska w godz. od 11:00 do 14:00.

  Wykaz jest opublikowany: https://www.zbierajselektywnie.pl/aktualnosci

 • Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS W dniach 23 – 27 września 2019 roku w Inspektoracie ZUS przy ul. Płockiej 167 odbędzie się Tydzień Przedsiębiorcy.

  W trakcie Tygodnia Przedsiębiorcy będzie można uzyskać informacje z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu przez osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, właściwego ustawodawstwa, w przypadku wykonywania pracy w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii, ulg należności z tytułu zaległych składek oraz o rodzajach świadczeń w zależności od formy zatrudnienia/ ubezpieczenia. Poruszana będzie także kwestia delegowania pracowników do pracy za granicą.

  Podczas wydarzenia będzie można skorzystać z indywidualnych porad w ramach dyżurów eksperckich a także wysłuchać prelekcji.

  W dniu 26.09.2019 r. ZUS zaprasza na dyżury eksperckie przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Eksperci dyżurować będą w  godz. 10:00-13:00 w siedzibie Inspektoratu ZUS we Włocławku, Sala Obsługi Klientów.

  Zapisy na bezpłatne seminaria przyjmowane są do 20 września 2019 r. pod numerem telefonu 56 610 93 12.

  Tematy seminariów:

  Elektroniczny ZUS dla początkujących – 23.09.2019 r. w godz. 10:00 – 12:00, w siedzibie Inspektoratu ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167, sala 104,

  Ulgi w spłacie zadłużenia z tytułu składek  – 24.09.2019, godz. 10:00 – 11:30, w siedzibie Inspektoratu ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167, sala 104,

  Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne – 25.09.2019, godz. 10:00 – 11:00, w siedzibie Inspektoratu ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167, sala 104,

  Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia -25.09.2019, godz. 11:00-12:30, w siedzibie Inspektoratu ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167, sala 104,

  Zatrudniam legalnie – współpraca ZUS przy ustalaniu i wypłacie świadczeń krótkoterminowych – 27.09.2019, godz. 09:00 – 11:00, w siedzibie Inspektoratu ZUS we Włocławku, ul. Płocka 167, sala 104.

  Informacja na temat akcji ZUS: https://www.zus.pl/firmy/pozostale/tydzien-przedsiebiorcy

MartinezFilm

Informacje

Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie

13 września 2019, Możliwość komentowania Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie została wyłączona

Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta”

12 września 2019, Możliwość komentowania Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta” została wyłączona

Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi.

9 września 2019, Możliwość komentowania Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi. została wyłączona

Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku

9 września 2019, Możliwość komentowania Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku została wyłączona

Półkolonie z Bazą Przygody

9 września 2019, Możliwość komentowania Półkolonie z Bazą Przygody została wyłączona

Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej”

9 września 2019, Możliwość komentowania Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej” została wyłączona

Archiwa