Opublikowano: wt, Lip 10th, 2018

Wiadomości z magistratu 10.07.2018

Włocławek, dn. 10 lipca 2018 r.

 • Kto poprowadzi kawiarnię obywatelską? Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

  Przedmiotem konkursu jest prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9.

  Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi do 70 000,00 zł.

  Zadanie realizowane jest w związku z wdrażaniem projektu ,,Śródmieście na drodze do zmian -opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka”, współfinasowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020.

  Ogłoszenie o otwartym konkursie zostało opublikowane 6 lipca. Termin składania ofert wyznaczony został na 21 dzień od daty opublikowania ogłoszenia.

  Decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanych środków publicznych podejmie Prezydent Miasta Włocławek po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej specjalnie w tym celu.

  Szczegółowe materiały są opublikowane: http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-1882018-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-6-lipca-2018-r-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-dzialalnosci-wspomagajacej-rozwoj/

 • MPWiK buduje sieć kanalizacyjną Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje za pośrednictwem swojej witryny internetowej, że rozpoczyna realizację następujących zadań inwestycyjnych:

  Zadanie nr 1 – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Szkolnej (od ul. Brzezinowej do ul. Paprociej)

  Zadanie nr 2 – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Papieżka (końcówka – od ul. Duninowskiej do posesji nr 25

  Zadanie nr 3 – Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kochanowskiego (od ul. Konopnickiej)

  Zadanie nr 4

  a)Budowa  sieci wodociągowej w ul.  Planty od. ul. Nagórskiego do posesji 83 i 87

  b)Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z przepompownią w ul. Planty 77, 79, 93, 91, 95, 89a + 3 posesje

  Zadanie nr 5 – Budowa sieci kanalizacyjnej w rejonie ul. Dziewińskiej, Płowieckiej, Planty i Kaliskiej

  Zadanie nr 6 – Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Kolskiej od nr 9 do ul. Planty

  Zadanie nr 7 – Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Dziewińska 9-15

  Termin wykonania zadań do końca października 2018 r. (z wyjątkiem zadania nr 7 – do końca września 2018 r.).

  Łączna wartość robót to ok. 1,9 mln zł.

  Informacja jest opublikowana: https://www.mpwik.wloclawek.pl/

 • Dotacje z RPO dla firm na badania i rozwój Do 13 lipca przedsiębiorstwa z regionu mogą składać wnioski o wsparcie finansowe na realizację prac rozwojowych oraz rozwój infrastruktury badawczej. Do podziału w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego jest 70 milionów złotych.

  Mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać wsparcie na stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach w tym zakup aparatury, sprzętu i technologii. Dofinansowanie trafi także na prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych z myślą o komercjalizacji ich wyników. Minimalny poziom dofinansowania to 200 tysięcy złotych.

  Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32857-rpo-dla-firm-na-badania-i-rozwoj

  • Dyżur Prezydenta Włocławka i zastępcy prezydenta Włocławka w „Śródmieście Cafe” Dziś od godz. 11.00 do godz. 12.00 w kawiarence obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 będzie dyżurował prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

  Również dziś w kawiarence obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 odbędzie się dyżur Barbary Moraczewskiej – zastępcy prezydenta Włocławka ds. edukacji i spraw społecznych. Dyżur rozpocznie się o godz. 12.00 i potrwa godzinę.

  Warto dodać, że kawiarenka obywatelska cieszy się wśród mieszkańców dużą popularnością. Od początku 2017 roku do końca maja 2018 roku „Śródmieście Cafe” odwiedziło prawie 8 tysięcy osób.

  Informacja o dzisiejszych dyżurach: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,dyzur_prezydenta_i_pierwszego_zastepcy__,333.html

 • Włocławek mówi przemocy STOP Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie informuje, że projekt „Włocławek mówi przemocy STOP” jest niezwykle pozytywnie odbierany przez mieszkańców Włocławka.

  W ramach tegorocznej edycji projektu działania zostały rozszerzone. Obejmą one przede wszystkim, edukację dzieci, młodzieży oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy. Projekt stawia sobie za cel poprawienie jakości i zwiększenie dostępności do specjalistycznego wsparcia na terenie miasta.

  Ważnym, a zarówno nowym, przedsięwzięciem jest prowadzenie dyżurów specjalisty oddziaływań korekcyjno–edukacyjnych. Oferta pomocy skierowana jest do wszystkich osób, które mają trudność w kontrolowaniu swojej impulsywności. Każda zainteresowana osoba może zgłosić się osobiście do pracownika socjalnego w rejonie, który udzieli podstawowych informacji oraz przyjmie zgłoszenie uczestnika. Zgłoszenia można składać także w siedzibie Sekcji Asysty Rodzinnej ul. Ogniowa 8/10. Objęcie wsparciem jest bezpłatne.

  Ponadto prowadzone będą sprawdzone już we wcześniejszej edycji działania, a w tym „pa-TROLKI POMAGAJĄ”. Pracownicy MOPR będą odwiedzali osoby, które wymagają wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Podobnie, jak w minionym roku patrole będą monitorowały sytuację rodzin w godzinach późno popołudniowych i wieczornych w wybrane dni wolne od pracy. Ta forma będzie wspierała osoby, które są narażone na doświadczanie przemocy domowej, ze  szczególnym uwzględnieniem dzieci.

  Pełna informacja na ten temat: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=1943

 • Piknik historyczny i przegląd artylerii czarnoprochowej. Konferencja prasowa Dziś o godz. 11.00 na terenie rekreacyjnym przy Hali Mistrzów (Grzywno) odbędzie się konferencja prasowa poświęcona organizacji IV Włocławskiego Pikniku Historycznego połączonego z IV Włocławskim Przeglądem Artylerii Czarnoprochowej oraz inscenizacjami batalistycznymi, które odbędą się w dniach 13-15 lipca br.

  Organizatorem wydarzeń jest Stowarzyszenie PATROL Włocławek.

 • Konkurs „Mój albumik wakacyjny” Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej zaprasza wszystkie dzieci w wieku 5-15 lat do udziału w konkursie pt. „Mój albumik wakacyjny”.

  Zadanie konkursowe polega na opisaniu w dowolny sposób przynajmniej 5 dni tegorocznych wakacji. Mogą to być rysunki, fotografie, opowiadania, relacje (w formie papierowej lub elektronicznej).

  Termin zgłaszania prac mija z końcem wakacji, tj. 31 sierpnia.

  Konkurs jest realizowany w ramach projektu pn. „Czas na nasz wolny czas… z książką i biblioteką” finansowanego przez Urząd Miasta Włocławek.

  Regulamin konkursu: http://www.biblioteka.wloclawek.pl/news.php?id=3993

 • Warsztaty teatralne „Podróż do krainy zabawy” i „Teatr przedmiotu” Wakacyjne warsztaty organizowane przez Teatr Impresaryjny skierowane są do dzieci i młodzieży pozostających na okres wakacji w mieście, które uczestniczyć będą w zajęciach półkolonijnych w miejskich placówkach kultury, świetlicach, bibliotekach i klubach.

  W trakcie zajęć w teatrze uczestnicy poznają m.in. techniki gry aktorskiej, „czystego mówienia”, zapoznają się z metodami gry na scenie, a także metodami tworzenia lalek i scenografii.

  Szczegółowe terminy warsztatów: http://teatrwloclawek.pl/

 • Bez prądu Planowane przerwy we Włocławku: dnia 12 lipca w godz. od 10.00 do 13.00 stacja 15/0,4 kV Kryniczna obwód 800 ul. Korczaka, Mystkowskiego, Wiejska 109; dnia 13 lipca w godz. 10.00 do 16.00 stacja Spokojna obwód 100 – ulice Radyszyńska, Wschodnia, Spokojna.

  Wyłączenia planowane przez Energa Operator można sprawdzać pod adresem: http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/planowane_wylaczenia.xml#r1009

Jamróz - Rowery” height=
MartinezFilm

Informacje

4. FAI Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów 2018 przeszły do historii!

18 września 2018, Możliwość komentowania 4. FAI Balonowe Mistrzostwa Świata Juniorów 2018 przeszły do historii! została wyłączona

22 września mecz „Wilczyc” Włocławskiej Akademii Piłkarskiej z drużyną Ostrowia 1909 Ostrów Wlkp

18 września 2018, Możliwość komentowania 22 września mecz „Wilczyc” Włocławskiej Akademii Piłkarskiej z drużyną Ostrowia 1909 Ostrów Wlkp została wyłączona

Szkoła w Chmurze Microsoft

18 września 2018, Możliwość komentowania Szkoła w Chmurze Microsoft została wyłączona

w CK “Browar B.”

18 września 2018, Możliwość komentowania w CK “Browar B.” została wyłączona

Turniej Tenisa z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dla młodzieży pnadgimnazjalnej

18 września 2018, Możliwość komentowania Turniej Tenisa z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości dla młodzieży pnadgimnazjalnej została wyłączona

ZUS ostrzega: Uwaga, oszuści

16 września 2018, Możliwość komentowania ZUS ostrzega: Uwaga, oszuści została wyłączona

Archiwa