NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 09.02.2021

Włocławek, dn. 9 lutego 2021 r.

 • Wracają pociągi relacji Włocławek-Kutno! Na ostatniej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (8 lutego 2021 r.) marszałek Piotr Całbecki poinformował o kolejnym etapie wdrażania planu przywracania połączeń kolejowych w relacjach, które wcześniej zostały tymczasowo zawieszone.

  Po reaktywacji w styczniu linii Laskowice-Czersk i Chełmża-Bydgoszcz, od 26 lutego 2021 wrócą  pociągi relacji Włocławek-Kutno. O przywrócenie połączeń, których brak oznaczał wykluczenie komunikacyjne dla bardzo wielu mieszkańców podróżujących do pracy, szkoły czy w innych niezbędnych życiowo sprawach, apelował prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

  Artykuł na temat sesji Sejmiku, w tym decyzji w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych Włocławek-Kutno, jest dostępny pod adresem: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36767-xxix-sesja-sejmiku-wojewodztwa

 • Miasto planuje rozbudowę drogi wiodącej nad Zalew Włocławski Urząd Miasta ogłosił postępowanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla rozbudowy drogi na Zalew Włocławski. Chodzi o ok. 150-metrowy odcinek od ul. Płockiej do Przystani na Zalewie Włocławskim.

  Przy drodze pojawi się m.in. nowe oświetlenie uliczne, zatoka przystankowa z wiatą rowerową, planowane jest wykonanie doświetlonych przejść dla pieszych przy ul. Płockiej, uruchamianych przez czujniki identyfikujące zbliżanie się pieszego do przejścia. Infrastrukturą towarzyszącą miałyby być np. ogrody deszczowe w pasach zieleni, czyli powierzchnie retencyjne i chłonne porośnięte roślinnością, wykonane jako obniżenie terenu z zastosowaniem drenażu podziemnego.

  Termin sporządzenia dokumentacji wyniesie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy.

 • Kończy się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych Do 9 lutego 2021 r. potrwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021). Dokumenty należy składać do Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru znajdują się w Zarządzeniu nr 27/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-272021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-29-stycznia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-kandydatow-na-rachmistrzow-terenowych-do-przeprowadzenia-prac-spisowych-w-ramach-narodowego-sp/

  Informacje można również uzyskać pod nr tel. (54) 414 42 68, (54) 414 42 38 oraz (54) 414 43 85, tj. w Gminnym Biurze Spisowym we Włocławku, którego siedziba mieści się  w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

 • Ważny zimowy obowiązek: odśnieżanie Przypominamy o podstawowych obowiązkach właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania stanu czystości i porządku. Jednym z nich jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą dla ruchu pieszych, położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Co ważne, właściciel nieruchomości nie musi sprzątać chodnika, na którym dopuszczony jest płatny postój pojazdów lub parkowanie samochodów (podst. art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

  Innym bardzo ważnym obowiązkiem, nałożonym na właścicieli nieruchomości lub zarządców obiektów budowlanych jest obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, w razie wystąpienia zewnętrznych czynników. Do takich czynników zewnętrznych zalicza się sople, nawisy śnieżne lub bryły śniegu, powstałe na dachu lub elewacji budynku. Właściciel lub zarządca zgodnie z art. 61 pkt. 2 ustawy prawo budowlane jest zobowiązany do usunięcia tego rodzaju zagrożenia.

  W przypadku niewykonania obowiązku uprzątnięcia chodnika z liści, błota, śniegu lub innych zanieczyszczeń, Straż Miejska może nałożyć mandat karny w wysokości 100 zł, może również skierować wniosek do sądu o ukaranie.

  O obowiązku odśnieżania dachów przypomina także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które informuje, że szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.

 • Szczepimy Się – niebawem rozpoczną się szczepienia nauczycieli W drugim tygodniu lutego 2021 r. mają rozpocząć się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach. Tempo szczepień będzie zależało od dostaw preparatów do Polski.

  Co musi zrobić nauczyciel, by otrzymać szczepionkę?

  Nauczyciel musi zgłosić się do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony i poinformować o chęci zaszczepienia się. Dyrektor szkoły będzie miał czas na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do środy, 10 lutego 2021 r. Ważne! Nauczyciel nie musi wypełniać żadnych dodatkowych formularzy zgłoszeniowych, dzwonić na infolinię czy wysyłać sms. Formularz wypełni za niego dyrektor szkoły lub placówki w systemie SIO.

  Nauczyciel, który jest zatrudniony w kilku szkołach lub placówkach, zgłasza chęć do szczepienia w jednej, wybranej przez siebie szkole.

  W momencie dostawy preparatów do punktu szczepień, nauczyciel otrzyma informacje, kiedy i gdzie ma przyjechać na szczepienie. W dniu wyznaczonego terminu nauczyciel musi pamiętać, aby jadąc na szczepienie wziąć ze sobą dowód tożsamości oraz długopis. W punkcie szczepień nauczyciel będzie poproszony o wypełnienie krótkiej ankiety.

  Którzy nauczyciele będą objęci szczepieniami w pierwszej kolejności?

  W pierwszej grupie będą to: nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela, osoby zatrudnione na stanowisku pomoce wychowawcy, nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic), nauczyciele szkół i placówek specjalnych, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych, kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

  Pełna informacja na ten temat: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?menu=1&item=500&page=9975

 • Ważny apel Straży Miejskiej i Policji Niskie temperatury mogą stanowić duże zagrożenie dla osób bezdomnych, samotnych, czy niezaradnych życiowo. Służby apelują, by wykazać się empatią i w tych trudnych, mroźnych dniach pamiętać m.in. o osobach, które nie mają swojego miejsca zamieszkania.

  Bezdomni wykorzystują wszelkie możliwe miejsca, przydatne z ich punktu widzenia do zamieszkiwania. Strażnicy miejscy wytypowali kilka takich miejsc na terenie Włocławka i są one systematycznie kontrolowane. Strażnicy apelują: nie przechodźmy obojętnie wobec osób, które samotnie siedzą na przystankach autobusowych, w klatkach schodowych, czy też w pergolach śmietnikowych. Wystarczy wybrać alarmowy numer telefonu do Dyżurnego Straży Miejskiej 986 i poinformować o kimś, kto może potrzebować naszej pomocy.

  Również policjanci nie tylko reagują na sygnały od mieszkańców, ale też sami sprawdzają miejsca, w których przebywać mogą bezdomni, potrzebujący pomocy. W ramach codziennych obchodów dzielnicowi i strażnicy miejscy kontrolują pustostany, parki, przystanki autobusowe.

  Podczas patroli policjanci nie tylko informują bezdomnych o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur, ale też wskazują miejsca i placówki, gdzie mogą uzyskać pomoc. Na terenie Włocławka są to:

  – Schronisko dla Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn przy ul. Karnkowskiego 7;
  – Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn przy ul. Płockiej 2;
  – Ogrzewalnia przy ul. Gdańskiej 10 (wejście od strony ul. Wyszyńskiego).

  Dołączamy się do apelu służb, aby nie być obojętnym i informować o osobach bezdomnych, samotnych, bezradnych, których życie może być zagrożone z uwagi na niskie temperatury. Pamiętajmy, że czasem wystarczy jeden telefon na numer alarmowy 112 lub 986, aby uratować czyjeś życie.

 • Dział Laboratoryjny MPWiK wznowił działalność komercyjną Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji informuje, że od 8 lutego 2021 r. Dział Laboratoryjny MPWiK wznowił działalność komercyjną.

  Działalność ta obejmuje zakres analiz wody przeznaczonej do spożycia oraz ścieków.

  Informacja jest opublikowana: https://mpwik.wloclawek.pl/news,k2.html

 • Jak zostać wolontariuszem w Schronisku dla Zwierząt? Pierwszym krokiem jest wypełnienie ankiety, w której kandydat na wolontariusza powinien wpisać m.in. dlaczego jest zainteresowany pracą w charakterze wolontariusza, ile czasu mógłby poświęcić na wolontariat, jaka forma pomagania najbardziej interesuje kandydata.

  Schronisko publikuje zakres zadań wolontariuszy – są one osobne dla wolontariuszy zajmujących się kotami oraz dla osób zajmujących się psami.

  Wolontariusze zajmujący się schroniskowymi mruczkami mają za zadanie m.in. oswajanie kotów, które mają problemy socjalizacyjne; prace pielęgnacyjne przy zwierzętach, ale także głaskanie oraz zabawę z kotami. Trzeba też wykonać prace porządkowe w klatkach i wolierze.

  W podobny sposób pracują wolontariusze zajmujący się psami. To m.in. socjalizacja psów w formie np. spacerów, ponadto prace pielęgnacyjne przy czworonogach, sprzątanie boksów, pomoc w procedurze adopcyjnej.

  To oczywiście tylko część zadań przewidzianych dla wolontariuszy. Wszystkie informacje dotyczące wolontariatu w Schronisku dla Zwierząt: http://schronisko-wloclawek.pl/

 • Kujawskie Zapusty na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego To żywy do dziś zwyczaj obchodzenia domostw przez grupy przebierańców pod koniec karnawału, nazywany powszechnie „chodzeniem z kozą”. Najwięcej grup zapustnych działa w okolicach Włocławka, Lubrańca, Lubania, Boniewa, Izbicy Kujawskiej, Osięcin, Bądkowa, Inowrocławia, Kruszwicy.

  30 grudnia 2020 r. zwyczaj został wpisany na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Obecnie na liście znajduje się 49 wpisów.

  Muzeum we Włocławku dokumentuje zapusty kujawskie od lat 60 XX w.  Wnioskodawcami wpisania kujawskich zapustów na listę dziedzictwa, byli: Pan Krzysztof Muszyński reprezentujący grupę z Kruszyna k. Włocławka (Kujawy południowo-wschodnie) oraz Bartłomiej Kopeć z grupy zapustnej z Szymborza (Kujawy północno-zachodnie). W imieniu przedstawicieli grup zapustnych wniosek i dokumentację wizualną przygotowali pracownicy Działu Etnograficznego Muzeum we Włocławku: Krystyna Pawłowska, kustosz muzealny i Michał Kwiatkowski, kustosz, kierownik Muzeum Etnograficznego.

  Pełna informacja na ten temat: http://muzeum.wloclawek.pl/kujawskie-zapusty-liscie-niematerialnego-dziedzictwa-kulturowego/