Opublikowano: czw, Wrz 5th, 2019

Wiadomości z magistratu 05.09.2019

Włocławek, dn. 5 września 2019 r.

 • Umowy na dotacje podpisane W dniu 4 września br. Urzędzie Miasta Włocławek podpisano umowy o udzielenie dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie lub na prace konserwatorskie i restauratorskie w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków położonych w obszarze rewitalizacji. W tym roku samorząd naszego miasta przekaże na ten cel blisko 840 tys. zł.

  – Przyjęty w lipcu ubiegłego roku Gminny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 to nie tylko kilkusetstronicowy dokument, ale przede wszystkim realne działania na rzecz Włocławka i mieszkańców. Ufam, iż przekazana dziś dotacja będzie dużym wsparciem dla Państwa działań, ale nade wszystko, ważnym narzędziem służącym realizacji naszego wspólnego celu, jakim jest odmiana odblicza włocławskiego Śródmieścia – mówił Prezydent Włocławka, Marek Wojtkowski podczas spotkania z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości, którym zostały przyznane dotacje.

  Decyzją Prezydenta Włocławka i na podstawie złożonych wniosków, dotacje z budżetu miasta zostały przeznaczone na odnowienie sześciu nieruchomości w ramach następujących programów: “Remont krok po kroku” – ul. Żabia 27 (kwota dotacji: 13 577,20 zł na remont elewacji oraz pokrycia dachowego budynku mieszkalnego), ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 18 (kwota dotacji: 38 939,68 zł na remont elewacji, zmianę konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia dachu), ul. Piekarska 3 (kwota dotacji: 13 443,74 zł na wymianę 4 balkonów w budynku mieszkalnym), ul. Zduńska 4B (kwota dotacji: 4 055,72 zł na remont ściany podłużnej budynku oficyny po lewej stronie), “Inwestycja z klasą” – ul. Brzeska 23 (kwota dotacji: 531 422,07 zł na remont budynku mieszkalnego z zagospodarowaniem terenu); “Historia się opłaca” – ul. Bulwary im. Marszałka Piłsudskiego 27 (kwota dotacji: 238 171,39 zł na remont elewacji i dachu kamienicy).

  – Udzielenie dotacji możliwe jest dzięki objęciu Śródmieścia Specjalną Strefą Rewitalizacji. W tym roku zabezpieczyliśmy na ten cel 1 milion złotych. W kolejnym właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości będą mogli skorzystać z łącznej kwoty 1,5 mln zł – podkreślała Barbara Moraczewska, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek.

  Zgodnie z Uchwałą nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, realizacja prac i rozliczenie dotacji nastąpi w bieżącym roku.

 • Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół Edukacyjny Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty organizują Kujawsko-Pomorski Okrągły Stół Edukacyjny, który odbędzie się 5 września 2019 r. o godz. 10.00 w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

  Uczestnikami tego wydarzenia będą nauczyciele i dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, szkół niepublicznych, organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji, reprezentatywnych związków zawodowych, samorządów i pracodawców.

  Celem spotkania będzie przedstawienie wniosków, pomysłów lub propozycji zmian dotyczących oświaty podczas pracy w jednym z wybranych przez siebie podstoliku tematycznym: „Nauczyciel w systemie edukacji”, „Jakość edukacji”, „Nowoczesna szkoła”, „Uczeń w systemie edukacji”, „Rodzic w systemie edukacji”.

 • Nauka i Wiedza przełamują bariery. V Uniwersytet Otwarty dla Dzieci i Młodzieży zaprasza. Rozpoczęły się zapisy na innowacyjne zajęcia i warsztaty z nauk matematyczno-przyrodniczych oraz humanistyczno-społecznych w ramach 5. jubileuszowej edycji Uniwersytetu Otwartego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem „Nauka i Wiedza przełamują bariery”.

  Fundacja na Rzecz Rozwoju KSW we Włocławku „Vladislawia” przygotowała w tym roku kilkanaście propozycji rozwijających wiele sfer młodego człowieka. V Uniwersytet Otwarty dla Dzieci i Młodzieży to spora dawka wiedzy ale i też wspierania kompetencji społecznych takich jak współpraca, asertywność, radzenie sobie ze stresem oraz przeciwdziałanie zagrożeniom w sieci. W programie m.in. zajęcia z robotyki i podstaw programowania, warsztaty chemiczne i matematyczne, gry planszowe, warsztaty dziennikarskie oraz „sieciowe eksperymenty”.

  Udział w zajęciach jest bezpłatny. Zajęcia adresowane są do różnych grup wiekowych począwszy od I klasy szkoły podstawowej.

  Organizatorem Uniwersytetu Otwartego jest Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”. Projekt rozpoczął się od czerwcowego Dyktanda Włocławskiego dla Dzieci i Młodzieży i trwa do końca 2019 roku.

  Współfinansowany jest przez Gminę Miasto Włocławek.

  Informacje na temat rekrutacji i szczegóły oferty na www.uovladislawia.pl lub na stronie Fundacji www.fundacjavladislawia.pl.

 • Projekt „Mądre żywienie zdrowe pokolenie” Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku rozpoczął realizację programu „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie” współfinansowanego ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  Realizowany projekt ma na celu promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia oraz wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, a także zapobieganie i walka z nadwagą i otyłością wśród uczniów. OR PCK pragnie przyczynić się do podniesienia wiedzy na temat zagrożeń jakie wiążą się z otyłością, skutecznych metodach walki z nią oraz utrzymania zdrowych nawyków żywieniowych.

  W ramach projektu zorganizowana zostanie Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia oraz przeprowadzony będzie projekt społeczny promujący aktywny styl życia, który polegać będzie na organizacji wydarzenia sportowego w środowisku lokalnym wśród uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

  Uruchomiony zostanie również telefoniczny punkt konsultacyjny z dietetykiem, który odpowiadał będzie na nurtujące pytania dotyczące zastosowania diety, treningów oraz dalszej diagnostyki osób z nadwagą działający w każdy poniedziałek miesiąca w godzinach od 8.00 do 9.00 pod numerem:  54 231 46 56 wew. 31.

  Projekt będzie realizowany do 31grudnia br.

 • Otwarta akcja poboru krwi Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku organizuje dziś, 5 września br. w godzinach od 12.30 do 16.30 otwartą akcję poboru krwi.

  Pobór krwi odbywać się będzie w specjalnie do tego przystosowanym ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa ul. 3 Maja u wylotu do pl.Wolności.

  Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 do 65 lat.

  Należy posiadać przy sobie dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość wraz z numerem PESEL oraz adresem zamieszkania/zameldowania.

 • “W miarę fajna impreza metrologiczna” Centrum Kultury “Browar B.” zaprasza 8 września 2019 w godz. 15.00-18.00 na wydarzenie  “W miarę fajna impreza metrologiczna”.

  Wydarzenie związane z Włocławską Kolekcją Wag i Miar ma na celu przybliżenie tematu zmiany definicji jednostek z układu SI (w szczególności kg), upamiętnieniu 100. rocznicy powstania struktur Urzędu Miar w Polsce oraz wprowadzenia nad Wisłą jednolitego systemu miar – metrycznego.

  Podczas imprezy będzie można: zwiedzić kolekcję Wag i Miar, zmierzyć dokładność swojego zegarka za pomocą chronokomparatora, sprawdzić szybkość swojej reakcji za pomocą przyrządu do pomiaru czasu, zobaczyć falę dźwiękową na generatorze figur Chladniego, spróbować swoich sił w zagadkach logicznych z wykorzystaniem wag.

  Dla najmłodszych: rowerek zamieniający energię mechaniczną w elektryczną, warsztaty pod tytułem „Ważę, liczę, kupuję”, budowanie wagi z klocków Lego, kolorowanka w tematyce metrologicznej,  rysowanie laurki dla „nowego” kilograma.

  Można będzie otrzymać informator dotyczący jednostek z układu SI, redefinicji jednostek, gry i gadżety w tematyce metrologicznej.

  Wydarzenie jest współorganizowane przez Okręgowy Urząd Miar w Bydgoszczy – Wydział Zamiejscowy we Włocławku.

  Wstęp wolny.

 • Komunikat Urząd Miasta Włocławek – Wydział Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej przypomina przedsiębiorcom, posiadającym ważne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 30 września 2019 roku upływa termin wpłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Niedokonanie opłaty w terminie spowoduje wygaśnięcie posiadanego zezwolenia z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty, jeśli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty nie wniesie raty opłaty, powiększonej o 30% tej opłaty.

  Przedmiotowe sprawy załatwia oraz wszelkich informacji udziela Wydział Rozwoju Miasta – Referat Ewidencji Gospodarczej, Zielony Rynek 11/13, pokój 1, tel. 54 414-42-10

  Opłaty można dokonać w kasach Urzędu lub na rachunek : Urząd Miasta Włocławek Nr 52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 PK BP S.A O/Centrum Włocławek.

 • Letosława Charaszkiewicz – jubileusz 50-lecia pracy twórczej
  Po raz trzeci Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku ma zaszczyt gościć jubileuszową wystawę Letosławy Charaszkiewicz, malarki, rysowniczki, projektantki. Artystka pochodzi z Duninowa koło Płocka, ale od dziesiątego roku życia jest mieszkanką Włocławka. Po studiach na PWSSP (obecnie ASP) w Łodzi rozpoczęła pracę jako projektantka ubioru w zakładach odzieżowych i dziewiarskich. Najpierw w sieradzkich zakładach Sira, a następnie włocławskich Włodena i Sawena, z którymi była związana aż do ich zamknięcia. Była także pracownikiem Galerii Sztuki Współczesnej. Po zakończeniu kariery zawodowej skupiła się na działaniach artystycznych.

  Czerpanie z natury to fundament twórczości Letosławy Charaszkiewicz, lecz nie jest to równoznaczne z jej wiernym naśladowaniem. Na jubileuszowej wystawie będzie można zobaczyć przekrój dorobku artystycznego, a także najnowsze kompozycje. Jej twórczość sięga poza utarty szlak malarstwa i rysunku. Dlatego też wśród prac prezentowanych na wystawie znajdziemy kolaże, asamblaże, tkaniny i dzianiny artystyczne, projekty ubiorów i biżuterii, kompozycje recyklingowe.

  Wernisaż 6 września o godzinie 18:00.

  Wystawa będzie prezentowana w obu salach wystawowych.

 • Biuro zawodów IV Biegu po życie 7 września (sobota) w kawiarni obywatelskiej “Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 funkcjonować będzie biuro zawodów IV Biegu po życie.
  Organizatorzy zapraszają w godz. 10:00-12:00.
 • Dyżur w kawiarni obywatelskiej 5 września kawiarnia obywatelska “Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 zaprasza na dyżur pracownika Sekcji Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej.
  Początek o godz. 14:00.
 • Festyn folklorystyczny „Rośnij chlebie” w Skansenie w Kłóbce Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku zaprasza na ostatni w tym roku festyn folklorystyczny z cyklu „Z życia dawnej wsi” pt. „Rośnij chlebie”, który odbędzie się w dniu 8 września (niedziela), w godz. 15.00-18.00, na terenie Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce, gm. Lubień Kujawski.

  Proces przygotowywania pieczywa był procesem niezwykłym, obwarowanym licznymi przepisami, co wolno, a czego nie, naszpikowanym zaklęciami magicznymi. Wypiek chleba uważano za jedną z ważnych prac w gospodarstwie, zamożniejsi piekli go raz na tydzień, biedni, co dwa tygodnie i rzadziej. Widowisko „Pieczenie chleba” w wykonaniu Zespołu Obrzędowego „Lubominianki” z gminy Boniewo opowie o wielu zwyczajach i przesądach z tym związanych. Atrakcją nawiązującą do tematu imprezy będą pokazy czyszczenia i obróbki zboża, uruchomienie wiatraka „koźlaka” oraz warsztaty wyrobu i wypieku podpłomyków.

  Podczas spotkania wystąpią również: Zespół Folklorystyczny „Dzieci Kujaw” oraz „Spod Strzechy” z Brześcia Kujawskiego w repertuarze „Zabaw i tańców dziecięcych na Kujawach” oraz pieśni kujawskich.

  Uczestnicy festynu wezmą ponadto udział w pokazie suszenia owoców, produkcji oleju, wyrobu masła oraz prac rzemieślniczych, a dzieci w malowaniu magnesów z masy solnej, które zabiorą na pamiątkę.

  Miłośników rękodzieła ludowego i tradycyjnego jadła przyciągać będą już od godziny 13.00 kramy z rzeźbami, wyrobami kowalstwa artystycznego, plecionkarskimi, garncarskimi, obrazami, biżuterią, ozdobami z bibuły oraz ze swojskim jadłem.

MartinezFilm

Informacje

Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie

13 września 2019, Możliwość komentowania Polska pod Krzyżem – Spotkanie modlitewne na lotnisku w Kruszynie została wyłączona

Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta”

12 września 2019, Możliwość komentowania Niedziela z kustoszem na wystawie czasowej „W kuźni Andrzeja Schmidta” została wyłączona

Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi.

9 września 2019, Możliwość komentowania Dewastacja ławki. Udzielenie pomocy diabetykowi. została wyłączona

Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku

9 września 2019, Możliwość komentowania Narodowe Czytanie W KPCEN we Włocławku została wyłączona

Półkolonie z Bazą Przygody

9 września 2019, Możliwość komentowania Półkolonie z Bazą Przygody została wyłączona

Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej”

9 września 2019, Możliwość komentowania Sesja popularnonaukowa pt. “Śladami II wojny światowej” została wyłączona

Archiwa