NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 04.11.2009

Włocławek, dn. 4 listopada 2009 r.

 • Odkrycia archeologiczne tego roku: dziś konferencja w Starej Remizie Dziś zapraszamy na konferencję prasową, na której omówione i zaprezentowane będą sensacyjne odkrycia związane z wczesnośredniowiecznym i wcześniejszym Włocławkiem, jakie miały miejsce podczas badań archeologicznych prowadzonych w tym roku. Zespół archeologów badał tereny zabytkowego zespołu dawnego Browaru Bojańczyka przy ulicach Łęgskiej i Bechiego oraz rejon kamienicy mieszczącej się przy ulicach Gdańskiej, Bulwary i Bednarskiej. Podczas konferencji omówiony będzie również temat „Czy Zarzeczewo było Włocławkiem? – Tajemnica wczesnego Biskupstwa Włocławskiego”. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali zebrań Starej Remizy przy ul. Żabiej 8. W tematykę konferencji wprowadzi prezydent Włocławka Andrzej Pałucki, głos zabiorą również ks. biskup ordynariusz Diecezji Włocławskiej Wiesław Alojzy Mering oraz proboszcz Parafii Katedralnej we Włocławku ks. prałat Stanisław Waszczyński. Historię badań archeologicznych we Włocławku, które są powiązane z rewitalizacją przedstawi radna Rady Miasta Olga Krut-Horonziak. Następnie wyniki badań, ich interpretację oraz próby rekonstrukcji przedstawią dr Aldona Andrzejewska oraz dr Janusz Pietrzak – członkowie łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i jednocześnie pracownicy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zaprezentują pokaz multimedialny, wizualizacje oraz źródła materialne. Zakończenie konferencji planowane jest o godz. 12.00.
 • Dotacja dla spółki Kujawskie Poręczenia Kredytowe Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7,22 mln zł na zwiększenie zdolności poręczeniowej funduszu. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kujawskie Poręczenia Kredytowe to nowa miejska spółka, która wspiera rozwój gospodarczy małych i średnich przedsiębiorstw.
  – Naszym zamiarem było stworzenie instytucji otoczenia biznesu, która świadczyć będzie pomoc finansową małym i średnim przedsiębiorcom – mówi Andrzej Pałucki, prezydent Włocławka. – Głównym zadaniem spółki jest udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek, bowiem często przedsiębiorcy, głównie mikro, nie posiadają odpowiednich, z punktu widzenia banków, zabezpieczeń kredytów. Mają niskie kapitały własne, nie posiadają majątku mogącego stanowić zabezpieczenie kredytu, bądź mają niewystarczającą historię kredytową. Wszystkie te elementy utrudniają rozwój firm Mam nadzieję, że działalność spółki przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Zachęcam przedsiębiorców, aby skorzystali z jej usług.
  Przedmiotem działalności spółki jest również działalność konsultacyjno-doradcza dotycząca przygotowania wniosków kredytowych, przygotowania biznesplanów, analiz ekonomicznych, przedsięwzięć inwestycyjnych i gospodarczych. Spółka pośredniczy i doradza w pozyskiwaniu środków unijnych oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie nowoczesnych form organizacji i zarządzania. Spółka powstała staraniami Miasta Włocławek przy współudziale Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Poręczenia Kredytowe” w Warszawie. Siedziba spółki mieści się we Włocławku przy ul. Żabiej 6.
 • Wymienią drzwi i okna Włocławskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Forest” Sp. z o.o. z Włocławka, złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na „Wymianę drewnianych okien i drzwi balkonowych na nowe drewniane zespolone oraz wymianę drewnianych drzwi wejściowych do mieszkań wraz z ościeżnicą na nowe drewniane wraz z ościeżnicą w budynkach mieszkalnych we Włocławku”, informuje Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami „Zarządca” sp. z. o.o. we Włocławku.

 • Środki na wyrównanie szans w edukacji Projekt Urzędu Miasta pt.: „Lepsza przyszłość – wyrównywanie szans w edukacji” został zatwierdzony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – poinformował Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Projekt adresowany jest do 440 uczniów i 400 uczennic szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez miasto Włocławek, pozwalając im m.in. na nadrobienie zaległości edukacyjnych. Urząd Marszałkowski zamknął tym samym ostatnią w tym roku edycję konkursu umożliwiającego pozyskanie środków na rozwój szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ukierunkowane na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Szczegółowe informacje nt. pozyskanych środków, a także samego projektu podamy wkrótce.
 • Wypalenie zawodowe: szkolenia dla liderów projektu Dziś i jutro w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu będą szkoleni liderzy projektu z podmiotów, które uczestniczą w regionalnym programie profilaktyki wypalenia zawodowego. Do programu zgłosiło się 90 firm i instytucji z całego regionu, w tym włocławskie jednostki służby zdrowia i Izba Skarbowa.
 • Profilaktyka: narady dla pedagogów szkolnych Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM informuje, że w jeszcze w tym miesiącu odbędą się narady szkoleniowe dla pedagogów szkolnych, w ramach realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok. Ważną częścią narad będzie się m.in. wykład poświęcony zjawisku uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz diagnoza lokalnych problemów alkoholowych i stan zasobów w sferze rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania patologiom społecznym we Włocławku. Przewiduje się również przekazanie informacji oraz dyskusję na temat działań profilaktycznych realizowanych w szkołach, które mogą być finansowane ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Podziel się Posiłkiem: ratusz zachęca szkoły do udziału w programie Rusza VI edycja programu grantowego „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem”. O dotację w kwocie do 5000 zł na posiłki i promocję zdrowego żywienia wśród dzieci, mogą występować przedszkola, szkoły podstawowe oraz gimnazja. Podstawą o ubieganie się o dofinansowanie jest złożenie wniosku w formie czytelnie wypełnionego formularza Programu Grantowego Danone, w terminie do 4 grudnia br. do siedziby firmy Danone w Warszawie. Szczegółowe informacje, zawierające regulamin i wniosek, można znaleźć w serwisie: http://www.podzielsieposilkiem.pl/
 • Przeglądy budowlane w szkołach Włocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej za kwotę 104,15 tys. zł (bez VAT) wykona przeglądy techniczne w 47 miejskich jednostkach i placówkach oświatowych. Przedmiotem przetargu jest wykonanie, w latach 2009-2012, przeglądów technicznych obiektów budowlanych. Kontrola będzie polegała na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania danego obiektu, jego estetyki oraz otoczenia. Zbadana będzie także instalacja elektryczna i piorunochronna pod względem stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
 • Pływalnia „Delfin” nieczynna przez tydzień Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włocławku informuje, iż od 9 do 15 listopada br. kryta pływalnia „Delfin” będzie nieczynna
  w związku z przyłączeniem „małego basenu”.
 • Biblioteka sprzedaje samochód Miejska Biblioteka Publiczna ogłosiła publiczny przetarg pisemny na sprzedaż samochodu ciężarowego ford transit, stanowiącego dotychczas własność placówki. Auto z rocznika 1998 można oglądać do 10 listopada, w godzinach 10.00 – 14.00 przed siedzibą MBP przy ul. Warszawskiej. Szczegółowe warunki przetargu są zamieszczone pod adresem: www.bip.biblioteka.wloclawek.pl
 • Inkubator dla studentów Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku jako pierwsza uczelnia w mieście uruchamia Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. Uroczyste otwarcie jednostki odbędzie się 6 listopada o godz. 13.00 w Collegium Minus WSHE im. prof. Tadeusza Reichsteina przy pl. Wolności 1. Podczas uroczystości zostanie podpisane porozumienie pomiędzy WSHE a Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w sprawie utworzenia i rozwoju pierwszego we Włocławku inkubatora dla studentów. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości nierozerwalnie związane są z ideą przedsiębiorczości promowaną wśród studentów i absolwentów uczelni. Stanowią swego rodzaju kontynuację prac działających biur karier. Działania AIP przy WSHE adresowane są nie tylko do studentów i absolwentów wszystkich włocławskich uczelni, ale także tych osób w wieku do 30 lat, które mają świetny pomysł na biznes, ale z różnych względów finansowych nie mogą go rozkręcić. W Inkubatorze znajdą wsparcie księgowo-finansowe i prawnicze, zdobędą niezbędną wiedzę na temat sprawnego poruszania się w świecie gospodarki rynkowej.
 • Zebrano przeterminowane leki 38,55 kg to łączna ilość odpadów komunalnych, tj. przeterminowanych leków odebranych z 4 włocławskich aptek w okresie od 21 września do 26 października br., poinformował Wydział Gospodarki Komunalnej UM. Leki odebrane zostały z następujących aptek: „Dr Max”, ul. Pułaskiego 18 (10,8 kg); „Przy Rynku” ul. Żeromskiego 11 (12,40 kg); „Aspirynka” ul. Ostrowska 19 (4,85 kg) i apteki „Aura” przy al. Chopina 27 (10,50 kg). Odpady przekazane zostały odbiorcy, tj. PGK „Saniko” celem dalszego zagospodarowania.
 • Dziś rozpoczyna się seminarium: „Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych” To tytuł XII seminarium problemowego ogólnopolskiego koła naukowego „Wirtualna Organizacja Działań”, które odbędzie się w dniach 4-6 listopada br. we Włocławku. Seminarium poświęcone będzie analizie procesów przemian cywilizacyjnych w społeczeństwie informacyjnym, które są następstwem upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Uczestnicy seminarium dyskutować będą m.in. o systemach interaktywnej wymiany informacji w oparciu o technologie cyfryzacji. Podczas pierwszego dnia obrad, tj. dziś,     4 listopada br. w godz. 16.00-19.00, w Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi przy ul. Chmielnej 24 odbędzie się sesja robocza, warsztatowa pt.: „Pedagogika technologii cyfrowych”. Jutro,5 listopada, także w siedzibie WSInf., w godz. 10.30-15.30 odbędą się trzy sesje nt.: – technologie i humanistyka, – elementy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, – obrazy cyfrowej organizacji działań. Trzecia część Seminarium odbędzie się 6 listopada br. w Wyższym Seminarium Duchownym przy ul. Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3, w godz. 9.00-14.00. Uczestnicy będą dyskutować nad dwoma tematami: – budowa kooperacyjnych struktur i systemów informacyjnych, – zachowania osobowe i dobro wspólne w strukturach współdziałania. Seminarium odbywa się pod patronatem organizacyjnym Stowarzyszenia Elektryków Polskich; naukowym Towarzystwa Naukowego Prakseologii; badawczo-rozwojowym Ministerstwa Infrastruktury. Gospodarzami są Urząd Miasta Włocławek, włocławski Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi oraz Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Współorganizatorami są: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, a także Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Technicznych w Kole i Zespół Szkół w Polkowicach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wod.org.pl.
 • Strażnicy ustalą miejsca przebywania bezdomnych Straż Miejska w trosce o ludzi bezdomnych rozpoczęła ustalanie miejsc gromadzenia się osób niemających stałego miejsca zamieszkania, aby w czasie, gdy nadejdą mrozy ustrzec ich przed zamarznięciem. Strażnicy miejscy odwiedzą okoliczne lasy oraz opuszczone ruiny, odwiedzą miejsca, w których mogą przebywać ludzie bezdomni. Municypalni liczą również na pomoc mieszkańców miasta. Proszą o zgłaszanie dyżurnemu Straży Miejskiej pod bezpłatnym numerem tel. 986 informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych. Dyżurny SM przyjmie także, i przekaże do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, każdą informację o osobach zamieszkujących w warunkach niegwarantujących należytej ochrony przed zimnem. W ciągu najbliższych trzech tygodni zostanie sporządzona mapa bezdomności. Pozwoli to na przeprowadzenie wspólnych z innymi służbami działań mających na celu skłonienie osób bezdomnych do skorzystania z usług włocławskiego schroniska. Jeśli będzie taka potrzeba to w ustalone miejsca udadzą się we wspólnych patrolach strażnicy miejscy, policjanci i pracownicy socjalni.