Opublikowano: pon, Lis 3rd, 2014

Wiadomości z magistratu 03.11.2014

Włocławek, dn. 03 listopada 2014 r.

  • Nowe ulice wybudowane w mieście, ponad 60 kilometrów dróg gruntowych z nowym asfaltem, ponad 100 ulic utwardzonych, 12 kilometrów przebudowanej drogi krajowej nr 1, a także miliony dofinansowania z RPO na zadania z zakresu drogownictwa – to Włocławek w latach 2007 – 2014 Od roku 2010 we Włocławku utwardzono ponad 100 ulic; tej jesieni ( 2014 ) warstwa asfaltowa pojawiła się na kolejnych 17 ulicach i ich odcinkach, są to ulice: Sienna, Niecała, Brzoskwiniowa, Liliowa, Morelowa, Spacerowa, Kaletnicza, Sadowa, Dolna, Toruńska cmentarz, Solna, Robotnicza, Bajeczna, Jastrzębia, Parkowa. Warto przypomnieć, że w roku 2013 utwardzono m.in. ulice: Jarzębinową, Kasztanową, Świerkową, Klonową, Kalinową, Konwaliową, Grabową, Zieloną, Irysową, Cienistą (do Łabędziej), Łabędzią, Cisową, Iglastą, zaś nowe nawierzchnie asfaltowe pojawiły się na 15 ulicach we Włocławku. Rok wcześniej ( 2012 ) ułożono dywaniki bitumiczne na 41 ulicach powiatowych i gminnych, a w roku 2011 utwardzono 17 ulic. Łącznie od roku 2010 utwardzono ponad 100 ulic we Włocławku, na co samorząd Włocławka przeznaczył ponad 20 milionów złotych. Utwardzenie dróg gruntowych jest realizowane przy wykorzystaniu destruktu bitumicznego, pochodzącego z przebudowy drogi krajowej nr 1. Dzięki staraniom samorządu Włocławka, na przebudowę szlaków komunikacyjnych w mieście zostało udzielone unijne dofinansowanie. Tylko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013 zrealizowano we Włocławku dwie kluczowe inwestycje drogowe. Pierwszą z nich było skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapitulnej do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ul. Wienieckiej. Zadanie zostało zrealizowane w 3 etapach. W pierwszym przebudową objęte zostały ulice: Fredry, Zgodna, Gajowa na odcinku od ul. Wiejskiej do Szuwarowej, oraz ul. Wiejska od skrzyżowania Zgodna – Gajowa, do granic miasta (w kierunku Brześcia Kujawskiego). Kolejny etap budowy objął ul. Kapitulną na odcinku od ul. Długiej do ul. Jastrzębiej oraz połączenie ul. Kapitulnej z ul. Wieniecką, wraz z przeprawą mostową przez rzekę Zgłowiączkę. Trzeci etap to przebudowa ul. Kapitulnej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Długiej, wraz z budową tunelu dla pieszych i rowerzystów w rejonie istniejącego wiaduktu PKP. Wartość całkowita projektu wyniosła blisko 58 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to około 20 mln zł. Kolejna inwestycja zrealizowana dzięki dofinansowaniu z RPO na lata 2007 – 2013 to przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Ulica otrzymała nową mocniejszą nawierzchnię, przebudowano skrzyżowania, dobudowano zatoki autobusowe, ścieżkę rowerową i kanalizację deszczową. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł ok. 4,1 mln zł. Dofinansowanie z RPO wyniosło 2 mln zł. Za 216 mln złotych przy łącznym dofinansowaniu blisko 155 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, za kadencji prezydenta Andrzeja Pałuckiego została zrealizowana przebudowa 12-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 1 ( obecnie dk 91 ) w granicach miasta. Lata 2007 – 2014 to również wiele inwestycji drogowych realizowanych ze środków własnych, m.in.: rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej, budowa ronda na skrzyżowaniu alei Jana Pawła II i ulicy Letniej, przebudowa ul. Kaliskiej, włocławskich bulwarów, budowa ulicy Węglowej – Miłej oraz przebudowa Szosy Brzeskiej. Warto przypomnieć, że m.in.: w 2008 roku we Włocławku została przebudowana przeprawa mostowa przez Wisłę – most stalowy im.   marszałka Śmigłego – Rydza, wybudowano także połączenie ul. Ostrowskiej z ulicą Okrężną. W 2009 roku we Włocławku powstał nowy układ komunikacyjny ulic: Komunalna – Witosa –   Cmentarna, przebudowano skrzyżowanie ulic: Kapitulna – Wysoka – Długa, została także zbudowana ulica Planty II na odcinku od ul. Wiejskiej do Kapitulnej. W 2010 roku we Włocławku wyremontowana została ulica Brzeska, zbudowano również ulicę Węglową – Miłą. W 2011 roku we Włocławku została przebudowana ulica Kaliska. W 2013 roku we Włocławku została przebudowana droga wojewódzka nr 252 Inowrocław – Włocławek; skomunikowano także tereny inwestycyjne miasta Włocławek, tj. przebudowano ulicę Kapitulną do połączenia z rondem Falbanka oraz Zazamczem do ulicy Wienieckiej. Ponadto, na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i ul.Letniej zostało wybudowane czterowlotowe rondo. W 2014 roku we Włocławku kierowcy poruszają się przebudowaną jedynką ( obecnie dk 91 ), została też przebudowana ulica Stodólna na odcinku od ul. Targowej do Królewieckiej, łącznie ze skrzyżowaniami.
  • Rodziny wielodzietne mogą liczyć we Włocławku na konkretną pomoc Włocławskie instytucje publiczne oferują rodzicom wielodzietnym pomoc materialną, bądź też wsparcie w postaci różnego rodzaju ulg. Rodziny wielodzietne, w których dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 539 zł, mogą wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie o dofinansowanie w wysokości 80 zł na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Natomiast Publiczne Przedszkola, prowadzone przez Gminę Miasto Włocławek, udzielają 30% zniżki na drugie dziecko z tej samej rodziny, korzystające z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek. Ta sama ulga przysługuje również w przypadku, gdy z usług przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek korzysta dziecko, na które przyznany jest jednocześnie zasiłek rodzinny i zasiłek pielęgnacyjny. Z kolei na trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny przysługuje 50% zniżka. Włocławskie instytucje kulturalne i ośrodki sportowe także proponują bonifikaty, zazwyczaj w postaci biletów rodzinnych. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej (MZKiD) proponuje opłatę rodzinną, która przysługuje rodzicom lub opiekunom wraz z dziećmi do 18 roku życia w łącznej liczbie do 6 osób. Wstęp do poszczególnych oddziałów muzeum na terenie Włocławka i w Nieszawie w ramach tej opłaty wynosi 20 zł, a do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego w Kłóbce 25 zł. MZKiD honoruje również Kartę Dużej Rodziny. Pisaliśmy o tym tutaj: http://www.wloclawek.pl/aktualnosci/5077_55197.html. Centrum Kultury „Browar B” również stosuje ulgi dla rodzin wielodzietnych. W ofercie możemy znaleźć bilet rodzinny na Poranki Rodzinne organizowane przez CK „Browar B”. Ponadto „Browar B.” udziela 50% zniżki dla każdego następnego członka rodziny, który uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury w tym samym miesiącu co minimum jedna osoba z rodziny (pierwszy członek rodziny płaci 100%). Międzyosiedlowy Basen Miejski przy ul. Wysokiej w swoim cenniku także ujął bilet rodzinny, który obowiązuje od poniedziałku do niedzieli niezależnie od godziny wejścia na halę basenu. W ramach tego biletu za godzinny pobyt na basenie dorośli płacą 7 zł, dzieci – 5 zł, a dzieci do lat 5 – 3 zł. Bilet rodzinny na basen przysługuje osobie dorosłej (rodzic lub opiekun) i dziecku do lat 15. Kolejną instytucją, która stosuje zniżki jest Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku. Dla rodzin wielodzietnych, legitymujących się Kartą Dużej Rodziny, Galeria oferuje bilet za 1 zł od osoby, a w środy wstęp jest bezpłatny. Przypomnijmy, że o Kartę Dużej Rodziny mogą starać się rodziny posiadające co najmniej trójkę dzieci. Ustawowy czas oczekiwania na Kartę Dużej Rodziny to 30 dni. Obecnie we Włocławku na przysłanie Karty z ministerstwa czeka się 2-3 tygodnie. Karta daje rodzinom szereg ulg na terenie całej Polski.  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w swoim internetowym serwisie szczegółowy wykaz miejsc i uprawnień, jakie przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny. Informacje dostępne są pod adresem https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/oferta-partnerow_v_15_07_2014_www.pdf oraz https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki. We Włocławku uprawnionych do wydania Karty jest około 1800 rodzin. Wnioski można pobierać i składać w Wydziale Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 12, tel. 414 43 87.
  • Trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015 Włocławianie już decydują, na co przeznaczą 1 milion złotych w ramach Budżetu Obywatelskiego. Trwa głosowanie na projekty, które zgłosili sami mieszkańcy. Komisja Weryfikacyjna zatwierdziła listę 29 zadań, na które można oddać głos. Wiele z nich dotyczy miejsc rekreacji, ale też infrastruktury drogowej oraz rewitalizacji terenów zielonych. Głosowanie potrwa do 10 listopada, a zwycięską propozycję, której realizacja rozpocznie się w przyszłym roku, poznamy dwa dni później (12 listopada). Głosować można na trzy sposoby: – za pośrednictwem ankiety zamieszczonej na stronie http://www.wloclawek.pl/aktualnosci/12756_55243.html, – poprzez wrzucenie do urn wystawionych w siedzibach Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku, ul. Kościuszki oraz ul. 3 Maja wypełnionej karty do głosowania, dostępnej na stronie: http://www.wloclawek.pl/aktualnosci/12756_55082.html bądź poprzez przesłanie zeskanowanej, wypełnionej i podpisanej karty do głosowania na adres prasa@um.wloclawek.pl.
  • Do 7 listopada w Urzędzie Miasta będzie udostępniony do wglądu spis wyborców Osoby zainteresowane mogą dokonać sprawdzeń w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, budynek „B”, I piętro, w godzinach urzędowania. Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Jednocześnie Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Włocławek do 7 listopada 2014 r. przyjmuje wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu. Przepis ten stosuje się również do wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat. Dodatkowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerami kontaktowymi: 54 414 42 22, 54 414 42 51, 54 414 42 55,  54 414 42 64, 54 414 42 79,  54 414 44 80.
  • Happysad zagra we Włocławku! Centrum Kultury „Browar B.” zaprasza 7 listopada na koncert zespołu Happysad. Dwa lata po bardzo dobrze przyjętym złotym krążku „Ciepło/Zimno“, Happysad wydaje w wytwórni Mystic nowy album „Jakby nie było jutra“ i wyrusza w promującą go trasę koncertową. Aktualny materiał zrealizowany został po raz pierwszy z Marcinem Borsem. W nagraniach instrumentów klawiszowych zespół wspierał Maciej Ramisz, który poznał się z muzykami podczas zeszłorocznego konkursu na cover utworu Happysad. Maciej wystąpił ze swoją wersją Kostuchny w łódzkiej Dekomresji i tak rozpoczęła się ich wspólna znajomość. Tej jesieni pojawi się na scenie jako szósty członek zespołu. O samym nagrywaniu płyty muzycy piszą: Włożyliśmy w nią ogromne pokłady emocji i siły. Pracowaliśmy na zabój, późnymi godzinami, wychodząc ze studia wczesnym rankiem, wbrew naszym biologicznym zegarom. Jakby nie było jutra. Podczas trasy zespół zaprezentuje na pewno cały nowy materiał oraz przekrój przez dotychczasowy dorobek. Początek koncertu o godzinie 19:00! Przed Happysad pojawią się wrocławskie Neony. Bilety na koncert Happysad po 40 zł (50 zł w dniu koncertu) do kupienia w poniedziałki i wtorki w godzinach 8:00-18:00 oraz środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00-15:30 w „Browarze B.” przy ul. Łęgska 28. Rezerwacje biletów pod adresem mailowym: kontakt@rock-on.pl (w treści maila prosimy podać miejsce koncertu oraz dane osobowe).
  • Koncert Pieśni Patriotycznych Z okazji Narodowego Święta Niepodległości zapraszamy na Koncert Pieśni Patriotycznych, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Edukacyjno – Artystyczne VLADISLAVIA, Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena, Chór Młodzieżowy CANTO, Chór Uniwersytetu III wieku oraz Muzeum Diecezjalne. Prowadzenie koncertu i dyrygowanie – Marian Szczepański. Koncert odbędzie się 7 listopada o godzinie 17:00 w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku przy Palcu Kopernika 3 (wejście od ulicy Tumskiej). Honorowy patronat nad koncertem objął J E Ks. Biskup Wiesław Alojzy Mering Ordynariusz Diecezji Włocławskiej oraz Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławek.
  • „Sakramentalia i inne pamiątki życia” 7 listopada o godzinie 17:00, w gmachu Muzeum Etnograficznego we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6 odbędzie się wernisaż wystaw czasowej pn. “Sakramentalia i inne pamiątki życia”. Ekspozycja prezentuje zabytki ze zbiorów muzealnych, a także prywatnych, które w wielu domach są przechowywane z sentymentem, jako pamiątki rodzinne i swoiste ślady życiowych losów ich właścicieli. W zasadniczej części opowiada o najważniejszych wydarzeniach życia związanych z przyjmowanymi sakramentami, takimi jak: chrzest, I Komunia Święta, bierzmowanie, zaślubiny. Śladem tych inicjacji są takie przedmioty jak: medaliki, ryngrafy, dokumenty, ubrania, obrazki i fotografie z tych doniosłych wydarzeń. Bogato prezentowany jest zbiór obrazków i innych pamiątek z I Komunii Świętej obejmujących okres od schyłku XIX w. do końca XX w. Pośród weselnych uwagę zwraca obrazek kasetonowy z 1850 r., w którym umieszczono kwiat upleciony z włosów panny młodej i kokardę pana młodego. Nie brakuje ciekawych fotografii (najstarsze z przełomu XIX/XX w.), sukni ślubnych, telegramów oraz pamiątek jubileuszowych (np. srebrnych godów). Kolejne zabytki ukazują obiekty związane z życiem religijnym oraz takie, które naznaczają jego ziemski kres (fotografie z pogrzebu, suknie żałobne itp.). Pośród “rzeczy minionych”, które prezentuje wystawa cenne są zwłaszcza muzealia o charakterze biograficznym, które po latach pozwalają zrekonstruować życiorys danej osoby, a nawet dzieje całych pokoleń. Poza sakramentaliami będą to obiekty informujące o działalności społecznej czy zawodowej drodze danego człowieka. Te swoiste “progi” życia dokumentują świadectwa złożonych egzaminów (szkolne, listy czeladnicze, majstrowskie, dyplomy mistrzowskie itp.) oraz fotografie upamiętniające pełnienie funkcji społecznych, przynależność do określonego stowarzyszenia, towarzystwa itp. Oddzielny rodzaj pamiątek wiąże się ze służbą wojskową, a zwłaszcza ze specyficznym folklorem okresu powojennego. Wystawa będzie czynna do 29 marca 2015 roku.

 

 

MartinezFilm

Informacje

Film Włocławianina w TVP Historia

22 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Film Włocławianina w TVP Historia została wyłączona

XVIII Włocławskie Zawody Balonowe 2019

22 sierpnia 2019, Możliwość komentowania XVIII Włocławskie Zawody Balonowe 2019 została wyłączona

Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Miejskie obchody Święta Wojska Polskiego została wyłączona

Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku

16 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Dożynki wojewódzkie w Ciechocinku została wyłączona

Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Coraz trafniejsze kontrole zwolnień lekarskich została wyłączona

Sobotni spacerek z przewodnikiem

14 sierpnia 2019, Możliwość komentowania Sobotni spacerek z przewodnikiem została wyłączona

Archiwa