NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 03.11.2009

Włocławek, dn. 3 listopada 2009 r.

 • Dotacja dla spółki Kujawskie Poręczenia Kredytowe Kujawskie Poręczenia Kredytowe sp. z o.o. otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7,22 mln zł na zwiększenie zdolności poręczeniowej funduszu. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kujawskie Poręczenia Kredytowe to nowa miejska spółka, która wspiera rozwój gospodarczy małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to instytucja otoczenia biznesu świadcząca pomoc finansową poprzez udzielanie poręczeń kredytów i pożyczek małym i średnim przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy, głównie mikro, nie posiadają odpowiednich, z punktu widzenia banków, zabezpieczeń kredytów (niskie kapitały własne, brak majątku mogącego stanowić zabezpieczenie kredytu, niewystarczająca historia kredytowa), co utrudnia ich rozwój. Spółka ułatwia im dostęp do kredytów poprzez udzielanie bankom kredytującym poręczeń w ich spłacie przez przedsiębiorców. Przedmiotem działalności spółki jest również działalność konsultacyjno-doradcza dotycząca przygotowania wniosków kredytowych, przygotowania biznesplanów, analiz ekonomicznych, przedsięwzięć inwestycyjnych i gospodarczych. Spółka pośredniczy i doradza w pozyskiwaniu środków unijnych oraz prowadzi działalność edukacyjną w zakresie nowoczesnych form organizacji i zarządzania. Spółka powstała staraniami Miasta Włocławek przy współudziale Kujawsko-Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego we Włocławku oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „Poręczenia Kredytowe” w Warszawie. Siedziba spółki mieści się we Włocławku przy ul. Żabiej 6.
 • Ilu włocławian W październiku br. ogólna liczba mieszkańców Włocławka wynosiła 115 094  – wynika ze statystyk Wydziału Spraw Obywatelskich UM. Zanotowano 250 przemeldowań na terenie miasta, 48 zameldowań stałych spoza obszaru Włocławka, a także 194 wymeldowania plus 6 wyjazdów stałych za granicę. Urodziło się 106 osób, 97 włocławian zmarło. W ubiegłym miesiącu wydano również 555 dowodów osobistych.
 • Do końca tygodnia można zgłaszać uwagi do projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Na stronie www.wloclawek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, zamieszczony jest do wglądu projekt programu współpracy Gminy Miasta Włocławek z organizacjami pozarządowymi na rok 2010. Do piątku, 6 listopada, Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM czeka na opinie, uwagi i sugestie związane z wytycznymi programu. Należy je nadsyłać e-mailem, na adres: mjarzembowska@um.wloclawek.pl Projektowany dokument określa zakres i formy przyszłorocznej współpracy, a także zadania priorytetowe m.in. w zakresie pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrony i promocji zdrowia oraz innych, istotnych obszarów funkcjonowania współpracy.
 • Odkrycia archeologiczne tego roku: konferencja Jutro, tj. 4 listopada br. zapraszamy na konferencję prasową, na której omówione i zaprezentowane będą sensacyjne odkrycia związane z wczesnośredniowiecznym i wcześniejszym Włocławkiem, jakie miały miejsce podczas badań archeologicznych prowadzonych w tym roku. Zespół archeologów badał tereny zabytkowego zespołu dawnego Browaru Bojańczyka przy ulicach Łęgskiej i Bechiego oraz rejon kamienicy mieszczącej się przy ulicach Gdańskiej, Bulwary i Bednarskiej. Podczas konferencji omówiony będzie również temat „Czy Zarzeczewo było Włocławkiem? – Tajemnica wczesnego Biskupstwa Włocławskiego”. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali zebrań Starej Remizy przy ul. Żabiej 8. W tematykę konferencji wprowadzi prezydent Włocławka Andrzej Pałucki, głos zabiorą również ks. biskup ordynariusz Diecezji Włocławskiej Wiesław Alojzy Mering oraz proboszcz Parafii Katedralnej we Włocławku ks. prałat Stanisław Waszczyński. Historię badań archeologicznych we Włocławku, które są powiązane z rewitalizacją przedstawi radna Rady Miasta Olga Krut-Horonziak. Następnie wyniki badań, ich interpretację oraz próby rekonstrukcji przedstawią dr Aldona Andrzejewska oraz dr Janusz Pietrzak – członkowie łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i jednocześnie pracownicy Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zaprezentują pokaz multimedialny, wizualizacje oraz źródła materialne. Zakończenie konferencji planowane jest o godz. 12.00.
 • Przetarg na budowę kanalizacji Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku ogłosiło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na budowę odcinków sieci kanalizacyjnych w ulicach: Papieżka, Płocka, Brzezinowa i innych we Włocławku. Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzających ścieki komunalne z następujących posesji: Papieżka 22 (dł. odcinka 39,5 mb.); Papieżka 49b (dł. odcinka 33 mb.); Płocka 54a (dł. odcinka 16 mb.); Płocka 74 a (dł. odcinka 30 mb.); Brzezinowa 84 a (dł. odcinka 8,5 mb.); Słoneczna 39 (dł. odcinka 12 mb.) i al. Jana Pawła II 56 a (dł. odcinka 40 mb.). Oferty w zamkniętych kopertach należy składać do 10.11.2009 r. do godz. 11.00 w siedzibie spółki przy ul. Toruńskiej 146 we Włocławku. Szczegółowe informacje o ogłoszeniu dostępne są na stronie internetowej www.mpwik.wloclawek.pl w zakładce: Przetargi.
 • Konkurs na dyrektora WIT: dziś rozmowa kwalifikacyjna Dziś od godz. 8.00 w ratuszu są przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na stanowisko dyrektora Włocławskiej Informacji Turystycznej.
 • Grypa A-H1N1: infolinia Wydział Promocji Zdrowia i Polityki Społecznej UM informuje, że wszelkie wiadomości na temat grypy typu A/H1N1 można uzyskać pod numerem telefonu specjalnej infolinii. Na pytania odpowiadają eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Numery telefonów: (22) 54 21 412 – czynny całodobowo, (22) 54 21 413 – czynny od 8:00 do 16:00, (22) 54 21 414 – czynny od 8:00 do 16:00. Ponadto, na stronie www.wloclawek.pl, w dziale „Ogłoszenia”, można zapoznać się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dla wyjeżdżających i wracających zza granicy.
 • Rejestr ośrodków szkolenia kierowców Wydział Komunikacji UM prowadzi rejestr ośrodków szkolenia kierowców oraz ewidencję instruktorów nauki jazdy. Obecnie na terenie miasta działają 44 ośrodki, w tym 7 nowych (przybyłych w I półroczu 2009 roku). W ewidencji zarejestrowanych jest 150 instruktorów nauki jazdy. Jednorazowo na miasto może wyjechać około 100 samochodów oznakowanych „L”.
 • Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Wydział Kultury UM zaprasza na ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego ”Śladami przeszłości – historia Włocławka”, którego organizatorem był Urząd Miasta. Celem tego artystycznego współzawodnictwa było odnalezienie i fotograficzne udokumentowanie zapomnianych miejsc związanych z historią Włocławka, poszerzenie wiedzy historycznej o mieście, inspirowanie innych do zainteresowania się dziejami Włocławka. Ogłoszenie wyników nastąpi w sobotę, 7 listopada o godz. 15.00 w Starej Remizie przy ul. Żabiej. Imprezę wzbogaci koncert Grzegorza Walczaka oraz multimedialny pokaz zdjęć Włocławka.
 • Dyżur radnych Dziś (wtorek) dyżur pełnić będą radni okręgu nr 5 (Zazamcze). Dyżury odbywają się w godzinach od 14.00 do 16.00, w pokoju 22a Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Telefon kontaktowy: 054 414 42 37.
 • „Człowiek i organizacje w środowisku lokalnych i regionalnych społeczności informacyjnych” to tytuł XII seminarium problemowego ogólnopolskiego koła naukowego „Wirtualna Organizacja Działań”, które odbędzie się w dniach 4-6 listopada br. we Włocławku. Seminarium poświęcone będzie analizie procesów przemian cywilizacyjnych w społeczeństwie informacyjnym, które są następstwem upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Uczestnicy seminarium dyskutować będą m.in. o systemach interaktywnej wymiany informacji w oparciu o technologie cyfryzacji. Podczas pierwszego dnia obrad, tj. 4 listopada br. w godz. 16.00-19.00, w Wydziale Zamiejscowym Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi przy ul. Chmielnej 24 odbędzie się sesja robocza, warsztatowa pt.: „Pedagogika technologii cyfrowych”. 5 listopada, także w siedzibie WSInf., w godz. 10.30-15.30 odbędą się trzy sesje nt.: – technologie i humanistyka, – elementy rozwoju społeczeństwa informacyjnego, – obrazy cyfrowej organizacji działań. Trzecia część Seminarium odbędzie się 6 listopada br. w Wyższym Seminarium Duchownym przy ul. Prymasa Stanisława Karnkowskiego 3, w godz. 9.00-14.00. Uczestnicy będą dyskutować nad dwoma tematami: – budowa kooperacyjnych struktur i systemów informacyjnych, – zachowania osobowe i dobro wspólne w strukturach współdziałania. Seminarium odbywa się pod patronatem organizacyjnym Stowarzyszenia Elektryków Polskich; naukowym Towarzystwa Naukowego Prakseologii; badawczo-rozwojowym Ministerstwa Infrastruktury. Gospodarzami są Urząd Miasta Włocławek, włocławski Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi oraz Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Współorganizatorami są: Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Instytut Automatyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki Poznańskiej, a także Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu, Zespół Szkół Technicznych w Kole i Zespół Szkół w Polkowicach. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: www.wod.org.pl.
 • Filmowa uczta w galerii 20 listopada włocławska Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza na prezentację najlepszych prac 4. Festiwalu Filmów i Form Jednominutowych „The One Minutes” 2009.  Festiwal jest polską edycją, docierającego do ponad dziewięćdziesięciu krajów na świecie, a koordynowanego przez TOM Foundation w Amsterdamie, festiwalu The One Minutes. Podczas pokazu będzie można zobaczyć 22 najlepsze filmy oraz 15 najlepszych form  tegorocznej edycji festiwalu. Wstęp na imprezę wolny.