NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 02.11.2009

Włocławek, dn. 2 listopada 2009 r.

 • Będzie sygnalizacja świetlna: MZD wyłonił ofertę najkorzystniejszą Miejski Zarząd Dróg wyłonił ofertę najkorzystniejszą w przetargu nieograniczonym na zadanie: „Budowa sygnalizacji świetlnej we Włocławku”. Komisja przetargowa uznała, że najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Bezpieczeństwa Ruchu „WZ” za cenę brutto 372 100 zł. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sygnalizacji świetlnej – acyklicznej, na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Planty. Opracowanie ma zawierać: projekt sygnalizacji świetlnej dla geometrii przedmiotowego skrzyżowania, a także projekty docelowej organizacji ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.
 • Dziś odbędą się profilaktyczne badania Romów Dziś o godz. 16.00 w przychodni Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej przy ul. Mickiewicza rozpoczną się badania profilaktyczne Romów. Będzie to pierwsza tura tegorocznych badań profilaktycznych społeczności romskiej, realizowanych w ramach programu prowadzonego przez samorząd województwa kujawsko – pomorskiego. W tym roku zostali przeszkoleni romscy koordynatorzy, których zadaniem było zachęcanie członków społeczności do wykonania badań profilaktycznych. Jak wskazują statystyki, obecnie w  Polsce mieszka około 20 tysięcy osób należących do romskiej mniejszości etnicznej, w tym 630 w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Na „Zakręcie” będzie cieplej Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk z Włocławka złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu nieograniczonym na „Ocieplenie całego budynku oraz wymianę drewnianej stolarki okiennej na nowe okna PCV w budynkach mieszkalnych przy ul. Zakręt 8, blok III i IV we Włocławku”, informuje Zarządzanie i Obrót Nieruchomościami „Zarządca” Sp. z o.o. we Włocławku.
 • Na sprzedaż, bez przetargu Przeznaczona została do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomość stanowiąca własność Gminy Miasta Włocławek, położona we Włocławku przy ul. Łaziennej 3. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana w kształcie prostokąta, położona na obszarze uzbrojonym w infrastrukturę techniczną. Nieruchomość znajduje się w obszarze, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek nie obowiązuje. Szczegółowe informacje o wyżej wymienionej nieruchomości dostępne są na stronie internetowej www.wloclawek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.
 • Matematyka bez granic w SP 20 Wydział Oświaty, Sportu i Turystyki UM informuje, że Szkoła Podstawowa nr 20 została zakwalifikowana do udziału w unijnym projekcie „Wespół w zespół z Matematyką bez Granic”. 60 uczniów klas czwartych będzie uczestniczyło w programie, przygotowanym i realizowanym przez Polskie Towarzystwo Matematyczne. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych – matematycznych i społecznych – w zakresie kształtowania umiejętności opisywania w języku matematyki otaczającego świata, stawiania hipotez i ich weryfikowania, rozwiązywania problemów w twórczy sposób, integracji klasy, skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, interdyscyplinarnego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość, z uwzględnieniem znajomości języków obcych. Realizacja projektu potrwa od listopada br. do lipca 2012 roku.
 • Chór „CANTO” z pucharem marszałka Chór CANTO pod dyrekcją Mariana Szczepańskiego zdobył I miejsce w Konkursie Chórów o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O sukcesie poinformował Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena.

 • Powalczą o pływackie mistrzostwo Włocławka W najbliższy piątek, 6 listopada od godz. 9.00 basen „Delfin” przy al. Chopina będzie miejscem rozgrywania Mistrzostw Włocławka w Pływaniu. O mistrzowski tytuł powalczą reprezentacje szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. O godz. 9.00 w walce o medal popłyną uczniowie podstawówek, o godz. 11.00 – młodzież gimnazjalna, a o godz. 13.00 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 • Międzynarodowe prawa jazdy: garść informacji 10 międzynarodowych praw jazdy wydał w miesiącu wrześniu br. Wydział Komunikacji UM. Prawie wszystkie kraje Europy akceptują polskie prawa jazdy. Jednak przy podróżach do Albanii, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii i krajów pozaeuropejskich zalecane jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy (MPJ). MPJ jest również niezbędne dla osób, które mają zamiar wynająć za granicą samochód. Do wystawienia MPJ niezbędny jest dowód osobisty, ważne krajowe prawo jazdy, jedna podpisana fotografia formatu 3,5 x 4,5. Druki otrzymuje się i wypełnia w Wydziale Komunikacji UM przy ul. Kościuszki 12. Międzynarodowe prawo jazdy nie jest samodzielnym dokumentem uprawniającym do kierowania pojazdem za granicą – obowiązuje dodatkowo krajowe prawo jazdy. Dokument wystawiony jest na 3 lata lub krócej, jeżeli wynika to z posiadanego krajowego prawa jazdy. Opłata za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wynosi 25 zł.
 • Włocławska, państwowa uczelnia będzie kształcić pedagogów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 października br., otrzymała uprawnienia do prowadzenia kształcenia na kierunku pedagogika. To już drugi kierunek studiów, do którego uprawnienia uczelnia otrzymała w bieżącym roku. Od września oferta edukacyjna włocławskiej PWSZ bogatsza jest o inżynierski kierunek mający kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy, jaką jest informatyka. Obecnie, mimo dość późnego terminu, władze PWSZ podjęły decyzję
  o uruchomieniu rekrutacji na kierunku pedagogika, w ramach którego uczelnia oferuje dwie specjalności kształcenia: zintegrowaną edukację wczesnoszkolną i przedszkolną oraz zintegrowaną edukację wczesnoszkolną z językiem angielskim lub niemieckim. Inicjatywę włocławskiej PWSZ poparło Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, uznając ją za służącą rozwiązaniu problemów i polepszeniu sytuacji oświaty w naszym województwie.
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego zaprasza maturzystów Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 prowadzi zapisy na kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego – maj 2010 – z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 5 listopada o godz. 16.00 w siedzibie CKU przy ul. Nowomiejskiej 25. Szczegółowych informacji można zasięgnąć w sekretariacie szkoły, pod nr. tel. 54 232 99 50.
 • Dyżur radnych Jutro, tj. 3 listopada br. dyżur pełnić będą radni okręgu nr 5 (Zazamcze). Dyżury odbywają się w godzinach od 14.00 do 16.00, w pokoju 22 a Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13. Telefon kontaktowy:  054  414 42 37.