NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wiadomości z magistratu 02.02.2021

Włocławek, dn. 2 lutego 2021 r.

 • Przebudowa ul. Piwnej. Od 5 lutego utrudnienia w ruchu Od piątku 5 lutego 2021 r. nastąpi zmiana organizacji ruchu oraz utrudnienia w ruchu drogowym w rejonie ul. Piwnej. Ma to związek z realizacją inwestycji pn. Piwna woonerfem/przebudowa ul. Piwnej.

  Aktualnie wyłączone jest przejście nad rzeką Zgłowiączka, a na czas trwania robót w pasie drogowym ul. Piwnej przewiduje się utrudnienia w ruchu polegające na zamknięciu dla ruchu kołowego oraz pieszego, wyłączając dojście do hotelu Riverside ul. Piwnej, na odcinku od ul. Wyszyńskiego do wjazdu na teren przystani OSiR.

  Dodatkowo przy pracach na skrzyżowaniu ulic: Wyszyńskiego – Piwna, wykonawca robót będzie je prowadził w sposób zachowujący przejazd ul. Wyszyńskiego przez połowiczne zamknięcie jezdni i ręczne kierowanie ruchem przez uprawnionych sygnalistów.

  Utrudnienia w ruchu mają potrwać do końca maja 2021r.

 • Jak będzie wyglądał pierwszy woonerf nad Wisłą? Wykonawca – firma „LUX-DOM” rozbuduje ulicę Piwną, wraz z infrastrukturą techniczną w celu stworzenia przestrzeni określonej jako tzw. woonerf.

  Zmieni się jakość i funkcjonalność przestrzeni – nastąpi połączenie ciągu komunikacyjnego Parku im. Henryka Sienkiewicza biegnącego wzdłuż rzeki Zgłowiączki z terenem rekreacyjnym zlokalizowanym przy Przystani nad Wisłą przy ul. Piwnej i dalej bulwarami im. Józefa Piłsudskiego.

  W ramach przebudowy zostanie przebudowane skrzyżowanie z ul. Wyszyńskiego, a ul. Piwna stanie się drogą jednokierunkową.

  Powstaną liczne miejsca do wypoczynku, pojawią się nowe słupy oświetleniowe, mała architektura, plac zabaw oraz elementy zwiększające atrakcyjność całego terenu: żagle, maszty ozdobne, rzeźby i tablica widokowa.

  Termin wykonania prac to 31.05.2021.

 • Dotacje do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Dziś pierwszy dyżur informacyjny 2 i 23 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Włocławek odbędą się dyżury informacyjne dotyczące systemu miejskich dotacji do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

  Informacji udzielać będą pracownicy Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym i Wydziału Rewitalizacji. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy w godz. 15:00-17:00 do Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 (budynek B, parter, stanowisko WGMK w Biurze Obsługi Mieszkańców).

  Przypomnijmy: dotacje mogą zostać udzielone na roboty budowlane związane z remontem lub przebudową oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, na prace konserwatorskie i restauratorskie. Ich wysokość, w zależności od wybranego programu (Inwestycja z klasą, Remont krok po kroku, Witryna+, Historia się opłaca) może wynieść do 50% nakładów koniecznych.

  Od 2019 r. wsparto w ten sposób roboty lub prace w 14 nieruchomościach zlokalizowanych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji na łączną kwotę 2,2 mln zł.

  Obecnie trwa nabór wniosków na roboty lub prace zaplanowane na 2021 rok. Na ten cel w budżecie miasta zarezerwowano 1,5 mln zł. Dokumenty można składać do 8 marca 2021.

  Pełna informacja na ten temat: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,przyjdz_na_dyzur_poswiecony_dotacjom_do_remontu_w_ssr_,1065.html

 • Ukazał się nowy numer „Gazety Śródmiejskiej”. Zachęcamy do lektury Najnowszą „Gazetę Śródmiejską” otwieramy wywiadem z Eweliną Kajszczak, prowadzącą działalność gospodarczą w obszarze rewitalizacji. To wydanie „Gazety Śródmiejskiej” to także informacje o przebiegu wybranych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych, najnowsze wieści z Fundacji Ładowarka oraz ciekawostka historyczna.

  „Gazeta Śródmiejska” jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Wydział Rewitalizacji.

  Pełna informacja na ten temat oraz przekierowanie do e-wydania „Gazety…”: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/

 • „Jak stworzyć skuteczną kampanię 1 %” Webinarium w ramach Kampanii „1 % zostawiam we Włocławku” odbędzie się 4 lutego 2021 roku (czwartek) o godz. 15:00.

  Ekspert – Natalia Siewiera – opowie o możliwościach i planowaniu skutecznej kampanii 1% w organizacji mających status organizacji pożytku publicznego. Będzie można dowiedzieć się, z jakich kanałów warto korzystać i jakie działania mają sens w 2021 roku.

  Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu zaprasza do udziału zarówno te organizacje, które są już organizacjami pożytku publicznego, jak i te, które dopiero planują starać się o ten status.

  Organizatorzy proszą o przesyłanie pytań na webinarium w terminie do 3 lutego 2021 rok na adres cop.wloclawek@gmail.com

  Pełna informacja na ten temat: https://cop.wloclawek.pl/2021/01/zapraszamy-na-webinarium-pn-jak-stworzyc-skuteczna-kampanie-1/

 • Ruszył nabór kandydatów na rachmistrzów w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Dnia 1 lutego 2021 r. ruszył nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do prac w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. (NSP 2021). Nabór będzie trwał do 9 lutego 2021 r.

  Kandydat na rachmistrza spisowego powinien mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

  Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza.

  Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru znajdują się w Zarządzeniu nr 27/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia prac spisowych w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.: https://bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-272021-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-29-stycznia-2021-r-w-sprawie-ogloszenia-naboru-kandydatow-na-rachmistrzow-terenowych-do-przeprowadzenia-prac-spisowych-w-ramach-narodowego-sp/

  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie prowadzony w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.

 • Galeria przy ul. Miedzianej wróciła do tradycyjnego prezentowania sztuki Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku znów zaprasza do zwiedzania wystaw w sali ekspozycyjnej.

  Obecnie prezentowana jest wystawa pt. „Animalis”, którą można oglądać do niedzieli 7 lutego 2021. Galeria jest czynna dla zwiedzających: w dni powszednie w godzinach 9:00 – 17:00, w soboty i niedziele w godzinach 10:00 – 14:00.

  Wstęp na ekspozycję jest bezpłatny. Obowiązują obostrzenia sanitarne.