Opublikowano: wt, Paź 1st, 2019

Wiadomości z magistratu 01.10.2019

Włocławek, dn. 1 października 2019 r.

 • Ostatni dzień głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego!
  1 października 2019 roku jest ostatnim dniem głosowania na projekty w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 22 października 2019 roku.

  Wykaz projektów ostatecznie poddanych pod głosowanie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej UM Włocławek: http://www.bip.um.wlocl.pl/projekty-zaopiniowane-pozytywnie-budzet-obywatelski-na-rok-2020/, na stronie www.wloclawek.pl: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/270/lista-projektow , na stronie dedykowanej WBO https://bo.wloclawek.eu/budzet-obywatelski-2020/projekty oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Włocławek.

  Głosować można tradycyjnie i elektronicznie.

  Urny, do których można wrzucać wypełnione formularze głosowania, są dostępne w budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, w siedzibie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Żabiej 12a i jednostce Straży Miejskiej przy ul. Bojańczyka 11/13.

  System do e-głosowania jest dostępny w serwisie: https://bo.wloclawek.eu/ Głosować mogą wyłącznie mieszkańcy Włocławka. Osoba głosująca dysponuje jednym głosem, który może oddać na wybrany projekt.

  Wszystkie materiały, w tym szczegółowe informacje i karty do głosowania w ramach Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 są dostępne na: https://bo.wloclawek.eu/budzet-obywatelski-2020/do-pobrania-2020

 • Włocławianie wybiorą “Markowy lokal Śródmieścia” Dwadzieścia podmiotów gospodarczych funkcjonujących w obszarze rewitalizacji powalczy o tytuł “Markowego lokalu Śródmieścia”. Internetowe głosowanie rozpocznie się 1 października 2019 r.

  Plebiscyt organizowany jest przez Urząd Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR). Przedsięwzięcie 2.1.5. “Markowy lokal Śródmieścia” realizowane w związku z niskim poziomem gospodarczym obszaru rewitalizacji, zaadresowaliśmy do przedsiębiorców prowadzących tam działalność.

  Zgodnie z zapisami GPR, przedsięwzięcie polega na organizacji cyklicznego konkursu na najlepszą jakościowo usługę lub produkt Śródmieścia. Wybrany w drodze głosowania  mieszkańców przedsiębiorca otrzyma tytuł “Markowego lokalu Śródmieścia z oznaczeniem na witrynie oraz voucher na usługi promocyjne w lokalnych mediach. Wartość nagrody wynosi około 5 tys. zł.

  Wszystkie zgłoszone w pierwszej edycji konkursu podmioty, pozytywnie przeszły weryfikację formalną i merytoryczną. Oznacza to, że cała dwudziestka znalazła się na liście do głosowania, które zostanie przeprowadzone na stronie internetowej www.wloclawek.pl

  Głosowanie odbędzie się w dniach 1-14 października 2019. Wyniki “Markowego Lokalu Śródmieścia” zostaną opublikowane nie później niż 15 listopada 2019.

  Lista podmiotów, które wezmą udział w głosowaniu internetowym: http://rewitalizacja.wloclawek.eu/news,od_wtorku_glosowanie_na_markowy_lokal_srodmiescia_na_kogo_mozna_oddac_glos__,656.html

 • Seniorzy mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko grypie Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. po raz kolejny w ramach „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” zaprasza na nieodpłatne szczepienia.

  Program skierowany jest do osób powyżej 65 roku życia, nieszczepionych przeciwko pneumokokom, u których rozpoznano przewlekły nieżyt oskrzeli lub astmę oskrzelową oraz są zameldowane na terenie Gminy Miasta Włocławek. Warto pamiętać, iż bakteria Streptococcus pneumoniae, czyli pneumokok występuje powszechnie i kontakt z nią jest nieunikniony, a użycie szczepionki ochronnej to jedyna skuteczna metoda zapobiegania zakażeniom pneumokokowym.

  Szczepienia wykonywane będą do 31.12.2019r. w Przychodniach Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku (Poradnie Ogólne).

  W związku z ograniczoną pulą szczepień przeciwko pneumokokom decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt finansowany z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gminy Miasta Włocławek.

  Pełna informacja na ten temat: https://www.mzoz.pl/program8.php

 • Wypłaty świadczenia „Dobry Start”. MOPR podsumowuje Od 1 lipca do 30 sierpnia 2019 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku wpłynęło 7717 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”. W tym czasie wypłata przysługującego świadczenia była realizowana sukcesywnie, po dokonaniu rozstrzygnięć i w miarę wpływu środków finansowych.

  Ostatecznie, w dniu 30 września 2019 roku dokonane zostały wypłaty na kompletne wnioski, złożone w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia 2019 roku.

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przypomina, że w przypadku świadczenia „Dobry start” wniosek można złożyć najpóźniej do 30 listopada 2019r. Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” na wnioski złożone we wrześniu, październiku i listopadzie oraz  wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku.

  Informacja na ten temat jest opublikowana: http://mopr.wloclawek.pl/?cid=2427

 • Małżeńskie jubileusze Urząd Stanu Cywilnego informuje, że 1 października 2019 roku o godz. 15.00 w sali nr 4 włocławskiego ratusza przy Zielonym Rynku 11/13 odbędą się jubileusze małżeńskie.

  Jubileusz 50-lecia zawarcia małżeństwa świętować będą Państwo: Janina i Stefan Jaworscy, Anna i Henryk Piechoccy, Anna i Jan Mroczyńscy, Grażyna i Władysław Hejmanowscy, Wanda i Tadeusz Uniżyccy, Irena i Wojciech Pierowscy, Maria i Krzysztof Szychulscy, Elżbieta i Czesław Wołoszyk.

  Natomiast jubileusz 60-lecia pożycia małżeńskiego obchodzić będą Państwo: Anna i Roman Konopczyńscy, Wanda i Bogusław Kinasiewicz.

  65-lecie zawarcia związku małżeńskiego świętować będą Państwo Marianna i Kazimierz Szambelan.

 • Biblioteka zaprasza po „wyprawki czytelnicze” Akcja „Mała książka – wielki człowiek” ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. Poza kryterium wiekowym, istotne jest aby dziecko było zapisane do biblioteki i posiadało kartę biblioteczną.

  W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.

  Informacja na ten temat jest opublikowana: http://biblioteka.wloclawek.pl/zapraszamy-po-wyprawki-czytelnicze/

 • Wymiana uczniowska do USA Do 17 października 2019 roku uczniowie szkół średnich mogą zgłaszać się do udziału w programie wymiany organizowanym przez American Councils for International Education – informuje serwis kujawsko-pomorskie.pl. Stypendyści będą przez rok mieszkali u amerykańskich rodzin i uczęszczali do tamtejszej szkoły.

  Udział w programie jest bezpłatny. W roku szkolnym 2020-2021 blisko 900 uczniów wyjedzie do USA.

  W Programie FLEX mogą wziąć udział uczniowie pierwszej lub drugiej klasy liceum/technikum, którzy: mają polskie obywatelstwo, urodzili się między 15.07.2002 a 15.07.2005 (osoby niepełnosprawne: 15.02.2002-15.07.2005), znają język angielski w stopniu komunikatywnym, spełniają wymogi uzyskania wizy USA oraz nie spędzili w Stanach Zjednoczonych Ameryki więcej niż 90 dni w ciągu ostatnich 5 lat.

  Pełna informacja na ten temat: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/34809-wymiana-uczniowska-do-usa

 • Brak dostaw wody na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Komunikat MPWiK
  W związku z realizacją inwestycji pn. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Żytniej (od ul. Barskiej do ul. Łanowej) Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku informuje, że w dniu 01.10.2019 r. w godzinach od godz. 8.00 do godz. 18.00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy ulicy: Żytnia 47, 51, 55a, Kręta 4, 6, 8,  14 Pułku Piechoty 4.

  Po uruchomieniu sieci wodociągowej mogą wystąpić przebarwienia wody. Utrudnienia te mogą utrzymywać się do kilku godzin. MPWiK prosi o nieużywanie w tym czasie sprzętu AGD, który wymaga zasilania w wodę.

  Komunikat jest opublikowany: https://mpwik.wloclawek.pl/notice.html

 • OLIGO i projekt „Hej me Bałtyckie Morze!” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO zrealizowało projekt „Hej me Bałtyckie Morze!” dofinansowany ze środków Fundacji PZU.

  W dniach 29.08 – 1.09.2019 r. grupa 85 osób – rodziny z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie udała się na 4-dniowy wyjazd nad morze.

  Uczestnicy piszą: „A było tak… Już na początku podróży udaliśmy się w zakamarki historii tej dawniejszej – do Zamku Krzyżackiego w Malborku, który swoim ogromem zrobił niesamowite wrażenie. Jeszcze tego samego dnia przybyliśmy do Stegny, a ponieważ pogoda nam sprzyjała, spacer nad morze był obowiązkowy, co odważniejsi skorzystali nawet z kąpieli w morskich falach. Następnego dnia pojechaliśmy do ZOO w Gdańsku. Zobaczyliśmy wiele różnych, dla nas trochę dziwnych, egzotycznych zwierząt. Zrobiliśmy też własnoręcznie pamiątkowe przypinki. Tego dnia pojechaliśmy jeszcze do Sopotu na krótki spacer po „Monciaku”. Kolejny dzień tylko z nazwy był „dniem wolnym”. Moc okolicznych atrakcji przyciągnęła zarówno do Muzeum Bursztynu, Muzeum Stutthof w Sztutowie, ujścia Wisły do Morza, czy do okolicznych miejscowości. Wieczorem przy ognisku, poczuliśmy się znowu jak jedna wielka rodzina. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku. Zobaczyliśmy najdłuższą deskę świata, poznaliśmy trochę historii Kaszub, weszliśmy do domu, który stoi na dachu. Wzięliśmy także udział w warsztatach z wypieku chleba i każdy zabrał swój bochenek do domu. Pięknie nam pachniało w autokarze… na samo wspomnienie już planujemy kolejny wyjazd!”

MartinezFilm

Informacje

MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych

15 października 2019, Możliwość komentowania MOPR diagnozuje potrzeby osób niepełnosprawnych została wyłączona

Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką

11 października 2019, Możliwość komentowania Spotkanie autorskie z Krzysztofem Beśką została wyłączona

Dzieła godne wystawienia

11 października 2019, Możliwość komentowania Dzieła godne wystawienia została wyłączona

Spacer szlakiem włocławskich Żydów

11 października 2019, Możliwość komentowania Spacer szlakiem włocławskich Żydów została wyłączona

Papież-poeta na kujawskiej ziemi

10 października 2019, Możliwość komentowania Papież-poeta na kujawskiej ziemi została wyłączona

„Noc Bibliotek” 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język”

10 października 2019, Możliwość komentowania „Noc Bibliotek” 2019 pod hasłem „Znajdźmy wspólny język” została wyłączona

Archiwa