NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wehikuł czasu przeniesie nas do epoki kamienia po raz XII.

Zapraszamy do podróży „wehikułem czasu” w odległe czasy budowniczych grobowców megalitycznych z neolitycznej kultury pucharów lejkowatych. Tę ciekawą wyprawę można odbyć 8 września br. na terenie Parku Kulturowego Wietrzychowice w Wietrzychowicach gm. Izbica Kujawska, w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Oprócz prezentacji najstarszych i najcenniejszych w skali Europy zabytków architektury, jakimi są wietrzychowickie grobowce megalityczne, tzw. „polskie piramidy”, można będzie przyjrzeć się dokładniej aspektom życia codziennego w okresie neolitu. Będziemy mogli zobaczyć pełną gamę naczyń i innych przedmiotów glinianych oraz poznać techniki ich lepienia, zdobienia i wypału. Podczas różnorodnych prezentacji, można się będzie dowiedzieć, jakie przedmioty wykonywano w tamtych czasach i do jakich celów były wykorzystywane. Każdy będzie mógł wcielić się w rolę mieszkańca wioski zajmującego się np. mieleniem ziaren na żarnie, budową chaty, czy też przygotowaniem broni łowieckiej lub narzędzi. Można będzie skosztować podpłomyków z miodem, pieczonej ryby lub przyprawionego ziołami i suszonego nad ogniem mięsa.

Warto nadmienić, że oprócz prezentacji rozmaitych form rzemiosła wspomnianej epoki, można obejrzeć wystawę „Pradzieje Kujaw – Rejon Parku Kulturowego Wietrzychowice”. Jest to druga część, zapoczątkowanego w 2012 roku cyklu, ilustrującego m.in. efekty badań archeologicznych prowadzonych na terenie Kujaw (I część dotyczyła rejonu Brześcia Kujawskiego). Ekspozycja ma na celu zarówno przybliżenie wiedzy o życiu codziennym mieszkańców Kujaw w pradziejach, jak również promocję turystyki archeologicznej.

Ponadto planowana jest wystawa włoskiego fotografika Franco Storti pt. „Pietre” (Kamienie) – prezentująca megality Europy. Artysta wybrał ze swojego zbioru 60 fotografii obiektów megalitycznych z 10 krajów europejskich. Wśród nich zobaczymy słynne kamienne kręgi Stonehenge w Anglii, rzędy menhirów w Carnac we Francji, świątynię w Tarxien na Malcie oraz wietrzychowickie grobowce. Wystawę można będzie oglądać w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Podobnie jak każdego roku, została wybita pamiątkowa moneta „Wietrzychowice 3500 lat p.n.e. – Wehikuł czasu 2019”.

Organizatorzy: Stowarzyszenie – Ziemia Izbicka, Stowarzyszenie Środowisk, Twórców i Animatorów Kultury Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Imprezę dofinansowują: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Gmina Izbica Kujawska, Powiat Włocławski oraz Fundacja Badań Archeologicznych im. prof. Konrada Jażdżewskiego.

Patronat honorowy nad imprezą sprawuje Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna „Konstelacja dobrych miejsc” oraz Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi.

Lista planowanych stanowisk archeologii eksperymentalnej

prezentowanych podczas festynu archeologicznego „Wehikuł czasu” w dniu 8 września 2019.

 1. Rybołówstwo pradziejowe, w tym prezentacja sprzętu oraz przygotowanie potraw rybnych.
 2. Ceramika, w tym pokaz przygotowania gliny, lepienia i zdobienia naczyń glinianych.
 3. Obozowisko garncarza oraz wypał ceramiki.
 4. Przedhistoryczna metalurgia – pozyskiwanie miedzi w neolicie.
 5. Prezentacja narzędzi neolitycznych wykonanych z krzemienia, kości i rogu wraz z ich zastosowaniem w codziennym życiu w pradziejach.
 6. Technika wytwarzania dziegciu do celów gospodarczych i leczniczych.
 7. Łucznictwo pradziejowe, prezentacja broni miotającej.
 8. Prezentacja instrumentów neolitycznych oraz muzyki etnicznej.
 9. Bursztynnictwo – obróbka oraz wykonywanie ozdób itp.
 10. Prezentacja technik tkackich.
 11. Prezentacja budowy chaty.
 12. Krzemieniarstwo, w tym obróbka krzemienia oraz wytwarzanie narzędzi, broni i ozdób.
 13. Rogownictwo, w tym obróbka rogu i kości oraz wytwarzanie narzędzi, broni i ozdób.
 14. Prezentacja łodzi jednopiennej, tzw. dłubanki.
 15. Prezentacja obozowiska przedstawiciela ludów zbieracko-łowieckich.
 16. Żywność, prezentacja przedmiotów ceramicznych, narzędzi, broni, odzieży itd.
 17. Prezentacja ubiorów, obuwia oraz życia codziennego w osadzie, w tym: pokazy mielenia mąki na kamiennym żarnie, prezentacja przedmiotów codziennego użytku w gospodarstwie domowym.
 18. Stanowisko wykopaliskowe dla dzieci.

MGOK Izbica Kujawska