NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wakacje z TKKF Horyzont

Od 1 do 19 lipca 2013 r , dzieci i młodzież mogły skorzystać z oferty spędzenia wolnego czasu przygotowanej przez Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko Horyzont.

W ramach bezpłatnych zajęć sportowo –rekreacyjnych prowadzone były ćwiczenia w dyscyplinie tenis ziemny i karate,  na siłowni oraz gry i zabawy  ogólnosprawnościowe.

Zadanie zorganizowano dzięki wsparciu finansowemu  ze środków Gminy Miasta Włocławek.

W czasie trwania „Wakacji z TKKF Horyzont” prowadzone były zajęcia profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, a także przeprowadzono na prośbę Państwowej Inspekcji Sanitarnej działania informacyjno –edukacyjne zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa epidemiologicznego i zdrowotnego dzieci i  młodzieży  w związku z akcją pn. „Bezpieczne wakacje”.

TKKF Horyzont