NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Wakacje z Fundacją ANWIL

Fundacja ANWIL dla Włocławka już po raz piąty zadba o to, aby dzieci oraz młodzież z Włocławka i okolic mogły w interesujący sposób spędzić lato w mieście. Nabór wniosków do tegorocznej edycji konkursu grantowego pn. Wakacje z Fundacją trwa do 16 maja.

Fot. Wojciech Warecki, Yacht Club ANWIL

Innowacyjność oraz dotarcie do jak największej liczby najmłodszych i tych nieco starszych mieszkańców Włocławka oraz gmin ościennych to główne kryteria, według których oceniane będą wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć umożliwiających im podczas letniego wypoczynku udział w zajęciach sportowych, poszerzenie wiedzy czy tez zdobycie nowych umiejętności.

Aplikacje w konkursie Wakacje z Fundacja mogą składać organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, wyższe (publiczne i niepubliczne), koła gospodyń wiejskich, a także grupy nieformalne (np. koła naukowe, rady rodziców bądź grupy znajomych). Maksymalna wysokość grantu, jaki może otrzymać dany projekt, wynosi 25 tys. zł.

Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem http://www.anwildlawloclawka.pl/wakacje-z-fundacja

ANWIL S.A