NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

„Wakacje w Starej Remizie” Turniej szachów szybkich

Zapraszamy do udziału w Turnieju szachów szybkich dzieci, młodzież i dorosłych. Szczegóły poniżej.

1. CEL IMPREZY:

Popularyzacja Królewskiej Gry wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. ORGANIZATOR:

Włocławski Klub Szachowy 1938 oraz Włocławskie Centrum Kultury.

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

7 sierpnia 2011
Sala gier – Włocławek ul. Żabia 8, klub „Stara Remiza”.

4. UCZESTNICTWO:

W turnieju mają prawo uczestniczyć wszyscy zawodnicy bez względu na posiadaną kategorię.
Zgłoszenia proszę kierować telefonicznie lub mailowo do Pawła Grochowalskiego – 662 257 030; mail : grochowalskipawel@wp.pl
Zgłoszenia przyjmowane będż do dnia 3 sierpnia 2011. Maksymalna ilość zawodników mogących uczestniczyć w turnieju to 46 osób. Zapisy przyjmowane będą również na sali gry przed rozpoczęciem zawodów, ale wówczas bez gwarancji przyjęcia zawodnika do turnieju.

5. SYSTEM ROZGRYWEK:

Zawody przeprowadzone będą systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund. Kojarzenia komputerowe programem Chess Arbiter Pro. Kolejność końcowa miejsc ustalana jest na podstawie liczby zdobytych punktów, a w razie równości decydować będzie wartościowanie wg punktacji Buchholza średniego, Buchholza pełnego, większej ilości zwycięstw oraz progresu.
Tempo gry – 15 minut na partię dla zawodnika.

6. PROGRAM TURNIEJU:

9.30 – 9.45 ostateczna weryfikacja listy startowej
10.00 – 15.00 rundy 1÷9
15.30 zakończenie turnieju i wręczenie nagród

7. ZASADY FINANSOWANIA:

Zawodnicy zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
10 PLN – zawodnicy WKSz-1938 (z opłaconymi składkami członkowskimi)
20 PLN – pozostali zawodnicy
Wpisowe w stu procentach przeznaczone jest do puli nagród.
Koszty organizacyjne pokrywa Włocławski Klub Szachowy 1938. Sprzęt szachowy zapewnia organizator.

8. NAGRODY:

Organizator zapewnia nagrody finansowe w wysokości: I – 200 PLN + Puchar
Pozostałe nagrody (ilość oraz wartość, uzależnione są od wpisowego), zostaną podane po pierwszej rundzie turnieju.

9. USTALENIA KOŃCOWE:

W zawodach obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji i ewentualnych zmian w komunikacie.

Klub „Stara Remiza”