NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku zapraszają na otwarcie wystawy czasowej pt. „W żłobie leży”. Wernisaż odbędzie się w dniu 17 grudnia br. o godz. 11.00 w Muzeum Etnograficznym we Włocławku przy ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6.


Wystawa jest plonem  III Wojewódzkiego Konkursu na najładniejszą szopkę bożonarodzeniową, zorganizowanego w 2009 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Ciechocinku. W konkursie tym udział wzięły dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz ośrodków opiekuńczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, ale w większości z terenu powiatu aleksandrowskiego i włocławskiego. Łącznie z kilkunastu placówek nadesłano 58 szopek. Włocławska wystawa prezentuje przede wszystkim szopki nagrodzone w konkursie, a więc takie, których estetyka wykonania, wkład pracy i oryginalne pomysły zwróciły szczególną uwagę jurorów konkursu.

Idea konkursu nawiązywała do polskiej tradycji wykonywania szopek obrzędowych, z którymi tradycyjnie kolędowano od domu do domu. Pomysłodawcy konkursu pragnęli przede wszystkim przypomnieć tę tradycję, ale także rozbudzić w dzieciach zainteresowanie treściami biblijnymi i zainspirować do twórczej pracy. Efektem tych działań są różnorodnie konstruowane szopki, zaskakujące sposobem wykonania i łączenia ze sobą surowców. Szopki te pod względem estetycznym znacznie odbiegają od powszechnie w tym zakresie rozumianych kanonów piękna. Obok tradycyjnych materiałów, jak: drewno, tektura, papier, wata, słoma czy trzcina, pojawiają się szopki wykonane z pieczywa, chrupek, prażonej kukurydzy, modeliny, masy solnej, szkła i jeszcze wielu innych ciekawych dodatków.

Wystawa, jakkolwiek jest przeżyciem estetycznym, to przede wszystkim ma przypominać polską tradycję kolędniczą z bogactwem zawartych w niej treści wierzeniowych i religijnych, ma też uzmysławiać młodszym pokoleniom, że rodzima tradycja ludowa jest niewyczerpanym źródłem twórczej inspiracji.

Wystawę uzupełniają  obrazy prezentujące mazowieckich kolędników autorstwa Teresy

Wojno z miejscowości Gorzewo-Kruk koło Gostynina, a świąteczny wystrój muzealnego holu zdobi szopka wykonana przez Stanisława Augustyniaka z Gostynina. Artyści reprezentują Gostynińskie Towarzystwo Popierania Twórczości Plastycznej.

Miejsce ekspozycji: Muzeum Etnograficzne  we Włocławku, ul. Bulwary im.     Marszałka Józefa Piłsudskiego 6

Czas ekspozycji: 17 grudnia 2010 – 27 lutego 2011

Autorzy wystawy: Krystyna Pawłowska (komisariat), Magdalena Kolanowska (oprawa plastyczna).

Sponsorzy wernisażu:

Nadleśnictwo Państwowe we Włocławku