NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

VI Sesja Młodzieżowej Rady Miasta

29092009-719 listopada o godzinie 15:00 w sali nr 5 Urzędu Miasta odbędzie się sesja Młodzieżowej Rady Miasta.

Proponowany porządek obrad na VI sesji MRM.

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Rozpoczęcie obrad.
 3. Sprawy organizacyjne.
 4. Głosowanie nad przyjęciem protokołu z V sesji MRM.
 5. Głosowanie nad projektem uchwały o wniosku o zniesienie opłat za przewóz instrumentów dla uczniów i studentów.
 6. Dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały o organizacji konkursu Miss i Mister Middle School.
 7. Dyskusja nt. debaty młodzieżowej z Prezydentem Włocławka Andrzejem Pałuckim.
 8. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie uczestnictwa w Projekcie „Pozycja Młodzieżowych Rad w Polsce”.
 9. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie promocji programów i projektów ogólnopolskich, których celem jest aktywizacja środowisk młodzieżowych.
 10. Głosowanie nad projektem uchwały w sprawie opiniowania projektów uchwał Rady Miasta Włocławek.
 11. Dyskusja nt. strony internetowej MRM.
 12. Dyskusja na temat: czy prywatne szkoły (Długosz oraz Szkoła Plastyczna) powinny mieć swojego przedstawiciela w MRM w przyszłej kadencji?
 13. Dyskusja nt. powstania większego skateparku i akcji „pieluszka dla maluszka” – przedstawienie przez Martę Rozworską.
 14. Dyskusja nt. budżetu Młodzieżowej Rady Miasta.
 15. Wolne wnioski.
 16. Podsumowanie VI sesji – ewentualne przyjęcie stanowisk.
 17. Zamknięcie obrad.