NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

VI Konferencja Oświatowa w ZSI Nr 1 we Włocławku

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku, chciałoby zawiadomoć o mającej odbyć się w naszej placówce VI Konferencji Oświatowej „Zmiany w kształceniu specjlanym – teoria i praktyka”. Konferencja  skierowana jest do pracowników placówek specjalnych, instytucji pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi. Konferencja odbędzie się 27 listopada 2010 r. W ZSI Nr 1 we Włocławku, ul. Wieniecka 46, w godz. od 10.00 do 14.00 .  Patronat Honorowy Konferencji sprawuje Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzeskiej w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. W progrmie  Konferencji przewidujemy wystąpienia znakomitych gości. Nauczyciele ZSI przygotowali bloki tematyczne, które przybliżą  główne zagadnienia Konferencji. Wszelkie informacje znajdują się na stronie naszej szkoły www.zsi.com.pl.