NaszWłocławek.pl

Włocławski Portal Informacyjny

V Sesja MRM

Herb Włocławka5 listopada (czwartek) odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Miasta.
Sesja była bardzo owocna ze względu na sformalizowanie działania MRM poprzez podjęcie uchwały o utworzeniu 3 komisji problemowych i statutowej.

Ta ostatnia będzie zajmować się badaniem zgodności statutu MRM z obowiązującym prawem oraz zgodnością działania MRM zgodnie ze statutem. Kolejnym elementem są dyżury radnych – dyżur będzie pełnił 1 członek prezydium oraz inny członek Rady, raz w miesiącu w budynku UM. Kolejne sprawy to uchwały o zatwierdzeniu logo, wydanie identyfikatorów oraz informacji w szkołach o członkach danej szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta.
Kolejnym sukcesem było powołanie Pełnomocnika ds. kontaktu z Wojewódzkim Rzecznikiem Praw Ucznia, które odbyło się przy obecności Andrzeja Gralaka. Pełnomocnikiem został Sekretarz MRM Rafał Korasiewicz.
Andrzej Gralak jako Wojewódzki Rzecznik Praw Ucznia zajmując się sprawami praw człowieka wielokrotnie musiał interweniować na terenie naszego województwa próbując rozwiązywać konflikty powstałe w wyniku przede wszystkim, jak to określił, braku odpowiedniej komunikacji. Teraz każdy uczeń włocławskich szkół może skierować swoją sprawę bezpośrednio do Pełnomocnika, który przekaże ją Rzecznikowi Praw Ucznia. Każdy uczeń może liczyć na anonimowość (pełnomocnika obowiązują ustawy o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych). Młodzi radni podczas debaty z Andrzejem Gralakiem przekonali się, że Pan Rzecznik „nie gryzie” i naprawdę profesjonalnie załatwia wszystkie sprawy, którymi się zajmuje.
Następnym ważnym postanowieniem Rady było ustalenie spotkań z Przewodniczącymi Komisji Rady Miasta Włocławek, dzięki czemu MRM nawiąże bezpośredni kontakt i współpracę z „Dorosłą” Radą; przekaże swoje spostrzeżenia i postulaty.
Poddany został również pod debatę budżet Młodzieżowej Rady Miasta, którego rozpatrzenie zostało przesunięte na następną sesję.